Начало » РИК

РИК

10.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на РИК - Плевен на 10.10.2014 е насрочено за 16.00 ч.
05.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

РИК 15 Плевенски многомандатен избирателен район обявява изборния ден за приключен

 
03.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на РИК - Плевен на 03.10.2014 е насрочено за 12.00 ч. и 17.00
03.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на РИК - Плевен на 03.10.2014 е насрочено за 12.00 ч.
02.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на РИК - Плевен на 02.10.2014 е насрочено за 19.00 ч.
01.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на РИК - Плевен на 01.10.2014 е насрочено за 15.30 ч.
30.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Списък с имената, на анкетьорите и номерата на избирателните секции от:

- АЛФА Рисърч

- Сова Харис

- Галъп Интернешънъл

- Екзакта Рисърч Груп

- МБМД

- АФИС

на територията на РИК - Плевен, извън които ще се извършва анкетирането.
29.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на РИК - Плевен на 30.09.2014 е насрочено за 17.00 ч.
27.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на РИК - Плевен на 29.09.2014 е насрочено за 17.00 ч.
26.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на РИК - Плевен на 27.09.2014 е насрочено за 17.00 ч.
26.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Копия от образци на удостоверения за упражняване правото на глас в изборния ден.
25.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на РИК - Плевен на 26.09.2014 е насрочено за 17.00 ч.
24.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Писмо на ЦИК относно определяне възнагражденията на РИК и СИК
24.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на РИК - Плевен на 25.09.2014 е насрочено за 17.00 ч.
24.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на РИК - Плевен на 24.09.2014 е насрочено за 17.00 ч.
23.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Инструкции на ЦИК , относно попълване на документи на СИК

 
23.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

ПРОТИВОПОЖАРНИ ИЗИСКВАНИЯ

 

Във връзка с осигуряване на пожарната безопасност и защитата на населението (ПБЗН) на избирателните секции в периода на подготовката и произвеждането на избори за Народно събрание на Р България на 05.10.2014 г., следва да се изпълняват и спазват следните изисквания:

1. Да се спазват издадените документи и заповеди за осигуряване на пожарната безопасност (ПБ) от страна на съответните ръководители на обекти, в които са обособени избирателните секции, а именно:

- вътрешни правила (инструкция) за осигуряване ПБ на територията на обекта;

- план за евакуация на работещите и на пребиваващите в обекта лица при пожар или авария;

- заповед, определяща реда за използване на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения;

- заповед, определяща забранените места за пушене и използване на открит огън;

- заповед, определяща реда за използване на електрически уреди и съоръжения.

2. Да не се поставят материали и оборудване, както и да не се изграждат други препятствия в коридорите, пожарозащитните преддверия, стълбищата, рампите и по другите пътища за евакуация в обектите, с които се намалява широчината на евакуационните пътища, увеличава се дължината на маршрутите за евакуация или се създават предпоставки за затрудняване на безопасната евакуация.

3. Да не се поставят горими материали по пътищата за евакуация.

4. Да не се допуска заключване (блокиране в затворено положение) на вратите по пътищата за евакуация в обекти с устроени избирателни секции от началото до края на изборния ден.

5. В изборния ден, чрез паравани да се ограничи достъпа на гражданите до онези части от сградите, в които не са разположени избирателни секции. Тавани, мази и др. помещения, които няма да се използуват във връзка с изборите, трябва да са заключени.

6. В случай на необходимост за отопление на помещенията да не се използват неизправни инсталации, уреди и съоръжения, както и такива, несъответстващи на техническите изисквания за монтаж и експлоатация.

7. За резервно осветление при изключване на електрическия ток да се използват само ветроупорни фенери или ел.фенерчета. Забранява се ползуването на свещи, газени лампи и др. с открит огън.

8. В близост до избирателните секции да се поставят на леснодостъпни и с добра видимост места пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари в изправно състояние, както следва:

- по 1бр. прахов пожарогасител, тип АВС 6кг;

- по 1бр. пожарогасител на водна основа с вместимост 9л. с вода.

9. Местата, в които ще бъдат съхранявани избирателните книжа, следва да отговарят на следните изисквания:

- степента на защита на елементите на електрическите уредби и инсталации да е най-малко IP-33, а степента на защита на осветителните тела да е най-малко IP-21;

- да са обезпечени с пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари в изправно състояние - 1бр. прахов пожарогасител, тип АВС 6кг и 1бр. пожарогасител на водна основа с вместимост 9л. с вода;

При неизпълнение на горните изисквания, както и за допуснати други нарушение на правилата и нормите за ПБ се носи административно-наказателна отговорност по реда на ЗМВР.

 
22.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на РИК - Плевен на 23.09.2014 е насрочено за 17.00 ч.19.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на РИК - Плевен на 22.09.2014 е насрочено за 17.00 ч.
18.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на РИК - Плевен на 19.09.2014 е насрочено за 17.00 ч.
17.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на РИК - Плевен на 18.09.2014 е насрочено за 17.00 ч.
16.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на РИК - Плевен на 16.09.2014 е насрочено за 17.00 ч.
15.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на РИК - Плевен за 15.09.2014 е насрочено за 17.00 ч.
12.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на РИК - Плевен за 12.09.2014 е насрочено за 17.00 ч. 
11.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

РИК - Плевен обявява предоставен

ГРАФИК

на дежурните магистрати и съдебни служители в дните за провеждане на избори 04.10.2014 - 05.10.2014 г. за 15 Плевенски многомандатен изборен район

 

ВОЕННА ПРОКУРАТУРА

Тел. за постоянна връзка: 92160/62

[email protected]

военен следовател полк. Емил Стойнев Хаджийски Сграда на военно-следствен участък - гр. Плевен, бул. „Вл. Вазов" /срещу №25/ 08.30 ч. - до приключването 1 час след обявяването от ЦИК на края на изборния ден тел.
064/ 847 460
0887 293 869
[email protected]

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

5835, Кнежа, ул. „Марин Боев" № 69

Тел. / факс: 09132/77-35, е-mail: [email protected]

Районен прокурор Ангел Танев 04.10.2014
Служебните кабинети на РП Кнежа
08.30 ч. - до 18,00 ч. тел.
09132/77-85
0882 114-131
Районен прокурор Красимир Кирилов 05.10.2014
Служебните кабинети на РП Кнежа
06,00 - до приключването 1 час след обявяването от ЦИК на края на изборния ден 0882 114-226
0885 851-664
09132/71-83
09132 /77-35 канцелария РП Кнежа

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. ПЛЕВЕН

Гр. Плевен, ул. „Д. Константинов" №25, ет. 5

Тел./факс: 064/82-33-78

Административен ръководител - Районен прокурор Владимир Николов 04.10.2014
Служебните кабинети на РП Плевен
08.30 ч. - до 18,00 ч. тел.
064/82 35 28
0889 114-964
Съдебен администратор Петя Китова     тел.
064/81 50 58
Съдебен секретар Веселина Лачкова     064/826 598
Административен ръководител - Районен прокурор Владимир Николов 05.10.2014
Служебните кабинети на РП Плевен
Началото на изборния ден - до приключването 1 час след обявяването от ЦИК на края на изборния ден тел.
064/82 35 28
Съдебен администратор Петя Китова     тел.
064/81 50 58
Съдебен секретар Галина Василева     064/81 50 58

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НИКОПОЛ

5940 Никопол, пл. „Европа" 14

Тел./факс: 064/889 153

Административен ръководител - Районен прокурор Христо Киновски 04.10.2014
Служебните кабинети на РП Никопол
08.30 ч. - до 18,00 ч. тел.
064/889 154
064/889 153
0882114-197
0879 256 969
Административен секретар Дарина Фердинандова     тел.
064/889 154
064/889 153
Административен ръководител - Районен прокурор Христо Киновски 05.10.2014
Служебните кабинети на РП Никопол
Началото на изборния ден - до приключването 1 час след обявяването от ЦИК на края на изборния ден тел.
064/82 35 28
Съдебен деловодител Мария Николова     064/889 154
064/889 15311.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Представени в РИК - Плевен, рекламни условия и тарифи на медии за публикуване на предизборни материали:

-          Община Плевен „Общински медиен център"

-          БГРадио, Радио1Рок

-          „Зетра" ТВ
09.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Предоставена от общините информация относно гласуването на граждани с увреждане на опорно-двигателния апарат или зрението:

- Община Левски

- Община Пордим

- Община Долни Дъбник

- Община Искър

- Община Белене

- Община Никопол

- Община Кнежа

- Община Плевен

- Община Гулянци

- Община Долна Митрополия

- Община Червен бряг
08.09.2014 г.

УКАЗАНИЕ

I. Задължителни изисквания и приложения към заявлението за регистрация на лица като застъпници, заместващи застъпници и към списъка на представители на партия или коалиция:

 

1. Лица за регистрация като застъпници в РИК/СИК могат да предлагат партии или коалиции, които имат регистрирана листа в РИК с кандидати за народни представители.

 

2. Общия брой на лицата, предложени за регистрация като застъпници на една кандидатска листа, не може да надвишава броя на формираните избирателни секции на територията на Област Плевен, актуален към момента на подаване на заявлението в РИК-Плевен.

 

3. Едно и също лице не може да бъде регистрирано като застъпник на повече от една кандидатска листа. При постъпване на няколко заявления за регистрация на едни и същи лица като застъпници на различни кандидатски листи, право да ги регистрират в РИК/СИК  имат партиите или коалициите, които първи по ред са ги предложили за регистриране от РИК-Плевен.

 

4. Регистрираният застъпник не е обвързан с конкретна избирателна секция, но в изборния ден, в една секция, една кандидатска листа може да бъде представлявана само от един застъпник.

 

5. Пълномощникът, внасящ предложение от името на представляващия  партията или коалицията за регистрация на лица като застъпници в РИК/СИК, следва да представи в РИК-Плевен следните документи:

5-1. Заявление по образец, съдържащ реквизитите на Приложение № 39 от изборните книжа.

5-2. Пълномощно (оригинал или заверено копие) с право да предлага лица за регистрация като застъпници.

5-3. Списък по образец на лицата, предложени за регистрация като застъпници, съдържащ реквизитите на Таблица №1 (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен  носител),

! Задължително приложение към настоящото указание е Таблица №1, която не е произволен файл във формат Excel, а е с вградени филтри, които не разрешават дублирани или непълни ЕГН. При допускане на подобни грешки, клетките се маркират автоматично в червено, а записът им изисква потвърждение. Неотстраняването на грешките води до отказ за регистрация на нередовните лица. При въвеждане на данните е недопустимо да се оставят непопълнени вътрешни клетки - оставено празно място води до нарушаване на номерацията в първата колона и до отказ за регистрация на целия списък с лица. Да не се допуска скриване една под друга на клетки с въведени данни. Броят на клетките е предвиден за 1000 застъпници. При разпечатване на Таблица №1 следва да се селектират само въведените данни.


6. Заместващи застъпници се регистрират за заместване на други, вече регистрирани застъпници, които не се явят в изборния ден или преди изборния ден заявят пред предложилата ги партия или коалиция, че не могат да се явят. Удостоверенията на заместените се анулират. Броят на предложените за регистрация заместващи застъпници не може да надвишава 1/3 от общия брой на формираните избирателни секции на територията на Област Плевен, актуален към момента на подаване на заявлението в РИК-Плевен.

 

7. Пълномощникът, внасящ предложение от името на представляващия партията, коалицията или инициативния комитет за регистрация на лица като заместващи застъпници в РИК/СИК, следва да представи в РИК-Плевен следните документи:

7-1. Заявление по образец, съдържащ реквизитите на Приложение № 41 от изборните книжа.

7-2. Пълномощно (оригинал или заверено копие) с право да предлага лица за регистрация като застъпници.

7-3. Списък по образец на лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници на вече регистрирани застъпници, съдържащ реквизитите на Таблица №2  (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител),

! Задължително приложение към настоящото указание е Таблица №2, която не е произволен файл във формат Еxcel, а е с вградени филтри, които не разрешават дублирани или непълни ЕГН. При допускане на подобни грешки, клетките се маркират автоматично в червено, а записът им изисква потвърждение. Неотстраняването на грешките води до отказ за регистрация на нередовните лица. При въвеждане на данните е недопустимо да се оставят непопълнени вътрешни клетки - оставено празно място води до нарушаване на номерацията в първата колона и до отказ за регистрация на целия списък с лица. Да не се допуска скриване една под друга на клетки с въведени данни. Броят на клетките е предвиден за 1000 застъпници. При разпечатване на Таблица №2 следва да се селектират само въведените данни.

 

8. Заявления за регистриране на лица като застъпници  на всяка една кандидатска листа могат да се подават на няколко пъти до достигане на максималния брой секции (напр.: едно заявление - за секциите в Община Плевен и второ - за секциите в останалите общини; или за всяка община - отделно заявление).

 

9. Застъпници се регистрират от РИК до 4 октомври 2014 г. Заявления за регистрация, подадени след тази дата, не се разглеждат от комисията.

 

10. Заместващи застъпници се регистрират от РИК до 5 октомври 2014 г. Заявления за регистрация, подадени след тази дата, не се разглеждат от комисията.

 

12. В една избирателна секция в изборния ден може да присъства само един представител на партия или коалиция, регистрирали кандидати.

 

13. Общият брой на представителите на партия или коалиция не може да надвишава броя на формираните избирателни секции на територията на Област Плевен, актуален към момента на подаване на списъка в РИК-Плевен.

 

14. Всяка партия или коалиция изготвя списък с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се подписва от представляващия партията, коалицията или от изрично упълномощени от него лица и се предава до 4 октомври 2014 г. в РИК-Плевен за публикуване на нейната интернет страницата (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител).

 

!Задължително приложение към настоящото указание е Списъкът, който не е произволен файл във формат Еxcel, а е с вградени филтри, които не разрешават дублирани или непълни ЕГН. При допускане на подобни грешки, клетките се маркират автоматично в червено, а записът им изисква потвърждение. Да не се допуска скриване една под друга на клетки с въведени данни. Броят на клетките е предвиден за 1000 представители. При разпечатване на Списъка следва да се селектират само въведените данни.

 

!РИК-ПЛЕВЕН НЯМА ДА ЗАПОЧВА ПРОЦЕДУРАТА ПО РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ И НЯМА ДА ПУБЛИКУВА НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА СИ СПИСЪКА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ на партия ИЛИ коалиция ПРИ НЕСПАЗВАНЕ НА ГОРЕ ОПИСАНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ОТ ЛИЦАТА, КОИТО ГИ ПРЕДЛАГАТ СЪОТВЕТНО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ИЛИ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ.

 

II. Права и задължения на застъпниците:

 

1. Застъпниците имат свобода на изразяване и на предизборна агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги. Не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.

2. Застъпникът има право:

а) да подпомага кандидатите от кандидатската листа, регистрирана от партия, коалиция или инициативен комитет в съответния изборен район и да представлява техните интереси пред избирателните комисии, държавните и местните органи и обществените организации;

б) да присъства на заседанията на избирателните комисии, като изказаните от него становища, мнения и възражения се записват в протокола. На заседанията на избирателните комисии може да присъства само по един застъпник на кандидатска листа от всяка партия, коалиция или инициативен комитет;

в) да присъства в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден, по време на гласуването, както и при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което му се осигурява пряка видимост;

г) да получи срещу подпис копие от подписания от членовете на СИК протокол с резултатите от гласуването в избирателната секция, съответно от РИК с резултатите от съответния изборен район, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря. Подписаният протокол се копира в избирателната секция, съответно в РИК. Имената и единният граждански номер на застъпника, получил копието, се вписват от СИК съответно от РИК в списъка на лицата, получили копие от под.писания протокол (Приложение № 85-НС от изборните книжа), след което застъпникът се подписва. Списъкът се подписва от председателя и секретаря на СИК, съответно РИК;

д) да присъства при въвеждането и при повторното въвеждане в избирателните комисии и в изчислителните пунктове на данните от протоколите с резултатите от гласуването на секционните избирателни комисии.

3. В изборния ден застъпниците са длъжни:

а) да спазват реда за свободното и спокойно протичане на гласуването в избирателната секция;

б) да не пречат на гласуването в избирателната секция;

в) да изпълняват указанията на председателя и решенията на секционната избирателна комисия.

4. Застъпниците са длъжни да носят в изборния ден само отличителния знак, утвърден с Решение № 662-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК - Приложение № 1 и т. 8 от решението. Застъпниците, които носят отличителни знаци извън утвърдените от ЦИК или не носят отличителни знаци, се отстраняват от участие в изборния ден с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се оспорва пред районната избирателна комисия, която се произнася незабавно с решение което не подлежи на обжалване.

5. Застъпникът не може да бъде придружител на избирател с увредено зрение или със затруднения в придвижването, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването.

 

III. Права и задължения на представителите:

1. Представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети имат право:

а) да присъстват в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден, по време на гласуването, както и при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което им се осигурява пряка видимост;

б) да присъстват при въвеждането и при повторното въвеждане в избирателните комисии и в изчислителните пунктове на данните от протоколите с резултатите от гласуването на секционните избирателни комисии;

в) да получат срещу подпис копие от подписания от членовете на СИК протокол с резултатите от гласуването в избирателната секция, съответно от РИК с резултатите от съответния изборен район, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря. Подписаният протокол се копира в избирателната секция, съответно в РИК. Имената и единният граждански номер на представителя, получил копието, се вписват от СИК съответно от РИК в списъка на лицата, получили копие от подписания протокол (Приложение № 85-НС от изборните книжа), след което представителя се подписва;

г) да присъстват на заседанията на избирателните комисии. На заседанията на избирателните комисии може да присъства само по един представител от всяка партия, коалиция или инициативен комитет;

д) да присъстват при тегленето на жребия за определяне на поредните номера в бюлетината;

е) да присъстват при тегленето на жребия по чл. 298, ал. 4 от Изборния кодекс при определянето на избраните кандидати от всяка кандидатска листа на партия или коалиция;

ж) да подават жалби и сигнали за нарушения на изборния процес.

2. В изборния ден представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети са длъжни:

а) да спазват реда за свободното и спокойно протичане на гласуването в избирателната секция;

б) да не пречат на гласуването в избирателната секция;

в) да изпълняват указанията на председателя и решенията на секционната избирателна комисия.

3. Представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети са длъжни да носят в изборния ден само отличителния знак, утвърден с Решение № 662-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК - Приложение № 2 и т. 10 от решението. Представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети, които носят отличителни знаци извън утвърдените от ЦИК или не носят отличителни знаци, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия. Решението на СИК в страната може да се оспорва пред Районната избирателна комисия, която се произнася незабавно с решение, което не подлежи на обжалване. Решението на СИК извън страната може да се оспорва пред Централната избирателна комисия, която се произнася незабавно с решение, което не подлежи на обжалване.

4. Представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети не могат да бъдат придружители на избирател с увредено зрение или със затруднения в придвижването, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването.

5. На лицата в качеството им на представители на партии, коалиции и инициативни комитети не се издават удостоверения за гласуване на друго място.
28.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

УКАЗАНИЕ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯТА НА КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В РИК-ПЛЕВЕН

Във връзка с Решение на ЦИК № 771-НС/ 22.08.2014 г. РИК-Плевен указва на партиите и коалициите, предлагащи кандидатски листи за регистрация, да представят ведно с изискуемите документи съгласно Решение на ЦИК № 697-НС/ 14.08.2014 г. файл Excel формат, записан на технически носител. Файлът трябва да съдържа данни, структурирани съобразно образеца, озаглавен „Списък на кандидатска листа", може да бъде изтеглен от тук . Таблицата има вградени филтри в графа № 5 със следния цветен код: 1. червено - за нередовен или дублиран ЕГН; 2. жълто - за непълнолетно лице.

 
20.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

РИК-Плевен приема документи за регистрация на кандидатски листи на регистрирани в ЦИК партии и коалиции и на регистрирани в РИК - Плевен инициативни комитети за участие в изборите за народни представители за Народно събрание от 9,00 ч. на 20 август 2014 г. в сградата по седалището й - гр.Плевен, пл.Възраждане №1, ет.4, ст.17, в сградата на Областна администрация - Плевен.

Приемането на документите се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети е 17,00 ч. на 25 август 2014г.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи и за заличаване на регистрация на инициативен комитет е  2 септември 2014г.

Условията и редът за извършване на регистрациите на инициативни комитети са определени с Решение № 655 - НС/07.08.2014 г. на ЦИК.

Условията и редът за извършване на регистрациите на кандидатски листи са определени с Решение № 697 - НС/14.08.2014 г. на ЦИК.

 

Телефони за контакт:

0879 353 117; 0879 353 119; 0879 353 141; 0879 353 136; 064 880 104

 Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол