Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 55-НС
Плевен, 04.09.2014

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК в община Плевен, област Плевен за изборите за народни представители на 5-ти октомври 2014 г. в 15-ти Плевенски многомандатен изборен район.

Постъпило е предложение от Кмета на Община Плевен от 01.09.2014 г., заведено в РИК - Плевен с вх. № 64 от 02.09.2014 г. Към писмото е представено писмено предложение на Кмета на общината за състав на Секционните избирателни комисии в населените места на общината, заедно с всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Секционните избирателни комисии на територията на община Плевен.

На основание чл. 72 ал. 1, т.4  и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс и решение № 672-НС/13.08.2014, т.24 б. „а „ на ЦИК, РИК - Плевен

 

Р Е Ш И :

 

Назначава съставите на СИК в община Плевен, област Плевен за изборите за народни представители  на 5-ти  октомври 2014 г. , както следва:

 

№ СИК Район Име, презиме и фамилия Длъжност в комисията П.ПАРТИЯ / Коалиция
 
152400001 Дружба Стефан Валентинов Иванов Председател ГЕРБ
  Дружба Ивайло Владимиров Недялков Зам.председател КП " БСП лява България"
  Дружба Орлин Илиев Йорданов Секретар ДПС
  Дружба Атанаска Наумова Божинова Член ГЕРБ
  Дружба Пепа Борисова Христова Член ГЕРБ
  Дружба Елка Атанасова Ганова Член Атака
  Дружба Енгин Хайрединов Пашов Член ДПС
  Дружба Валентин Великов Митев Член КП " БСП лява България"
  Дружба Пенка Петрова Коларова Член КП " БСП лява България"
 
152400002 Дружба Албена Николова Петрова Председател Атака
  Дружба Красимира Владимирова Мускорова Зам.председател ГЕРБ
  Дружба Борислав Илиев Илиев Секретар КП " БСП лява България"
  Дружба Изабела Бонкова Петрова Член ГЕРБ
  Дружба Радка Илиева Тодорова Член ГЕРБ
  Дружба Мартин Шишманов Асенов Член ДПС
  Дружба Тихомир Георгиев Найденов Член КП " БСП лява България"
  Дружба Дора Димитрова Петрова Член КП " БСП лява България"
  Дружба Иван Христов Карталски Член ГЕРБ
 
152400003 Дружба Сашо Георгиев Козовски Председател КП " БСП лява България"
  Дружба Яница Асенова Йоткова Зам.председател ДПС
  Дружба Радослава Миткова Илиева Секретар ГЕРБ
  Дружба Маргарета Лазарова Ковалска Член ГЕРБ
  Дружба Анелия Димитрова Кръстева Член ГЕРБ
  Дружба Тинка Минчева Христова Член ББЦ
  Дружба Любка Василева Костова Член Атака
  Дружба Мими Ангелова Радулова Член КП " БСП лява България"
  Дружба Теменужка Ангелова Илчовска Член КП " БСП лява България"
 
152400004 Дружба Борислава Василева Гладкова Председател ГЕРБ
  Дружба Йорданка Василева Минева Зам.председател КП " БСП лява България"
  Дружба Стефан Данчев Иванов Секретар ДПС
  Дружба Цветелина Асенова Иванчева Член ГЕРБ
  Дружба Цветелина Галинова Дакова Член ГЕРБ
  Дружба Михаил Марков Марков Член РБ
  Дружба Вася Христова Кънева Член Атака
  Дружба Мариана Иванова Василева Член КП " БСП лява България"
  Дружба Юлияна Илиева Илиева Член КП " БСП лява България"
 
152400005 Дружба Зюмбюл Айханова Ибишева Председател ДПС
  Дружба Николай Димитров Тодоров Зам.председател ГЕРБ
  Дружба Доля Петкова Рускова Секретар КП " БСП лява България"
  Дружба Силвия Борисова Георгиева Член ГЕРБ
  Дружба Ася Иванова Петкова Член ГЕРБ
  Дружба Васко Иванов Стоянов Член ГЕРБ
  Дружба Галина Константинова Бонева Член Атака
  Дружба Галя Ненева Замфирова Член КП " БСП лява България"
  Дружба Цветанка Ламбова Георгиева Член КП " БСП лява България"
 
152400006 Дружба Валентин Георгиев Танев Председател КП " БСП лява България"
  Дружба Любомир Мирославов Макавеев Зам.председател Атака
  Дружба Поля Стефанова Мерджанова Секретар ГЕРБ
  Дружба Ирина Димитрова Чуклева-Иванова Член ГЕРБ
  Дружба Павлина Георгиева Христова Член ГЕРБ
  Дружба Ивайло Константинов Христов Член ГЕРБ
  Дружба Ася Филипова Караманова Член ДПС
  Дружба Ваня Борисова Бойкова Член КП " БСП лява България"
  Дружба Мария Георгиева Недялкова Член КП " БСП лява България"
 
152400007 Дружба Вероника Спасова Спасова Председател ГЕРБ
  Дружба Велислава Иванова Георгиева Зам.председател КП " БСП лява България"
  Дружба Емилия Цветанова Кръстева Секретар Атака
  Дружба Иван Петров Цеков Член ГЕРБ
  Дружба Тихомир Богомилов Цветанов Член ГЕРБ
  Дружба Ремзи Емилов Илиев Член ДПС
  Дружба Аспарух Якимов Ячев Член ДПС
  Дружба Венка Борисова Томова Член КП " БСП лява България"
  Дружба Биляна Цветанова Вълчева Член КП " БСП лява България"
 
152400008 Дружба Моника Богомилова Конова Председател Атака
  Дружба Цонка Пенкова Богоева Зам.председател ГЕРБ
  Дружба Теменуга Цанкова Тодорова Секретар КП " БСП лява България"
  Дружба Величко Иванов Йовов Член ГЕРБ
  Дружба Силвия Илиева Цокева Член ГЕРБ
  Дружба Ирена Борисова Христова Член ГЕРБ
  Дружба Левие Исеинова Салиева Член ДПС
  Дружба Мария Ламбева Ламбева Член КП " БСП лява България"
  Дружба Вълко Кръстев Петров Член КП " БСП лява България"
 
152400009 Дружба Веселка Венчева Козовска Председател КП " БСП лява България"
  Дружба Елза Илиева Милева Зам.председател ДПС
  Дружба Христо Василев Христов Секретар ГЕРБ
  Дружба Галя Георгиева Ноева Член ГЕРБ
  Дружба Петя Пламенова Добрева Член ГЕРБ
  Дружба Маргарита Кирилова Цанковска Член Атака
  Дружба Румен Борисов Милев Член ДПС
  Дружба Радослава Димитрова Анкова Член КП " БСП лява България"
  Дружба Мариана Петрова Цветанова Член КП " БСП лява България"
 
152400010 Дружба Надя Тодорова Тодорова Председател ГЕРБ
  Дружба Пламен Георгиев Петков Зам.председател КП " БСП лява България"
  Дружба Зюмбюл Ненова Алиева Секретар ДПС
  Дружба Анелия Атанасова Костова Член ГЕРБ
  Дружба Петя Миткова Пенковска Член ГЕРБ
  Дружба Росен Христов Кръстев Член ББЦ
  Дружба Галя Генчева Генова Член Атака
  Дружба Петя Цветелинова Цонкова Член КП " БСП лява България"
  Дружба Ирена Петрова Ангелова Член КП " БСП лява България"
 
152400011 Дружба Фидан Риза Чобанов Председател ДПС
  Дружба Пламен Симеонов Съев Зам.председател ГЕРБ
  Дружба Валентина Михайлова Цанкова Секретар КП " БСП лява България"
  Дружба Нина Цветанова Йорданова Член ГЕРБ
  Дружба Светлана Банова Стойкова Член ГЕРБ
  Дружба Богдан Емилов Цветков Член ГЕРБ
  Дружба Андрей Иванов Христов Член Атака
  Дружба Маргарита Цветелинова Кожлева Член КП " БСП лява България"
  Дружба Юрка Светославова Островска - Иванова Член КП " БСП лява България"
 
152400012 Дружба Валентин Асенов Иванов Председател КП " БСП лява България"
  Дружба Десислав Калоянов Иванов Зам.председател ДПС
  Дружба Борянка Генова Христова Секретар ГЕРБ
  Дружба Петя Янкова Неновска Член ГЕРБ
  Дружба Йорданка Кузманова Докова Член ГЕРБ
  Дружба Кръстина Миткова Генова-Градинарска Член ГЕРБ
  Дружба Данаил Николов Данов Член Атака
  Дружба Веселина Манева Митева Член КП " БСП лява България"
  Дружба Василка Иванова Радулова Член КП " БСП лява България"
 
152400013 Дружба Райна Петрова Тотинска Председател ГЕРБ
  Дружба Руми Томова Костадинова Зам.председател КП " БСП лява България"
  Дружба Миглена Калоянова Кръстева Секретар ДПС
  Дружба Огнян Донков Донов Член ГЕРБ
  Дружба Петя Стефчева Иванова Член ГЕРБ
  Дружба Здравко Михайлов Пенев Член РБ
  Дружба Ивелина Станчева Иванова Член Атака
  Дружба Йорданка Трайкова Иванова Член КП " БСП лява България"
  Дружба Емил Григоров Радулов Член КП " БСП лява България"
 
152400014 Дружба Севгили Ракипова Алиева Председател ДПС
  Дружба Теодор Колев Божинов Зам.председател ГЕРБ
  Дружба Иван Ангелов Мигдалов Секретар КП " БСП лява България"
  Дружба Звезда Добрева Димитрова Член ГЕРБ
  Дружба Верка Борисова Тодорова Член ГЕРБ
  Дружба Поля Петкова Рачева Член ГЕРБ
  Дружба Атанас Петков Атанасов Член ББЦ
  Дружба Петър Василев Петров Член КП " БСП лява България"
  Дружба Митко Симов Дорутев Член КП " БСП лява България"
 
152400015 Дружба Венера Илиева Костова Председател КП " БСП лява България"
  Дружба Генади Анатолиев Бонев Зам.председател Атака
  Дружба Валя Петкова Иванова Секретар ГЕРБ
  Дружба Анжела Богомилова Янкулова Член ГЕРБ
  Дружба Галина Стоянова Колева Член ГЕРБ
  Дружба Румяна Динова Бешева Член КП " БСП лява България"
  Дружба Петя Асенова Георгиева Член ДПС
  Дружба Мариан Руменов Кирилов Член ДПС
  Дружба Анелия Максимова Йонкова Член КП " БСП лява България"
 
152400016 Дружба Петра Христова Димитрова Председател ГЕРБ
  Дружба Радка Янкова Георгиева Зам.председател КП " БСП лява България"
  Дружба Иван Костадинов Гюзелев Секретар Атака
  Дружба Магдалена Евгениева Йотковска Член ГЕРБ
  Дружба Снежана Илиева Цонева Член ГЕРБ
  Дружба Бена Димитрова Миленова Член ДПС
  Дружба Веселина Христова Петкова Член ДПС
  Дружба Никола Лалов Николов Член КП " БСП лява България"
  Дружба Тодор Спасов Ницов Член КП " БСП лява България"
 
152400017 Дружба Ваня Христова Павлова Председател Атака
  Дружба Елеонора Петкова Ангелова Зам.председател ГЕРБ
  Дружба Виолета Петкова Николова Секретар КП " БСП лява България"
  Дружба Здравка Игнатова Иванова Член ГЕРБ
  Дружба Ценка Стоянова Иванова Член ГЕРБ
  Дружба Вася Николев Цонев Член ГЕРБ
  Дружба Теменужка Захариева Павлова Член ДПС
  Дружба Петя Стефанова Инджиева Член КП " БСП лява България"
  Дружба Иванка Маринова Янкулова Член КП " БСП лява България"
 
152400018 Дружба Виолета Димитрова Иванова Председател КП " БСП лява България"
  Дружба Веселин Валентинов Весков Зам.председател ДПС
  Дружба Боряна Пенкова Обретенова Секретар ГЕРБ
  Дружба Румяна Григорова Стоянова Член ГЕРБ
  Дружба Борислав Горанов Тотински Член ГЕРБ
  Дружба Марияна Димитрова Туцева Член РБ
  Дружба Николай Трифонов Костов Член Атака
  Дружба Венелин Цветков Петков Член КП " БСП лява България"
  Дружба Илка Тодорова Петрова Член КП " БСП лява България"
 
152400019 Дружба Цветислава Благоева Симеонова Председател ГЕРБ
  Дружба Верка Кирилова Тенева Зам.председател КП " БСП лява България"
  Дружба Теменужка Валентинова Беркова Секретар ДПС
  Дружба Йоланда Стефанова Атанасова Член ГЕРБ
  Дружба Христо Петров Митков Член ГЕРБ
  Дружба Анелия Симеонова Антонова Член Атака
  Дружба Тихомир Тодоров Маринов Член ДПС
  Дружба Радка Серафимова Джорова Член КП " БСП лява България"
  Дружба Александър Евгениев Цеков Член КП " БСП лява България"
 
152400020 Дружба Тереза Огнянова Минкова Председател ДПС
  Дружба Радослав Васков Михайлов Зам.председател ГЕРБ
  Дружба Рени Стефанова Петрова Секретар КП " БСП лява България"
  Дружба Румяна Емилова Николова Член ГЕРБ
  Дружба Зоя Николаева Илиева Член ГЕРБ
  Дружба Людмил Куманов Енев Член ГЕРБ
  Дружба Павлинка Стефанова Кетипова Член КП " БСП лява България"
  Дружба Теменужка Борисова Тачева Член КП " БСП лява България"
  Дружба Цветияна Стойкова Тодорова Член ДПС
 
152400021 Дружба Павлинка Маринова Петкова Председател КП " БСП лява България"
  Дружба Северина Михова Асенова Зам.председател ДПС
  Дружба Ангел Стоянов Обретенов Секретар ГЕРБ
  Дружба Таня Димитрова Милашка Член ГЕРБ
  Дружба Кристиян Десиславов Баканов Член ГЕРБ
  Дружба Йордан Илиянов Кръстев Член ББЦ
  Дружба Незабравка Димитрова Илиева Член Атака
  Дружба Радина Евгениева Цекова Член КП " БСП лява България"
  Дружба Веселин Павлов Димитров Член КП " БСП лява България"
 
152400022 Дружба Марионета Миткова Кънева Председател ГЕРБ
  Дружба Ралица Стефанова Иванова Зам.председател КП " БСП лява България"
  Дружба Иван Йорданов Вълов Секретар Атака
  Дружба Галина Василева Митрева Член ГЕРБ
  Дружба Деница Ясенова Колева Член ГЕРБ
  Дружба Айсел Ялчънова Сюлейманова Член ДПС
  Дружба Ахмед Дервишев Хюсеинов Член ДПС
  Дружба Ирена Георгиева Биковска Член КП " БСП лява България"
  Дружба Снежанка Иванова Вълчева Член КП " БСП лява България"
 
152400023 Дружба Ивайло Валентинов Берков Председател ДПС
  Дружба Мариета Петкова Василева Зам.председател ГЕРБ
  Дружба Кирил Иванов Иванов Секретар КП " БСП лява България"
  Дружба Наталия Милчева Милашка Член ГЕРБ
  Дружба Евгени Свиленов Тотев Член ГЕРБ
  Дружба Красимир Иванов Димитров Член ГЕРБ
  Дружба Румяна Лъчезарова Кръстева Член РБ
  Дружба Диан Цанов Иванов Член КП " БСП лява България"
  Дружба Мирена Николаева Маринова Член КП " БСП лява България"
 
152400024 Дружба Ценка Иванова Михайлова Председател КП " БСП лява България"
  Дружба Тотка Иванова Занова Зам.председател Атака
  Дружба Вилияна Федева Иванова Секретар ГЕРБ
  Дружба Анита Любомирова Савова Член ГЕРБ
  Дружба Биляна Пованиева Ганина Член ГЕРБ
  Дружба Силвия Андриянова Ковачева Член ДПС
  Дружба Зоя Орлинова Хаджийска Член ДПС
  Дружба Нина Дакова Димитрова Член КП " БСП лява България"
  Дружба Виолета Владимирова Станишева Член КП " БСП лява България"
 
152400025 Дружба Татяна Стефанова Вълова Председател ГЕРБ
  Дружба Силвия Любенова начева - Касабова Зам.председател КП " БСП лява България"
  Дружба Валентин Берков Берков Секретар ДПС
  Дружба Цеца Петрова Енева Член ГЕРБ
  Дружба Радослава Радославова Маринова Член ГЕРБ
  Дружба Надежда Георгиева Маркова Член Атака
  Дружба Александър Георгиев Ангелов Член КП " БСП лява България"
  Дружба Митко Нинов Бенински Член КП " БСП лява България"
  Дружба Наталия Йорданова Цанкова Член КП " БСП лява България"
 
152400026 Дружба Бойко Насков Боев Председател Атака
  Дружба Иван Радев Беевски Зам.председател ГЕРБ
  Дружба Малинка Цветкова Трифонова Секретар КП " БСП лява България"
  Дружба Ивайло Яворов Панков Член ГЕРБ
  Дружба Павлина Иванова Бецова Член ГЕРБ
  Дружба Веселка Стоянова Стефанова Член ГЕРБ
  Дружба Ивайло Атанасов Илиев Член ДПС
  Дружба Павлинка Маринова Парашкевова Член КП " БСП лява България"
  Дружба Пенка Христова Киткарска Член КП " БСП лява България"
 
152400027 Дружба Радослав Петров Цаков Председател КП " БСП лява България"
  Дружба Ирина Стефанова Асенова Зам.председател ДПС
  Дружба Васил Борисов Иванов Секретар ГЕРБ
  Дружба Стилиянка Иванова Маринова Член ГЕРБ
  Дружба Митко Христов Иванов Член ГЕРБ
  Дружба Георги Цветанов Илиев Член ГЕРБ
  Дружба Ася Вълкова Манова Член ДПС
  Дружба Снежанка Георгиева Савова Член КП " БСП лява България"
  Дружба Николина Цончева Стефанова Член КП " БСП лява България"
 
152400028 Дружба Антоанета Иванова Милева Председател ГЕРБ
  Дружба Сашка Димитрова Денева Зам.председател КП " БСП лява България"
  Дружба Аслан Адемов Кърджалиев Секретар ДПС
  Дружба Таня Ангелова Илиева Член ГЕРБ
  Дружба Емилия Илиева Илиева Член ГЕРБ
  Дружба Искрен Стефанов Деков Член ББЦ
  Дружба Соня Стефанова Личкова Член Атака
  Дружба Мартин Веселинов Джоров Член КП " БСП лява България"
  Дружба Гергана Валентинова Лакова Член КП " БСП лява България"
 
152400029 Дружба Петър Динев Чиликов Председател ДПС
  Дружба Димитър Николов Атанасов Зам.председател ГЕРБ
  Дружба Таня Георгиева Цочева Секретар КП " БСП лява България"
  Дружба Ивайло Иванов Беевски Член ГЕРБ
  Дружба Цветелина Младенова Здравкова Член ГЕРБ
  Дружба Бисерка Илиева Василева Член ГЕРБ
  Дружба Марин Георгиев Георгиев Член РБ
  Дружба Евгения Симеонова Петровска Член КП " БСП лява България"
  Дружба Стиляна Стоянова Костова Член КП " БСП лява България"
 
152400030 Дружба Валентин Витков Лаков Председател КП " БСП лява България"
  Дружба Ася Руменова Симеонова Зам.председател ДПС
  Дружба Малинка Аспарухова Антова Секретар ГЕРБ
  Дружба Илия Симеонов Василев Член ГЕРБ
  Дружба Георги Цветанов Илиев Член ГЕРБ
  Дружба Цветелина Миткова Стойчева Член ББЦ
  Дружба Галина Сашева Хаджийска Член Атака
  Дружба Драгомир Ангелов Стефанов Член КП " БСП лява България"
  Дружба Маринка Василева Христова Член КП " БСП лява България"
 
152400031 Дружба Захари Георгиев Замфиров Председател ГЕРБ
  Дружба Върбинка Илиева Влахова Зам.председател КП " БСП лява България"
  Дружба ЦЕнка Росенова Рачева Секретар Атака
  Дружба Бисерка Младенова Младенова Член ГЕРБ
  Дружба Христо Николаев Николов Член ГЕРБ
  Дружба Елка Леонидова Ковачева Член ДПС
  Дружба Ема Маринова Станкулова Член ДПС
  Дружба Радослава Младенова Младенова Член КП " БСП лява България"
  Дружба Илияна Цветанова Георгиева Член КП " БСП лява България"
 
152400032 Дружба Борислав Емилов Петров Председател ДПС
  Дружба Мария Любенова Замфирова Зам.председател ГЕРБ
  Дружба Мария Събева Иванова Секретар КП " БСП лява България"
  Дружба Есен Илиева Манова Член ГЕРБ
  Дружба Радка Христова Дочева Член ГЕРБ
  Дружба Албена Николова Маринова Член ГЕРБ
  Дружба Мая Стефанова Кънева Член РБ
  Дружба Цветанка Ганчева Чугарска Член КП " БСП лява България"
  Дружба Данчо Станиславов Велев Член КП " БСП лява България"
 
152400033 Дружба Нестор Борисов Влахов Председател КП " БСП лява България"
  Дружба Венцислав Георгиев Цанковски Зам.председател Атака
  Дружба Виолета Петкова Петкова Секретар ГЕРБ
  Дружба Христо Димитров Христов Член ГЕРБ
  Дружба Христина Димитрова Дочева Член ГЕРБ
  Дружба Тони Маноилов Манов Член ДПС
  Дружба Радослав Бориславов Петров Член ДПС
  Дружба Стойчо Нинов Джамбазов Член КП " БСП лява България"
  Дружба Красимира Цветкова Маринова Член КП " БСП лява България"
 
15240034 Сторгозия Даринка Якимова Николова Председател ГЕРБ
  Сторгозия Христина Иванова Цекова Зам.председател ДПС
  Сторгозия Калинка Георгиева Рачева Секретар КП " БСП лява България"
  Сторгозия Александър Христов Христанов Член ГЕРБ
  Сторгозия Рени Любенова Иванова Член ГЕРБ
  Сторгозия Любомир Александров Йосифов Член ГЕРБ
  Сторгозия Цветияна Стойкова Тодорова Член ДПС
  Сторгозия Малинка Петрова Анкова Член КП " БСП лява България"
  Сторгозия Илия Маринов Дрянков Член КП " БСП лява България"
 
152400035 Сторгозия Лидия Симеонова Дрянкова Председател КП " БСП лява България"
  Сторгозия Мая Милчева Христова Зам.председател ГЕРБ
  Сторгозия Ваня Милчева Миланова Секретар Атака
  Сторгозия Любен Йорданов Иванов Член ГЕРБ
  Сторгозия Крум Владимиров Нанов Член ГЕРБ
  Сторгозия Росен Митков Тотев Член ББЦ
  Сторгозия Калоян Билянов Минев Член ДПС
  Сторгозия Мариан Дачев Димитров Член КП " БСП лява България"
  Сторгозия Павлинка Колева Атанасова Член КП " БСП лява България"
 
152400036 Сторгозия Пламен Петранов Димитров Председател Атака
  Сторгозия Румяна Цветанова Андреева Зам.председател КП " БСП лява България"
  Сторгозия Наско Генчев Христов Секретар ГЕРБ
  Сторгозия Добринка Ангелова Трифонова Член ГЕРБ
  Сторгозия Корнелия Валентинова Братойчева-Гешева Член ГЕРБ
  Сторгозия Горица Живкова Гачева Член ГЕРБ
  Сторгозия Митка Илиева Кърджалиева Член ДПС
  Сторгозия Цветанка Йотова Иванова Член КП " БСП лява България"
  Сторгозия Ценка Николова Петкова Член КП " БСП лява България"
 
152400037 Сторгозия Марио Спасов Георгиев Председател ГЕРБ
  Сторгозия Пламен Динчев Димов Зам.председател Атака
  Сторгозия Ирена Георгиева Машкова Секретар КП " БСП лява България"
  Сторгозия Асен Крумов Крумов Член ГЕРБ
  Сторгозия Мариана Димитрова Ницелова Член ГЕРБ
  Сторгозия Емил Юлиянов Илиев Член ДПС
  Сторгозия Самир Асланов Кърджалиев Член ДПС
  Сторгозия Павлинка Тодорова Цветкова Член КП " БСП лява България"
  Сторгозия Детелин Цветанов Духлински Член КП " БСП лява България"
 
152400038 Сторгозия Снежинка Петкова Тотева Председател КП " БСП лява България"
  Сторгозия Мариана Миткова Радулова Зам.председател ГЕРБ
  Сторгозия Фатме Фетова Мустафова Секретар ДПС
  Сторгозия Гергана Асенова Крумова Член ГЕРБ
  Сторгозия Иванка Симеонова Борисова Член ГЕРБ
  Сторгозия Дияна Петрова Димитрова Член ГЕРБ
  Сторгозия Кула Иванова Цветанова Член Атака
  Сторгозия Надка Методиева Николова Член КП " БСП лява България"
  Сторгозия Силвия Чавдарова Димова Член КП " БСП лява България"
 
152400039 Сторгозия Ипек Сале Ахмед Председател ДПС
  Сторгозия Ивайло Мирославов Вълов Зам.председател КП " БСП лява България"
  Сторгозия Станислав Димтиров Петров Секретар ГЕРБ
  Сторгозия Йонета Борисова Джамбазка Член ГЕРБ
  Сторгозия Стела Емилова Атанасова Член ГЕРБ
  Сторгозия Илиян Георгиев Попов Член РБ
  Сторгозия Ганка Иванова Копчева Член Атака
  Сторгозия Пламен Георгиев Георгиев Член КП " БСП лява България"
  Сторгозия Анка Петрова Първанова Член КП " БСП лява България"
 
152400040 Сторгозия Малина Любомирова Табакова-Новаковска Председател ГЕРБ
  Сторгозия Айджан Юсеинова Ахмедова Зам.председател ДПС
  Сторгозия Илия Иванов Вътков Секретар КП " БСП лява България"
  Сторгозия Юлия Александрова Янакиева-Цветанова Член ГЕРБ
  Сторгозия Илиана Георгиева Александрова Член ГЕРБ
  Сторгозия Митко Георгиев Борисов Член Атака
  Сторгозия Роза Стоянова Чанева Член КП " БСП лява България"
  Сторгозия Надка Христова Стефанова Член КП " БСП лява България"
  Сторгозия Катя Николова Миронова Член КП " БСП лява България"
 
152400041 Сторгозия Методинка Георгиева Калчева Председател КП " БСП лява България"
  Сторгозия Цветанка Цветанова Берова Зам.председател ГЕРБ
  Сторгозия Кремена Денчева Денчева Секретар АТАКА
  Сторгозия Елена Иванова Денева Член ГЕРБ
  Сторгозия Мариела Бориславова Любенова Член ГЕРБ
  Сторгозия Борка Тепавова Бончева Член ГЕРБ
  Сторгозия Руска Хронева Георгиева Член КП " БСП лява България"
  Сторгозия Анто Сабинов Яворов Член ДПС
  Сторгозия Антоанета Паскулова Георгиева Член КП " БСП лява България"
 
152400042 Сторгозия Иво Василев Вутов Председател ДПС
  Сторгозия Верка Борисова Митова Зам.председател КП " БСП лява България"
  Сторгозия Геновева Параскевова Казашка Секретар ГЕРБ
  Сторгозия Нанко Лазаров Катев Член ГЕРБ
  Сторгозия Паулина Любомирова Николова Член ГЕРБ
  Сторгозия Еленко Енчев Донков Член АТАКА
  Сторгозия Искра Димитрова Исаева Член ББЦ
  Сторгозия Александър Данаилов Александров Член КП " БСП лява България"
  Сторгозия Пенка Спасова Маринова Член КП " БСП лява България"
 
152400043 Сторгозия Иванка Митева Колева Председател ГЕРБ
  Сторгозия Атанас Лилянов Занев Зам.председател ДПС
  Сторгозия Ангел Борисов Гигов Секретар КП " БСП лява България"
  Сторгозия Анелия Петрова Митева Член ГЕРБ
  Сторгозия Петя Иванова Атанасова Член ГЕРБ
  Сторгозия Десислав Радославов Негров Член АТАКА
  Сторгозия Даниела Красимирова Митова Член ДПС
  Сторгозия Марияна Емилова Цветанова Член КП " БСП лява България"
  Сторгозия Теодора Иванова Иванова Член КП " БСП лява България"
 
152400044 Сторгозия Румяна Петрова Панова Председател КП " БСП лява България"
  Сторгозия Христинка Веселинова Василева Зам.председател ГЕРБ
  Сторгозия Анка Ибишева Адърова Секретар ДПС
  Сторгозия Нина Нейкова Вътева Член ГЕРБ
  Сторгозия Илияна Димитрова Костова Член ГЕРБ
  Сторгозия Валя Кузманова Мингова Член ГЕРБ
  Сторгозия Венцислав Маринов Петранов Член РБ
  Сторгозия Борко Павлов Божинов Член КП " БСП лява България"
  Сторгозия Ана Симеонова Пачева Член КП " БСП лява България"
 
152400045 Сторгозия Стефан Данчев Иванов Председател АТАКА
  Сторгозия Николай Петков Илиев Зам.председател КП " БСП лява България"
  Сторгозия Валя Рахаилова Биковска Секретар ГЕРБ
  Сторгозия Милена Генчева Петкова-Димитрова Член ГЕРБ
  Сторгозия Велика Динчева Тодорова Член ГЕРБ
  Сторгозия Калбие Риза Асанова Член ДПС
  Сторгозия Селяхти Тунджай Асанов Член ДПС
  Сторгозия Мария Антонова Банчева Член КП " БСП лява България"
  Сторгозия Лиляна Младенова Габърска Член КП " БСП лява България"
 
152400046 Сторгозия Веселка Атанасова Палева Председател ГЕРБ
  Сторгозия Борянка Иванова Мачева Зам.председател ДПС
  Сторгозия Атанаска Вутева Николова Секретар КП " БСП лява България"
  Сторгозия Димитър Иванов Димитров Член ГЕРБ
  Сторгозия Теменужка Христова Стоянова-Тодорова Член ГЕРБ
  Сторгозия Светла Александрова Селановска Член ГЕРБ
  Сторгозия Галинка Богданова Тодорова Член АТАКА
  Сторгозия Кръстинка Нестерова Ангелова Член КП " БСП лява България"
  Сторгозия Диана Илиева Вълчиновска Член КП " БСП лява България"
 
152400047 Сторгозия Ваньо Георгиев Иванов Председател КП " БСП лява България"
  Сторгозия Мариана Димитрова Иванова Зам.председател ГЕРБ
  Сторгозия Сурай Енгинов Ахмедов Секретар ДПС
  Сторгозия Янка Василева Дикова Член ГЕРБ
  Сторгозия Сашо Велков Василев Член ГЕРБ
  Сторгозия Христо Руменов Кочев Член АТАКА
  Сторгозия Ралица Владимирова Цакова Член ДПС
  Сторгозия Сийка Петрова Велева Член КП " БСП лява България"
  Сторгозия Мирослав Кънов Вълов Член КП " БСП лява България"
 
152400048 Сторгозия Алберт Емилов Илиев Председател ДПС
  Сторгозия Светослав Христофоров Сяров Зам.председател КП " БСП лява България"
  Сторгозия Диана Маринчева Димитрова Секретар ГЕРБ
  Сторгозия Венцислав Маринов Петранов Член ГЕРБ
  Сторгозия Владислав Петров Петков Член ГЕРБ
  Сторгозия Анджелика Атанасова Кирилова Член ГЕРБ
  Сторгозия Татяна Иванова Йонкова Член ББЦ
  Сторгозия Лиляна Андреева Бенчева Член КП " БСП лява България"
  Сторгозия Татяна Якимова Стойнова Член КП " БСП лява България"
 
152400049 Сторгозия Десислав Стефанов Димитров Председател ГЕРБ
  Сторгозия Красимир Христов Негров Зам.председател АТАКА
  Сторгозия Милка Янчева Георгиева Секретар КП " БСП лява България"
  Сторгозия Галина Горанова Петрова Член ГЕРБ
  Сторгозия Тихомир Бориславов Петков Член ГЕРБ
  Сторгозия Фитнат Юсеинова Асанова Член ДПС
  Сторгозия Тота Събчева Димитрова Член ДПС
  Сторгозия Генка Димитрова Радоева Член КП " БСП лява България"
  Сторгозия Бойка Николова Петкова Член КП " БСП лява България"
 
152400050 Сторгозия Елена Иванова Денева Председател КП " БСП лява България"
  Сторгозия Георги Янев Стамов Зам.председател ГЕРБ
  Сторгозия Юсеин Айдънов Ахмедов Секретар ДПС
  Сторгозия Божидар Васков Кирилов Член ГЕРБ
  Сторгозия Светлана Мирославова Бунова Член ГЕРБ
  Сторгозия Снежанка Венциславова Печенякова Член ГЕРБ
  Сторгозия Десислава Макавеева Ванкова Член РБ
  Сторгозия Катя Валентинова Костова Член КП " БСП лява България"
  Сторгозия Драгомир Йорданов Тотков Член КП " БСП лява България"
 
152400051 Сторгозия Севтап Шюкриева Мустафова Председател ДПС
  Сторгозия Петя Ангелова Цолова Зам.председател КП " БСП лява България"
  Сторгозия Грета Илиянова Дакова Секретар ГЕРБ
  Сторгозия Мариела Светославова Везенкова Член ГЕРБ
  Сторгозия Елена Владимирова Лачева Член ГЕРБ
  Сторгозия Стефка Славова Джон Член ББЦ
  Сторгозия Цветанка Петрова Митева Член АТАКА
  Сторгозия Венета Величкова Дикова Член КП " БСП лява България"
  Сторгозия Мария Иванова Павлова Член КП " БСП лява България"
 
152400052 Сторгозия Симеон Петров Кънчев Председател ГЕРБ
  Сторгозия Кямуран Алиева Агушева Зам.председател ДПС
  Сторгозия Надя Найденова Русева Секретар КП " БСП лява България"
  Сторгозия Светослав Ангелов Везенков Член ГЕРБ
  Сторгозия Иван Павлинов Маринов Член ГЕРБ
  Сторгозия Галя Георгиева Кирилова Член АТАКА
  Сторгозия Петранка Николова Йорданова Член КП " БСП лява България"
  Сторгозия Цветелин Димитров Иванов Член КП " БСП лява България"
  Сторгозия Десислава Цекова Филипова Член КП " БСП лява България"
 
152400053 Сторгозия Неличка Цветанова Стефанова Председател КП " БСП лява България"
  Сторгозия Филка Костадинова Дамянова Зам.председател ГЕРБ
  Сторгозия Христофор Георгиев Витков Секретар АТАКА
  Сторгозия Елица Гетова Трифонова-Вулева Член ГЕРБ
  Сторгозия Галя Севдалинова Великова-Лавовска Член ГЕРБ
  Сторгозия Зорка Ташкова Кънчева Член ГЕРБ
  Сторгозия Гюрсел Айдънов Селяйдинов Член ДПС
  Сторгозия Илонка Игнатова Матовска Член КП " БСП лява България"
  Сторгозия Фея Борисова Цветкова Член КП " БСП лява България"
 
152400054 Сторгозия Юлиян Мирославов Симеонов Председател АТАКА
  Сторгозия Петя Милчева Георгиева Зам.председател КП " БСП лява България"
  Сторгозия Ева Иванова Димитрова Секретар ГЕРБ
  Сторгозия Ирена Здравкова Бешева Член ГЕРБ
  Сторгозия Кънчо Генов Кънчев Член ГЕРБ
  Сторгозия Зюмбюл Алиева Ахмедова Член ДПС
  Сторгозия Севгили Илиянова Ралчева Член ДПС
  Сторгозия Даниела Димитрова Райкова Член КП " БСП лява България"
  Сторгозия Христо Цанов Цолов Член КП " БСП лява България"
 
152400055 Сторгозия Магдалена Радославова Войкова Председател ГЕРБ
  Сторгозия Светослав Борисов Чорбаджийски Зам.председател АТАКА
  Сторгозия Дилка Петрова Дилкова Секретар КП " БСП лява България"
  Сторгозия Росен Иванов Тодоров Член ГЕРБ
  Сторгозия Атанас Александров Бешев Член ГЕРБ
  Сторгозия Снежана Давидова Маринова Член ГЕРБ
  Сторгозия Самир Енгинов Ахмедов Член ДПС
  Сторгозия Валя Ангелова Димитрова Член КП " БСП лява България"
  Сторгозия Петя Иванова Атанасова Член КП " БСП лява България"
 
152400056 Сторгозия Милчо Василев Тодоров Председател КП " БСП лява България"
  Сторгозия Надежда Радославова Цолова Зам.председател ГЕРБ
  Сторгозия Айдън Юсеинов Ахмедов Секретар ДПС
  Сторгозия Йордан Христов Танков Член ГЕРБ
  Сторгозия Гергана Мариянова Тошкова Член ГЕРБ
  Сторгозия Йорданка Тодорова Георгиева Член РБ
  Сторгозия Петрушка Аврамова Кудинова Член АТАКА
  Сторгозия Цветанка Пенова Първанова Член КП " БСП лява България"
  Сторгозия Валери Иванов Стойков Член КП " БСП лява България"
 
152400057 Сторгозия Севинч Алиманова Ибраимова Председател ДПС
  Сторгозия Людмила Цветанова Иванова Зам.председател КП " БСП лява България"
  Сторгозия Павлинка Илиева Георгиева Секретар ГЕРБ
  Сторгозия Малинка Петрова Събева Член ГЕРБ
  Сторгозия Стефка Иванова Георгиева Член ГЕРБ
  Сторгозия Антоанета Илиянова Иванова Член ГЕРБ
  Сторгозия Страхил Гърков Кочев Член ДПС
  Сторгозия Латинка Петкова Калчева Член КП " БСП лява България"
  Сторгозия Иван Христов Стефанов Член КП " БСП лява България"
 
152400058 Сторгозия Сашка Илиева Дичева Председател ГЕРБ
  Сторгозия Петър Николов Костадинов Зам.председател АТАКА
  Сторгозия Николина Василева Петрова Секретар КП " БСП лява България"
  Сторгозия Петя Добрева Георгиева Член ГЕРБ
  Сторгозия Бойка Ефтимова Новоселова Член ГЕРБ
  Сторгозия Джелял Ибрахимов Ахмедов Член ДПС
  Сторгозия Андриан Димитров Калчев Член КП " БСП лява България"
  Сторгозия Диляна Денова Иванова Член КП " БСП лява България"
  Сторгозия Мехмед Набиев Мехмедов Член ДПС
 
152400059 Сторгозия Емилия Маринова Мирчева Председател КП " БСП лява България"
  Сторгозия Красимира Тодорова Бакалова Зам.председател ГЕРБ
  Сторгозия Силвия Венциславова Найденова Секретар АТАКА
  Сторгозия Йорданка Георгиева Гигова Член ГЕРБ
  Сторгозия Наташа Маринова Борова Член ГЕРБ
  Сторгозия Лилия Детелинова Арнаудова Член ГЕРБ
  Сторгозия Сабри Сюлейманов Ибраимов Член ДПС
  Сторгозия Иван Гигов Иванов Член КП " БСП лява България"
  Сторгозия Юлия Димитрова Вълова Член КП " БСП лява България"
 
152400060 Сторгозия Лена Жекова Ленкова Председател ДПС
  Сторгозия Георги Венциславов Георгиев Зам.председател КП " БСП лява България"
  Сторгозия Ангел Тодоров Цанков Секретар ГЕРБ
  Сторгозия Даниела Енчева Рибалкина Член ГЕРБ
  Сторгозия Петьо Блажев Митрофанов Член ГЕРБ
  Сторгозия Веселина Панайотова Христова Член РБ
  Сторгозия Латинка Николаева Дилова Член АТАКА
  Сторгозия Мартин Деянов Коцев Член КП " БСП лява България"
  Сторгозия Калин Николов Бенов Член КП " БСП лява България"
 
152400061 Сторгозия Боян Николаев Боянов Председател ГЕРБ
  Сторгозия Петър Николаев Крумов Зам.председател ДПС
  Сторгозия Венеция Милчева Василева Секретар КП " БСП лява България"
  Сторгозия Фаня Емилова Николова Член ГЕРБ
  Сторгозия Ирена Димчева Иванова Член ГЕРБ
  Сторгозия Светла Веселинова Божинова Член ГЕРБ
  Сторгозия Петко Викторов Божинов Член АТАКА
  Сторгозия Атанас Борисов Георгиев Член КП " БСП лява България"
  Сторгозия Полина Владиславова Стоименова Член КП " БСП лява България"
 
152400062 Сторгозия Маринела Трифонова Желязкова Председател КП " БСП лява България"
  Сторгозия Нинко Петков Нинов Зам.председател ГЕРБ
  Сторгозия Аян Юсеинов Ахмедов Секретар ДПС
  Сторгозия Веселина Симеонова Катева Член ГЕРБ
  Сторгозия Светлозар Младенов Тодоров Член ГЕРБ
  Сторгозия Александър Емилов Симеонов Член ББЦ
  Сторгозия Татяна Петкова Крайчева-Костова Член АТАКА
  Сторгозия Николинка Станоева Станчева Член КП " БСП лява България"
  Сторгозия Иглика Кирилова Спиридонова Член КП " БСП лява България"
 
152400063 Сторгозия Ружка Асенова Крумова Председател АТАКА
  Сторгозия Горанка Димитрова Георгиева Зам.председател КП " БСП лява България"
  Сторгозия Николина Георгиева Аврамова Секретар ГЕРБ
  Сторгозия Васил Цветанов Вулев Член ГЕРБ
  Сторгозия Митко Веселинов Божинов Член ГЕРБ
  Сторгозия Лиляна Веселинова Колева Член ГЕРБ
  Сторгозия Утан Сабриев Ибрахимов Член ДПС
  Сторгозия Венета Иванова Кирилова Член КП " БСП лява България"
  Сторгозия Величка Стефанова Цекова Член КП " БСП лява България"
 
152400064 Сторгозия Бориславка Атанасова Игнатова Председател ГЕРБ
  Сторгозия Марин Ивайлов Маринов Зам.председател ДПС
  Сторгозия Павлина Стоянова Коцева Секретар КП " БСП лява България"
  Сторгозия Илиян Неделчев Илиев Член ГЕРБ
  Сторгозия Петя Стоянова Тодорова Член ГЕРБ
  Сторгозия Ганчо Добрев Панев Член АТАКА
  Сторгозия Бедри Дженаси Махмудов Член ДПС
  Сторгозия Марийка Станева Стоянова Член КП " БСП лява България"
  Сторгозия Мара Маринова Петкова Член КП " БСП лява България"
 
152400065 Юнско въстание Димитринка Атанасова Тодорова Председател ГЕРБ
  Юнско въстание Левент Енгин Кючуков Зам.председател ДПС
  Юнско въстание Светлозар Димитров Граховски Секретар КП " БСП лява България"
  Юнско въстание Крася Вълкова Симеонова Член ГЕРБ
  Юнско въстание Луиза Стаменова Маринова Член ГЕРБ
  Юнско въстание Пенка Йонова Коцева Член АТАКА
  Юнско въстание Метин Енгинов Ахмедов Член ДПС
  Юнско въстание Валентина Димова Николова Член КП " БСП лява България"
  Юнско въстание Павлина Тодорова Велчева Член КП " БСП лява България"
 
152400066 Юнско въстание Даниела Витанова Асенова Председател КП " БСП лява България"
  Юнско въстание Веселка Ангелова Василева Зам.председател ГЕРБ
  Юнско въстание Анна Щерева Иванова Секретар ДПС
  Юнско въстание Валя Василева Кунчева Член ГЕРБ
  Юнско въстание Капка Кирилова Грамова Член ГЕРБ
  Юнско въстание Величка Александрова Иванова Член ГЕРБ
  Юнско въстание Олег Красимиров Цанков Член ББЦ
  Юнско въстание Венелина Драганова Радева Член КП " БСП лява България"
  Юнско въстание Сийка Лозанова Георгиева Член КП " БСП лява България"
 
152400067 Юнско въстание Тодор Генков Рангелов Председател АТАКА
  Юнско въстание Красимир Митев Митев Зам.председател КП " БСП лява България"
  Юнско въстание Атанас Тонев Тодоров Секретар ГЕРБ
  Юнско въстание Боряна Емилова Василева Член ГЕРБ
  Юнско въстание Верка Иванова Вълкова Член ГЕРБ
  Юнско въстание Милен Петков Иванов Член ГЕРБ
  Юнско въстание Минка Николова Маринова Член ДПС
  Юнско въстание Сашка Войкова Петрова Член КП " БСП лява България"
  Юнско въстание Анета Боянова Костова Член КП " БСП лява България"
 
152400068 Юнско въстание Емилия Славова Цонева Председател ГЕРБ
  Юнско въстание Димитър Маринчев Маринов Зам.председател ДПС
  Юнско въстание Татяна Тинчева Канджова Секретар КП " БСП лява България"
  Юнско въстание Васил Георгиев Илиев Член ГЕРБ
  Юнско въстание Теодор Любомиров Тодоров Член ГЕРБ
  Юнско въстание Мария Тодорова Атанасова Член РБ
  Юнско въстание Валери Петров Петров Член АТАКА
  Юнско въстание Латинка Любомирова Пешакова Член КП " БСП лява България"
  Юнско въстание Моника Цветанова Янчева Член КП " БСП лява България"
 
152400069 Юнско въстание Димитрина Тодорова Борисова Председател КП " БСП лява България"
  Юнско въстание Йорданка Симеонова Петрова Зам.председател ГЕРБ
  Юнско въстание Дафинка Найденова Донкова Секретар АТАКА
  Юнско въстание Зорница Атанасова Димитрова Член ГЕРБ
  Юнско въстание Надежда Стефанова Найденова Член ГЕРБ
  Юнско въстание Тодор Ивайлов Маринов Член ДПС
  Юнско въстание Евгени Колев Маринов Член ДПС
  Юнско въстание Галя Василева Иванова Член КП " БСП лява България"
  Юнско въстание Красимира Вълкова Кръстева Член КП " БСП лява България"
 
152400070 Юнско въстание Илкнур Енгинова Кючукова Председател ДПС
  Юнско въстание Ленко Христов Топалски Зам.председател КП " БСП лява България"
  Юнско въстание Евгения Цветанова Стамболска Секретар ГЕРБ
  Юнско въстание Наталия Теодосиева Ботева Член ГЕРБ
  Юнско въстание Йонита Величкова Милова Член ГЕРБ
  Юнско въстание Даниела Илиева Цветкова Член ГЕРБ
  Юнско въстание Христо Димитров Иванов Член АТАКА
  Юнско въстание Поля Пламенова Замфирова Член КП " БСП лява България"
  Юнско въстание Пламен Илиев Илиев Член КП " БСП лява България"
 
152400071 Юнско въстание Симона Симеонова Савова Председател ГЕРБ
  Юнско въстание Господин Христов Гатев Зам.председател АТАКА
  Юнско въстание Мариета Георгиева Георгиева Секретар КП " БСП лява България"
  Юнско въстание Елица Павлова Христова Член ГЕРБ
  Юнско въстание Йоана Илиянова Христова Член ГЕРБ
  Юнско въстание Ивайло Маринчев Маринов Член ДПС
  Юнско въстание Евгения Кочева Христова Член КП " БСП лява България"
  Юнско въстание Боряна Йорданова Козовска Член КП " БСП лява България"
  Юнско въстание Людмила Иванова Първанова Член КП " БСП лява България"
 
152400072 Юнско въстание Нанко Киров Христов Председател КП " БСП лява България"
  Юнско въстание Анелия Софрониева Добрева Зам.председател ГЕРБ
  Юнско въстание Емил Кръстев Белчев Секретар ДПС
  Юнско въстание Стефани Стефанова Пенковска Член ГЕРБ
  Юнско въстание Илияна Димитрова Негрова Член ГЕРБ
  Юнско въстание Красимира Иванова Митковска Член ББЦ
  Юнско въстание Тодор Ангелов Матаков Член АТАКА
  Юнско въстание Севдалина Генова Цолеевска Член КП " БСП лява България"
  Юнско въстание Красимир Асенов Асенов Член КП " БСП лява България"
 
152400073 Юнско въстание Петя Костова Гюрова Председател ДПС
  Юнско въстание Светлана Атанасова Иванова Зам.председател КП " БСП лява България"
  Юнско въстание Петьо Йотов Маринов Секретар ГЕРБ
  Юнско въстание Димитър Юлиев Йотов Член ГЕРБ
  Юнско въстание Пепа Борисова Велинова Член ГЕРБ
  Юнско въстание Татяна Кирилова Дамянова Член ГЕРБ
  Юнско въстание Цветанка Цветанова Попова Член ДПС
  Юнско въстание Лъчезар Лъчезаров Дулев Член КП " БСП лява България"
  Юнско въстание Павлинка Богданова Железарова Член КП " БСП лява България"
 
152400074 Юнско въстание Тереза Дончева Александрова Председател ГЕРБ
  Юнско въстание Февзие Шукриева Асанова Зам.председател ДПС
  Юнско въстание Ванюша Любенова Иванова Секретар КП " БСП лява България"
  Юнско въстание Зоя Веселинова Дамянова Член ГЕРБ
  Юнско въстание Венета Петкова Петрова Член ГЕРБ
  Юнско въстание Атанас Ивов Миланов Член АТАКА
  Юнско въстание Андриян Георгиев Атанасов Член ДПС
  Юнско въстание Ива Илианова Иванова Член КП " БСП лява България"
  Юнско въстание Мима Цветанова Здравкова Член КП " БСП лява България"
 
152400075 Юнско въстание Петьо Красимиров Колев Председател КП " БСП лява България"
  Юнско въстание Илка Димитрова Христова Зам.председател ГЕРБ
  Юнско въстание Боряна Александрова Джамбазка Секретар ДПС
  Юнско въстание Дарина Софрониева Братанова Член ГЕРБ
  Юнско въстание Евгени Димитров Лилов Член ГЕРБ
  Юнско въстание Петя Сергеева Мишева Член ГЕРБ
  Юнско въстание Радомир Момчилов Добрев Член РБ
  Юнско въстание Виолета Христова Христова Член КП " БСП лява България"
  Юнско въстание Ралица Георгиева Златанова Член КП " БСП лява България"
 
152400076 Юнско въстание Пламен Димитров Ангелов Председател АТАКА
  Юнско въстание Евгени Димитров Асенов Зам.председател КП " БСП лява България"
  Юнско въстание Ваня Парашкевова Маринова Секретар ГЕРБ
  Юнско въстание Николай Димитров Лилов Член ГЕРБ
  Юнско въстание Йордан Славов Добрев Член ГЕРБ
  Юнско въстание Златка Илиева Христова Член ГЕРБ
  Юнско въстание Денислава Йоскова Иванова Член ДПС
  Юнско въстание Теменужка Никифорова Димитрова Член КП " БСП лява България"
  Юнско въстание Таня Ангелова Колева Член КП " БСП лява България"
 
152400077 Юнско въстание Валя Миткова Кузманова Председател ГЕРБ
  Юнско въстание Сали Мехмедов Салиев Зам.председател ДПС
  Юнско въстание Васко Иванов Анков Секретар КП " БСП лява България"
  Юнско въстание Пепа Спасова Ненкова Член ГЕРБ
  Юнско въстание Дочо Даков Дочев Член ГЕРБ
  Юнско въстание Христофор Петков Петков Член ББЦ
  Юнско въстание Евгения Стефанова Стойчева Член АТАКА
  Юнско въстание Христофор Иванов Иванов Член КП " БСП лява България"
  Юнско въстание Даря Стоянова Стоева Член КП " БСП лява България"
 
152400078 Юнско въстание Диана Георгиева Матева Председател КП " БСП лява България"
  Юнско въстание Александър Стефанов Домусчиев Зам.председател ГЕРБ
  Юнско въстание Валери Панчев Стоянов Секретар АТАКА
  Юнско въстание Емил Филипов Топалски Член ГЕРБ
  Юнско въстание Емил Богданов Цветков Член ГЕРБ
  Юнско въстание Захари Любомиров Колев Член ДПС
  Юнско въстание Милена Георгиева Грънчарова Член ДПС
  Юнско въстание Анелия Величкова Митрова Член КП " БСП лява България"
  Юнско въстание Анелия Николова Цанова Член КП " БСП лява България"
 
152400079 Юнско въстание Ганиме Назъм Махмуд Председател ДПС
  Юнско въстание Величко Симеонов Личев Зам.председател КП " БСП лява България"
  Юнско въстание Евгения Димитрова Георгиева Секретар ГЕРБ
  Юнско въстание Дора Панчева Бачева Член ГЕРБ
  Юнско въстание Корнелия Славчева Томова Член ГЕРБ
  Юнско въстание Станчо Димитров Костадинов Член ГЕРБ
  Юнско въстание Любомил Костов Димитров Член АТАКА
  Юнско въстание Маргарита Александрова Пелова Член КП " БСП лява България"
  Юнско въстание Емил Венциславов Николов Член КП " БСП лява България"
 
152400080
  Юнско въстание Бинка Любенова Иванова Председател ГЕРБ
  Юнско въстание Славка Милчева Петракиева Зам.Председател Атака
  Юнско въстание Евгени Доков Мяшков секретар КП " БСП лява България"
  Юнско въстание Георги Костов Рагьовски Член ГЕРБ
  Юнско въстание Емилия Кръстева Борисова Член ГЕРБ
  Юнско въстание Надя Толева Йотова член КП " БСП лява България"
  Юнско въстание Цончо Иванов Цонев член КП " БСП лява България"
  Юнско въстание Сехер Мустафова Ахмедова Член ДПС
  Юнско въстание Исмаил Алиев Мънев Член ДПС
 
152400081
  Юнско въстание Стефка Василева Пелтекова Председател КП " БСП лява България"
  Юнско въстание Оля Петкова Николова Зам.Председател ГЕРБ
  Юнско въстание Ферат Сунаев Ахмедов Секретар ДПС
  Юнско въстание Петранка Милчева Панева член Атака
  Юнско въстание Розка Цветанова Дочева Член ГЕРБ
  Юнско въстание Зоя Емилова Добрева Член ГЕРБ
  Юнско въстание Николайчо Иванов Гергов член КП " БСП лява България"
  Юнско въстание Любимка Заркова Габрова член КП " БСП лява България"
  Юнско въстание Айдън Яшаров Алиев Член ДПС
 
152400082
  Юнско въстание Емил Бориславов Петров Председател ДПС
  Юнско въстание Албена Валентинова Габрова зам.председател КП " БСП лява България"
  Юнско въстание Веселка Найденова Иванова Секретар ГЕРБ
  Юнско въстание Иванка Тодорова Цветкова Член РБ
  Юнско въстание Верка Колева Колева Член ГЕРБ
  Юнско въстание Иванка Данаилова Иванова Член ГЕРБ
  Юнско въстание Ваня Цецова Рагьовска Член ГЕРБ
  Юнско въстание Диляна Георгиева Иванова член КП " БСП лява България"
  Юнско въстание Нинчо Гешев Нинов член КП " БСП лява България"
 
152400083
  Мизия Таня Тотева Кънчовска Председател ГЕРБ
  Мизия Красимира Георгиева Балтакова зам.председател КП " БСП лява България"
  Мизия Венцислава Георгиева Фуренеса Секретар ДПС
  Мизия Маргарита Георгиева Нинова Член ГЕРБ
  Мизия Георги Пламенов Балев Член ГЕРБ
  Мизия Нора Иванова Стоева Член ГЕРБ
  Мизия Николинка Георгиева Иванова член КП " БСП лява България"
  Мизия Галя Николова Георгиева член КП " БСП лява България"
  Мизия Пламена Емилова Атанасова Член ДПС
 
152400084
  Мизия Грозданка Илиева Петкова Председател Атака
  Мизия Мария Стоянова Баръмова Зам.Председател ГЕРБ
  Мизия Катюша Тодорова Стефанова секретар КП " БСП лява България"
  Мизия Цеца Димитрова Нешева Член ГЕРБ
  Мизия Добромир Трифонов Стоев Член ГЕРБ
  Мизия Лиляна Христова Величкова член КП " БСП лява България"
  Мизия Йорданка Димитрова Николова член КП " БСП лява България"
  Мизия Ирена Христова Иванова Член ДПС
  Мизия Октай Метин Шабан Член ДПС
 
152400085
  Мизия Еленка Кънева Новкова председател КП " БСП лява България"
  Мизия Йоана Руменова Иванова Зам.- председател ДПС
  Мизия Веселка Антонова Георгиева Секретар ГЕРБ
  Мизия Цветанка Георгиева Дикова член Атака
  Мизия Кармен Георгиева Цветанова Член ГЕРБ
  Мизия Диляна Божинова Стоянова Член ГЕРБ
  Мизия Любомила Людмилова Баракова Член ГЕРБ
  Мизия Слави Дянков Раев член КП " БСП лява България"
  Мизия Иванка Стефанова Милева член КП " БСП лява България"
 
152400086
  Мизия Любен Петков Стоянов Председател ГЕРБ
  Мизия Поля Александрова Иванова зам.председател КП " БСП лява България"
  Мизия Елка Георгиева Иванова Секретар Атака
  Мизия Асен Георгиев Асенов член КП " БСП лява България"
  Мизия Валя Цветкова Маринова член КП " БСП лява България"
  Мизия Антоанета Георгиева Стефанова Член ГЕРБ
  Мизия Тони Николаева Петкова Член ГЕРБ
  Мизия Росица Трифонова Стоицова Член ДПС
  Мизия Минет Шукриева Карабаръкова Член ДПС
 
152400087
  Мизия Симеон Димитров Петров Председател ДПС
  Мизия Тошко Василев Николов Зам.Председател ГЕРБ
  Мизия Валентина Петрова Велина секретар КП " БСП лява България"
  Мизия Десислава Йовкова Христова член Атака
  Мизия Валя Миткова Минчева Член ББЦ
  Мизия Иван Димов Бенов член КП " БСП лява България"
  Мизия Ива Иванова Могилска член КП " БСП лява България"
  Мизия Даниела Тодорова Кунчева Член ГЕРБ
  Мизия Марияна Кръстева Петрова Член ГЕРБ
 
152400088
  Мизия Надка Тодорова Величкова председател КП " БСП лява България"
  Мизия Парашкева Петкова Панова Зам.председател ДПС
  Мизия Валя Банова Иванова Секретар ГЕРБ
  Мизия Жанета Стефанова Бакърджиева член Атака
  Мизия Анна Борисова Стоенчева член КП " БСП лява България"
  Мизия Георги Иванов Гетов член КП " БСП лява България"
  Мизия Марта Петрова Михайлова Член ГЕРБ
  Мизия Красимира Димитрова Найденова Член ГЕРБ
  Мизия Георги Георгиев Неделчев Член ГЕРБ
 
152400089
  Мизия Мария Христофорова Кузова Председател ГЕРБ
  Мизия Анна Славчева Николова зам.председател КП " БСП лява България"
  Мизия Айнур Айдънов Асанов Секретар ДПС
  Мизия Стефка Антонова Григорова Член РБ
  Мизия Юри Маринов Енчев член КП " БСП лява България"
  Мизия Евгения Димитрова Табачкина член КП " БСП лява България"
  Мизия Детелин Кръстев Тихолов Член ГЕРБ
  Мизия Найден Цаков Найденов Член ГЕРБ
  Мизия Веселка Илиева Вълова Член ГЕРБ
 
152400090
  Мизия Веска Тодорова Русева Председател Атака
  Мизия Илона Илиева Вълова Зам.Председател ГЕРБ
  Мизия Катя Атанасова Бонева секретар КП " БСП лява България"
  Мизия Димчо Цонев Първанов член КП " БСП лява България"
  Мизия Любен Маринов Атанасов член КП " БСП лява България"
  Мизия Радинка Йорданова Фотева Член ГЕРБ
  Мизия Таня Асенова Генова Член ГЕРБ
  Мизия Марио Атанасов Бешев Член ДПС
  Мизия Осман Алиев Мустафов Член ДПС
 
152400091 Мизия Дафинка Иванова Атанасова председател КП " БСП лява България"
  Мизия Ферай Ердал Али Зам.- председател ДПС
  Мизия Петя Стефанова Христова-Стоянова Секретар ГЕРБ
  Мизия Деница Тодорова Бакърджиева член Атака
  Мизия Цветелина Лишкова Дашкова член КП " БСП лява България"
  Мизия Виктор Каменов Робев член КП " БСП лява България"
  Мизия Здравка Йорданова Фотева Член ГЕРБ
  Мизия Тодор Костов Вълов Член ГЕРБ
  Мизия Яна Иванова Николова Член ГЕРБ
 
152400092 Мизия Христо Йорданов Христов Председател ГЕРБ
  Мизия Нели Илиева Заркова зам.председател КП " БСП лява България"
  Мизия Валя Владимирова Методиева Секретар Атака
  Мизия Лилия Ангелова Аргилашка член КП " БСП лява България"
  Мизия Румяна Николова Кръстева член КП " БСП лява България"
  Мизия Момица Динкова Вълова Член ГЕРБ
  Мизия Тихомир Маринов Маринов Член ГЕРБ
  Мизия Боряна Иванова Лакова Член ДПС
  Мизия Гюнер Янусова Мехмедова Член ДПС
 
152400093 Мизия Айлин Ахмедова Ахмедова Председател ДПС
  Мизия Антон Иванов Симеонов Зам.Председател ГЕРБ
  Мизия Ина Вълова Чочева секретар КП " БСП лява България"
  Мизия Александрина Димитрова Въткова член Атака
  Мизия Даниела Петкова Рачева член КП " БСП лява България"
  Мизия Лилия Иванова Желязкова член КП " БСП лява България"
  Мизия Атанас Асенов Нанков член КП " БСП лява България"
  Мизия Лиляна Петрова Цветкова Член ГЕРБ
  Мизия Ирена Андреева Борисова Член ГЕРБ
 
152400094 Мизия Димитър Събев Чочев председател КП " БСП лява България"
  Мизия Димитрина Иванова Кондова Зам.Председател Атака
  Мизия Таско Тихомиров Ганчев Секретар ГЕРБ
  Мизия Дочка Красимирова Ангелова член КП " БСП лява България"
  Мизия Красимир Иванов Вълчев член КП " БСП лява България"
  Мизия Бисер Димитров Борисов Член ГЕРБ
  Мизия Калоян Георгиев Щърбанов Член ГЕРБ
  Мизия Ивайло Илианчев Генчев Член ГЕРБ
  Мизия Ася Билянова Азисова Член ДПС
 
152400095 Мизия Емил Тодоров Милев Председател ГЕРБ
  Мизия Малина Стоянова Иванова зам.председател КП " БСП лява България"
  Мизия Ойа Ердоан Басриева Секретар ДПС
  Мизия Даниела Златанова Дишева член Атака
  Мизия Борислава Николаева Ботева Член ББЦ
  Мизия Царевка Георгиева Иванова член КП " БСП лява България"
  Мизия Валентина Иванова Траянова член КП " БСП лява България"
  Мизия Цветелина Горанова Карчовска-Кирова Член ГЕРБ
  Мизия Красимира Николаева Михайлова Член ГЕРБ
 
152400096 Мизия Тодор Димитров Бакърджиев Председател Атака
  Мизия Елица Геогиева Мингова Зам.Председател ГЕРБ
  Мизия Анелия Петкова Георгиева секретар КП " БСП лява България"
  Мизия Станимир Денев Иванов член КП " БСП лява България"
  Мизия София Бориславова Дамянова член КП " БСП лява България"
  Мизия Николай Валентинов Пешев Член ГЕРБ
  Мизия Пламен Радославов Тачев Член ГЕРБ
  Мизия Ахмед Бедриев Торбов Член ДПС
  Мизия Мюрия Юсменова Алиева Член ДПС
 
 
152400097 Мизия Зорница Радославова Терзиева председател КП " БСП лява България"
  Мизия Биана Петрова Кръстева Зам.- председател ДПС
  Мизия Цецка Георгиев Занева Секретар ГЕРБ
  Мизия Силва Атанасова Димитрова член Атака
  Мизия Гергана Павлинова Георгиева член КП " БСП лява България"
  Мизия Марияна Трифонова Фитева член КП " БСП лява България"
  Мизия Мадлена Денчева Влахова Член ГЕРБ
  Мизия Татяна Хараламбиева Янчева Член ГЕРБ
  Мизия Снежина Денчева Димитрова Член ГЕРБ
 
152400098 Мизия Габриела Валентинова Симеонова Председател ГЕРБ
  Мизия Даниела Цветанова Николаева зам.председател КП " БСП лява България"
  Мизия Сали Ахмедов Дервишев Секретар ДПС
  Мизия Даринка Иванова Цветанова член Атака
  Мизия Нино Димитров Ставров Член РБ
  Мизия Милка Цветанова Ангелова член КП " БСП лява България"
  Мизия Павлин Маринов Георгиев член КП " БСП лява България"
  Мизия Деница Цецова Георгиева Член ГЕРБ
  Мизия Елена Мирославова Димитрова-Ганчева Член ГЕРБ
 
152400099 Мизия Гюлтен Утан Ахмедова Председател ДПС
  Мизия Валентин Янков Мишев Зам.Председател ГЕРБ
  Мизия Мая Йолова Димитрова секретар КП " БСП лява България"
  Мизия Георги Николаев Георгиев член Атака
  Мизия Даниела Василева Христова Член ББЦ
  Мизия Николина Дикова Тоновска член КП " БСП лява България"
  Мизия Теменужка Христова Цветкова член КП " БСП лява България"
  Мизия Красимир Петков Кузманов Член ГЕРБ
  Мизия Калина Руменова Нешева Член ГЕРБ
 
152400100 Мизия Петър Димитров Генов председател КП " БСП лява България"
  Мизия Пламен Иванов Янчев Зам.Председател Атака
  Мизия Цветелина Атанасова Генчева Секретар ГЕРБ
  Мизия Стоянка Аркадиева Пъшева член КП " БСП лява България"
  Мизия Йордан Димитров Димитров член КП " БСП лява България"
  Мизия Бойко Божинов Кръстев Член ГЕРБ
  Мизия Цветелина Маринова Иванова Член ГЕРБ
  Мизия Изабела Игнатова Петрова Член ГЕРБ
  Мизия Асен Илиев Пацев Член ДПС
 
152400101 Мизия Иван Милчев Райчев Председател ГЕРБ
  Мизия Силвия Любомирова Тодорова зам.председател КП " БСП лява България"
  Мизия Димитрина Димова Бакърджиева Секретар Атака
  Мизия Никола Иванов Върбанов член КП " БСП лява България"
  Мизия Димитър Спасов Димитров член КП " БСП лява България"
  Мизия Павлин Георгиев Симеонов Член ГЕРБ
  Мизия Румяна Георгиева Вельовска Член ГЕРБ
  Мизия Светлана Генчева Конова Член ГЕРБ
  Мизия Месру Джелилов Ахмедов Член ДПС
 
152400102 Мизия Николай Цветанов Стоянов Председател Атака
  Мизия Димитринка Спасова Стоянова Зам.Председател ГЕРБ
  Мизия Цветушка Тодорова Кузманова секретар КП " БСП лява България"
  Мизия Габриела Николова Недялкова член КП " БСП лява България"
  Мизия Чавдар Красимиров Пелов член КП " БСП лява България"
  Мизия Анжело Семов Семов Член ГЕРБ
  Мизия Ваня Любомирова Панталеева Член ГЕРБ
  Мизия Сезер Мехмедов Ахмедов Член ДПС
  Мизия Ердоан Басриев Алиев Член ДПС
 
152400103 Мизия Младен Трифонов Николов председател КП " БСП лява България"
  Мизия Валя Стефанова Симеонова Зам.Председател Атака
  Мизия Боряна Иванова Цанова Секретар ГЕРБ
  Мизия Георги Бориславов Влахов член КП " БСП лява България"
  Мизия Диана Димитрова Николова член КП " БСП лява България"
  Мизия Татяна Петрова Стоилова Член ГЕРБ
  Мизия Тони Цветелинов Илиев Член ГЕРБ
  Мизия Иван Диянов Давидов Член ГЕРБ
  Мизия Ренгинар Зия Алиева Член ДПС
 
152400104 Мизия Роза Любенова Трифонова-Иванова Председател ГЕРБ
  Мизия Севда Горанова Трифонова зам.председател КП " БСП лява България"
  Мизия Мелиха Хилмиева Селимова Секретар ДПС
  Мизия Георги Петков Йорданов член Атака
  Мизия Ивайло Ангелов Младенов Член РБ
  Мизия Емануил Атанасов Аргилашки член КП " БСП лява България"
  Мизия Катерин Стефанова Стоянова член КП " БСП лява България"
  Мизия Лилия Ванева Пагелска Член ГЕРБ
  Мизия Графинка Иванова Костова Член ГЕРБ
 
152400105 Мизия Назъм Бекер Махмуд Председател ДПС
  Мизия Костадинка Цветанова Димитрова Зам.Председател ГЕРБ
  Мизия Съби Симеонов Чочев секретар КП " БСП лява България"
  Мизия Галя Георгиева Мачева член Атака
  Мизия Йордан Цветанов Христов Член ББЦ
  Мизия Илияна Николова Нинова член КП " БСП лява България"
  Мизия Стела Владимирова Стоилова-Николова член КП " БСП лява България"
  Мизия Ваня Цекова Кръстева Член ГЕРБ
  Мизия Роза Димитрова Иванова Член ГЕРБ
 
152400106 Мизия Първолета Димитрова Чочева председател КП " БСП лява България"
  Мизия Сакине Наджиева Мехмедова Зам.- председател ДПС
  Мизия Галя Алексиева Сотирова Секретар ГЕРБ
  Мизия Петранка Симеонова Савова член Атака
  Мизия Мира Кръстева Христова член КП " БСП лява България"
  Мизия Арсения Димитрова Георгиева член КП " БСП лява България"
  Мизия Деница Тихомирова Иванова Член ГЕРБ
  Мизия Цанко Тодоров Витков Член ГЕРБ
  Мизия Нели Иванова Петкова Член ГЕРБ
 
152400107 Мизия Сашо Руменов Велев Председател ГЕРБ
  Мизия Стела Георгиева Кръстева зам.председател КП " БСП лява България"
  Мизия Стела Христова Минкова Секретар Атака
  Мизия Веселка Любенова Панова-Бояджиева член КП " БСП лява България"
  Мизия Тони Богомилов Янкулов член КП " БСП лява България"
  Мизия Борислав Кирилов Кръстев Член ГЕРБ
  Мизия Иван Христов Иванов Член ГЕРБ
  Мизия Мухидин Ибраим Карнобатлъ Член ДПС
  Мизия Ангел Цонков Петров Член ДПС
 
152400108 Мизия Христина Стефанова Динчева Председател Атака
  Мизия Стоянка Петкова Бъчева Зам.Председател ГЕРБ
  Мизия Светлозар Йорданов Тодоров секретар КП " БСП лява България"
  Мизия Атанас Александров Дачев член КП " БСП лява България"
  Мизия Емилия Иванова Ячева член КП " БСП лява България"
  Мизия Диана Василева Василева Член ГЕРБ
  Мизия Лилия Евгениева Димитрова Член ГЕРБ
  Мизия Лейла Азис Карнобатлъ Член ДПС
  Мизия Галя Цветанова Стоянова Член ДПС
 
152400109 Мизия Анета Атанасова Костова председател КП " БСП лява България"
  Мизия Валя Цветкова Иванова Зам.Председател Атака
  Мизия Лорета Милкова Лачкова Секретар ГЕРБ
  Мизия Цвета Кръстева Маринова член КП " БСП лява България"
  Мизия Виктор Виолинов Станев член КП " БСП лява България"
  Мизия Валентин Константинов Кучев Член ГЕРБ
  Мизия Ваня Александрова Живанова Член ГЕРБ
  Мизия Таня Георгиева Семова Член ГЕРБ
  Мизия Мюрен Илмиев Ислямов Член ДПС
 
152400110 Мизия Виолета Любенова Калейска Председател ГЕРБ
  Мизия Евгения Маринова Динкова зам.председател КП " БСП лява България"
  Мизия Мелекбер Мехмедова Мехмедова Секретар ДПС
  Мизия Цеца Иванова Попова Член РБ
  Мизия Стелиана Павлова Недялкова член КП " БСП лява България"
  Мизия Румен Валериев Динов член КП " БСП лява България"
  Мизия Надя Иванова Христова Член ГЕРБ
  Мизия Пенка Иванова Иванова Член ГЕРБ
  Мизия Пламенка Савчова Славчева Член ГЕРБ
 
152400111 Мизия Метин Нигеров Ферадов Председател ДПС
  Мизия Теодора Величкова Петрова Зам.Председател ГЕРБ
  Мизия Полина Бонева Петкова-Атанасова секретар КП " БСП лява България"
  Мизия Красимир Ангелов Панев член Атака
  Мизия Павел Георгиев Димитров член КП " БСП лява България"
  Мизия Надя Христова Манева член КП " БСП лява България"
  Мизия Невена Цветанова Димитрова член КП " БСП лява България"
  Мизия Христо Маринов Калейски Член ГЕРБ
  Мизия Даринка Методиева Стоянова Член ГЕРБ
 
152400112 Мизия Ивелина Анатолиева Маринова председател КП " БСП лява България"
  Мизия Шенгюл Хамдиева Мустафова Зам.- председател ДПС
  Мизия Галя Илиева Войкова Секретар ГЕРБ
  Мизия Весела Тодорова Йотова Член ББЦ
  Мизия Любомир Петров Енев член КП " БСП лява България"
  Мизия Катюша Григорова Василева член КП " БСП лява България"
  Мизия Цветомир Иванов Петров Член ГЕРБ
  Мизия Емилия Харалампиева Иванова Член ГЕРБ
  Мизия Изабела Парашкевова Георгиева Член ГЕРБ
 
152400113 Мизия Руска Анчева Велчева Председател ГЕРБ
  Мизия Цветан Стефанов Ценов зам.председател КП " БСП лява България"
  Мизия Галина Николаева Борисова Секретар Атака
  Мизия Пламен Генков Маринов член КП " БСП лява България"
  Мизия Малинка Борисова Ламбова член КП " БСП лява България"
  Мизия Милена Милкова Георгиева Член ГЕРБ
  Мизия Ева Добрева Петрова Член ГЕРБ
  Мизия Гюлбеден Алиева Агушева Член ДПС
  Мизия Галя Александрова Ахмедова Член ДПС
 
152400114 Мизия Цвете Йорданова Бошкова Председател Атака
  Мизия Мая Маринова Баросова Зам.Председател ГЕРБ
  Мизия Нягол Стоянов Тодоров секретар КП " БСП лява България"
  Мизия Любка Радославова Ценова член КП " БСП лява България"
  Мизия Валя Игнатова Дочева член КП " БСП лява България"
  Мизия Красимир Георгиев Петров Член ГЕРБ
  Мизия Цветелина Христова Маринова-Илиева Член ГЕРБ
  Мизия Йорданка Ангелова Луканова Член ДПС
  Мизия Мехмед Камберов Ахмедов Член ДПС
 
152400115 Мизия Стефка Трифонова Дамянова председател КП " БСП лява България"
  Мизия Гюлсевер Айсел Асанова Зам.- председател ДПС
  Мизия Рени Ганчева Тодорова Секретар ГЕРБ
  Мизия Светла Григорова Лачева член Атака
  Мизия Лидия Кирилова Димитрова член КП " БСП лява България"
  Мизия Стоянка Петкова Тодорова член КП " БСП лява България"
  Мизия Венелин Василев Ангелов Член ГЕРБ
  Мизия Николина Вълчева Георгиева Член ГЕРБ
  Мизия Петя Васкова Евтимова Член ГЕРБ
 
152400116 Мизия Камелия Кирилова Горненска Председател ГЕРБ
  Мизия Лилия Христова Бетова зам.председател КП " БСП лява България"
  Мизия Гьокчен Мустафова Юсеинова Секретар ДПС
  Мизия Красимир Иванов Мачев член Атака
  Мизия Мариана Панова Стайкова-Бакалова Член РБ
  Мизия Маргарита Вълкова Петкова член КП " БСП лява България"
  Мизия Христилияна Костадинова Личева член КП " БСП лява България"
  Мизия Боряна Валентинова Симеонова Член ГЕРБ
  Мизия Ася Христова Банчева Член ГЕРБ
 
152400117 Мизия Петя Великова Фотева Председател ДПС
  Мизия Йовко Михов Радков Зам.Председател ГЕРБ
  Мизия Тота Събчева Димитрова секретар КП " БСП лява България"
  Мизия Симеон Антонов Антонов член Атака
  Мизия Евелина Стефанова Дилкова Член РБ
  Мизия Надя Лъчезарова Пенчева член КП " БСП лява България"
  Мизия Албена Първанова Мишева член КП " БСП лява България"
  Мизия Николай Илиев Трифонов Член ГЕРБ
  Мизия Инна Красимирова Нинчева Член ГЕРБ
 
152400118 Мизия Веселка Иванчева Кръстева председател КП " БСП лява България"
  Мизия Сабина Христова Асенова Зам.- председател ДПС
  Мизия Майя Личева Николова Секретар ГЕРБ
  Мизия Люба Стоилова Докова Член ББЦ
  Мизия Пенка Василева Фурнигова член КП " БСП лява България"
  Мизия Румяна Василева Лалова член КП " БСП лява България"
  Мизия Пепа Цветанова Кузманова Член ГЕРБ
  Мизия Румяна Боева Йотова Член ГЕРБ
  Мизия Веселка Романова Христова Член ГЕРБ
 
152400119 Мизия Калинка Радева Симова Председател ГЕРБ
  Мизия Емилия Иванова Трайкова зам.председател КП " БСП лява България"
  Мизия Владимир Франц Хаджиев Секретар Атака
  Мизия Детелина Пеева Христова член КП " БСП лява България"
  Мизия Веселина Тинкова Христова член КП " БСП лява България"
  Мизия Евгения Димитрова Бузева Член ГЕРБ
  Мизия Йорданка Кръстева Кръстева Член ГЕРБ
  Мизия Мая Николова Куртанова Член ДПС
  Мизия Метин Шукриев Куртанов Член ДПС
 
152400120 Мизия Нермин Асанова Рюстемова Председател ДПС
  Мизия Анатоли Венциславов Дамянов Зам.Председател ГЕРБ
  Мизия Мая Петрова Русева секретар КП " БСП лява България"
  Мизия Стефка Русева Димитрова член Атака
  Мизия Мартин Серьожев Вътев Член ББЦ
  Мизия Катя Димитрова Шопова член КП " БСП лява България"
  Мизия Мария Георгиева Петрова член КП " БСП лява България"
  Мизия Зоя Тодорова Тодорова Член ГЕРБ
  Мизия Пенко Бориславов Иванов Член ГЕРБ
 
152400121 Мизия Валя Велева Петрова председател КП " БСП лява България"
  Мизия Георги Милчев Божански Зам.Председател Атака
  Мизия Валери Иванов Джокин Секретар ГЕРБ
  Мизия Мария Иванова Христова член КП " БСП лява България"
  Мизия Дамянка Венкова Желязкова член КП " БСП лява България"
  Мизия Радослав Крумов Хитов Член ГЕРБ
  Мизия Евгени Емилов Дончев Член ГЕРБ
  Мизия Милен Бориславов Иванов Член ГЕРБ
  Мизия Айше Тосунова Торбова Член ДПС
 
152400122 Мизия Дамян Георгиев Дамянов Председател ГЕРБ
  Мизия Юлия Йорданова Костадинова зам.председател КП " БСП лява България"
  Мизия Мариян Томов Петров Секретар ДПС
  Мизия Снежинка Петракиева Денчева член Атака
  Мизия Георги Иванов Йорданов Член РБ
  Мизия Стефка Асенова Лазарова член КП " БСП лява България"
  Мизия Румяна Йорданова Христова член КП " БСП лява България"
  Мизия Илиян Николов Рашков Член ГЕРБ
  Мизия Мая Василева Хитова Член ГЕРБ
 
152400123 Мизия Мизиен Шукри Махмуд Председател ДПС
  Мизия Емилия Христова Нинова Зам.Председател ГЕРБ
  Мизия Георги Атанасов Костадинов секретар КП " БСП лява България"
  Мизия Радослав Христов Негров член Атака
  Мизия Иванка Цанова Пенчева член КП " БСП лява България"
  Мизия Бочо Петков Лазаров член КП " БСП лява България"
  Мизия Лила Тодорова Попова Член ГЕРБ
  Мизия Маргарита Костова Георгиева Член ГЕРБ
  Мизия Вергиния Нинова Блажева Член ДПС
 
152400124 Мизия Галина Димитрова Съйкова председател КП " БСП лява България"
  Мизия Любен Любенов Стаменов Зам.- председател ДПС
  Мизия Вероника Георгиева Чуклева Секретар ГЕРБ
  Мизия Поля Цветанова Вътева Член ББЦ
  Мизия Йорданка Иванова Димитрова член КП " БСП лява България"
  Мизия Стефан Атанасов Кунчев член КП " БСП лява България"
  Мизия Габриела Лачева Димитрова Член ГЕРБ
  Мизия Стефка Атанасова Велева Член ГЕРБ
  Мизия Ива Валериева Иванова Член ГЕРБ
 
152400125 Мизия Десислава Ангелова Георгиева Председател ГЕРБ
  Мизия Петя Борисова Сълева зам.председател КП " БСП лява България"
  Мизия Станислав Сидеров Филипов Секретар ДПС
  Мизия Николай Трифонов Костов член Атака
  Мизия Румяна Иванова Бонева член КП " БСП лява България"
  Мизия Ралица Атанасова Гочева член КП " БСП лява България"
  Мизия Самуил Георгиев Георгиев Член ГЕРБ
  Мизия Анелия Ангелова Петрова Член ГЕРБ
  Мизия Катя Денчева Денчева Член ГЕРБ
 
152400126 Мизия Сидер Симеонов Филипов Председател ДПС
  Мизия Христинка Цветкова Петрова Зам.Председател ГЕРБ
  Мизия Пламен Атанасов Сълев секретар КП " БСП лява България"
  Мизия Красимир Георгиев Калинков член Атака
  Мизия Татяна Георгиева Цветанова Член РБ
  Мизия Марианка Иванова Николова член КП " БСП лява България"
  Мизия Любомир Георгиев Първанов член КП " БСП лява България"
  Мизия Емил Весков Христов Член ГЕРБ
  Мизия Катя Жан Личева Член ГЕРБ
 
152400127 Мизия Надка Данчева Найденова председател КП " БСП лява България"
  Мизия Георги Антонов Антонов Зам.Председател Атака
  Мизия Венелин Русев Начев Секретар ГЕРБ
  Мизия Мария Василева Петкова член КП " БСП лява България"
  Мизия Светослав Лазаров Петров член КП " БСП лява България"
  Мизия Анна Пепова Маринова Член ГЕРБ
  Мизия Лъчезар Найденов Георгиев Член ГЕРБ
  Мизия Ваня Георгиева Минчева Член ГЕРБ
  Мизия Емил Йорданов Калчев Член ДПС
 
152400200 Беглеж Румяна Андреева Цанкова Председател ГЕРБ
  Беглеж Горан Цветков Илиев Зам.-председател КП " БСП лява България"
  Беглеж Милен Крумов Иванов Секретар Атака
  Беглеж Росица Петрова Стаматова Член РБ
  Беглеж Михаил Филипов Кичуков Член ДПС
  Беглеж Наталия Коцева Иванова Член ГЕРБ
  Беглеж Царина Стефанова Петрова Член ГЕРБ
  Беглеж Януша Георгиева Стефанова Член КП " БСП лява България"
  Беглеж Милка Василева Илиева Член КП " БСП лява България"
 
152400201 Бохот Антон Мариянов Исаев Председател ДПС
  Бохот Рени Христова Димитрова Зам.-председател ГЕРБ
  Бохот Мариан Василев Иванов Секретар КП " БСП лява България"
  Бохот Слави Апостолов Маринов Член ДПС
  Бохот Веселинка Петрова Георгиева Член ГЕРБ
  Бохот Илияна Александрова Николова Член ГЕРБ
  Бохот Венелин Георгиев Георгиев Член ГЕРБ
  Бохот Кунка Нинова Печева Член КП " БСП лява България"
  Бохот Виолета Банчева Христова Член КП " БСП лява България"
 
152400202 Брестовец Ваня Момчилова Христова Член КП " БСП лява България"
  Брестовец Красимира Габриелова Сачанска Зам.-председател ДПС
  Брестовец Любомир Иванов Личев Секретар ГЕРБ
  Брестовец Бойка Иванова Петрова Член КП " БСП лява България"
  Брестовец Янислав Маринов Георгиев Член ББЦ
  Брестовец Елица Петрова Костова Член ГЕРБ
  Брестовец Павлина Викторова Маринова Член ГЕРБ
  Брестовец Димитринка Тихонова Тодорова Член ГЕРБ
  Брестовец Веска Симеонова парашкевова Член КП " БСП лява България"
 
1524000203 Бръшляница Анелия Веселинова Любенова Председател ГЕРБ
  Бръшляница Стоянка Дочева Иванова Зам.-председател КП " БСП лява България"
  Бръшляница Галя Цветанова Петкова Секретар Атака
  Бръшляница Росица Андреева Ангелова Член ДПС
  Бръшляница Лиляна Петракиева Петкова Член ГЕРБ
  Бръшляница Генчо Александров Крумов Член ГЕРБ
  Бръшляница Иван Златанов Георгиев Член КП " БСП лява България"
  Бръшляница Бистра Асенова Благоева Член КП " БСП лява България"
  Бръшляница Цветан Аспарухов Христов Член КП " БСП лява България"
 
1524000204 Буковлък Екатерина Петрова Иванова Председател Атака
  Буковлък Виолета Дикова Петрова Зам.-председател ГЕРБ
  Буковлък Елена Николова Симова Секретар КП " БСП лява България"
  Буковлък Богдан Миланов Маринов Член ДПС
  Буковлък Ваня Коцева Симеонова Член ГЕРБ
  Буковлък Борислав Славчев Щерев Член ГЕРБ
  Буковлък Петко Венциславов Василев Член ГЕРБ
  Буковлък Петър Георгиев Кръстев Член КП " БСП лява България"
  Буковлък Тотка Савчева Коцева Член КП " БСП лява България"
 
1524000205 Буковлък Камелия Кръстева Тодорова Председател КП " БСП лява България"
  Буковлък Мартин Йорданов Петков Зам.-председател Атака
  Буковлък Зорница Иванова Петрова Секретар ГЕРБ
  Буковлък Кунка Петкова Цолова Член РБ
  Буковлък Тодор Иванов Николов Член ДПС
  Буковлък Иван Миков Арбов Член ГЕРБ
  Буковлък Тодор Станков Илиев Член ГЕРБ
  Буковлък Ивайло Янков Батов Член КП " БСП лява България"
  Буковлък Ленко Илиев Пачев Член КП " БСП лява България"
 
1524000206 Буковлък Дочо Даков Дочев Председател ГЕРБ
  Буковлък Ивалина Красимирова Тодорова Зам.-председател КП " БСП лява България"
  Буковлък Дора Йорданова Хистова Секретар ДПС
  Буковлък Евгени Петров Личков Член Атака
  Буковлък Павел Ванев Радулов Член ГЕРБ
  Буковлък Светла Станева Илиева Член ГЕРБ
  Буковлък Трифонка Петрова Панова Член ГЕРБ
  Буковлък Георги Пенков Божинов Член КП " БСП лява България"
  Буковлък Лююбомир Кръстев Коцев Член КП " БСП лява България"
 
1524000207 Върбица Адриана Тодорова Тодорова Председател Атака
  Върбица Ивайло Христов Георгиев Зам.-председател ГЕРБ
  Върбица Силви Милков Милков Секретар КП " БСП лява България"
  Върбица Мехмед Ахмедов Салиев Член ДПС
  Върбица Пламен Александров Несторов Член ГЕРБ
  Върбица Даниела Христова Дамянова Член ГЕРБ
  Върбица Лиляна Илиева Янчева Член КП " БСП лява България"
 
1524000208 Горталово Красимира Александрова Илиева Председател КП " БСП лява България"
  Горталово Анита Севдалинова Младенова Зам.-председател ДПС
  Горталово Иван Танов Къдрийски Секретар ГЕРБ
  Горталово Пенка Иванова Русева Член РБ
  Горталово Парашкева Иванова Панова Член ДПС
  Горталово Вилиянчо Веселинов Христов Член ГЕРБ
  Горталово Лиляна Данова Литова Член КП " БСП лява България"
 
1524000209 Гривица Любомир Тодоров Илиев Председател ГЕРБ
  Гривица Мирела Ангелова Трифонова Зам.-председател КП " БСП лява България"
  Гривица Юксел Мусов Ибрахимов Секретар ДПС
  Гривица Ленка Стефанова Пенкова Член Атака
  Гривица Георги Илиев Славчев Член ДПС
  Гривица Виолина Георгиева Балтакова Член ГЕРБ
  Гривица Мариела Атанасова Димитрова Член ГЕРБ
  Гривица Георги Юлианов Бобойчев Член КП " БСП лява България"
  Гривица Петър Димитров Георгиев Член КП " БСП лява България"
 
1524000210 Гривица Цветанка Георгиева Иванова Председател ДПС
  Гривица Мариета Димитрова Димитрова Зам.-председател ГЕРБ
  Гривица Димитринка Рускова Рускова Секретар КП " БСП лява България"
  Гривица Димитър Иванов Димитров Член Атака
  Гривица Дафин Илиев Кръстев Член ГЕРБ
  Гривица Димитър Тодоров Димитров Член ГЕРБ
  Гривица Никола Стоянов Хаджиев Член ГЕРБ
  Гривица Живка Димитрова Парашкевова Член КП " БСП лява България"
  Гривица Ангелинка Розенова Мишева Член КП " БСП лява България"
 
1524000211 Коиловци Десислава Стоянова Митева Председател КП " БСП лява България"
  Коиловци Румен Иванов Божинов Зам.-председател Атака
  Коиловци Десеслава Симеонова Симеонова Секретар ГЕРБ
  Коиловци Антоанета Ралиева Илиева Член ДПС
  Коиловци Крум Асенов Русев Член ГЕРБ
  Коиловци Веска Дамаскинова Цветанова Член ГЕРБ
  Коиловци Валентин Тодоров Русков Член КП " БСП лява България"
 
1524000212 Коиловци Людмил Крумов Русев Член ГЕРБ
  Коиловци Людмил Георгиев Софрониев Зам.-председател КП " БСП лява България"
  Коиловци Георги Димитров Асенов Секретар ДПС
  Коиловци Иринка Ненова Божинова Член Атака
  Коиловци Николина Красимирова Асенова Член ГЕРБ
  Коиловци Дамаскин Илиев Цветанов Член КП " БСП лява България"
  Коиловци Бисерка Цветанова Генова Член КП " БСП лява България"
 
1524000213 Къртожабене Цветан Христов Нинов Председател ДПС
  Къртожабене Надежда Лозанова Ненкова Зам.-председател ГЕРБ
  Къртожабене Добрин Маринов Георгиев Секретар КП " БСП лява България"
  Къртожабене Георги Симеонов Великов Член РБ
  Къртожабене Йовко Неделков Кръстев Член ГЕРБ
  Къртожабене Петър Цецов Янчев Член КП " БСП лява България"
  Къртожабене Петър Макавеев Илиев Член ДПС
 
1524000214 Къшин Йорданка Иванова Димитрова Председател КП " БСП лява България"
  Къшин Анелия Петкова Георгиева Зам.-председател ДПС
  Къшин Маргарита Йорданова Борисова Секретар ГЕРБ
  Къшин Петър Петков Димитров Член Атака
  Къшин Богдан Василев Михайлов Член ГЕРБ
  Къшин Атанас Борисов Кузманов Член ГЕРБ
  Къшин Виктор Николаев Николов Член КП " БСП лява България"
 
1524000215 Ласкар Венета Николова Жекова-Димитрова Председател ГЕРБ
  Ласкар Георги Марчев Марчев Зам.-председател КП " БСП лява България"
  Ласкар Айхан Азисов Асанов Секретар ДПС
  Ласкар Стефан Георгиев Георгиев Член ДПС
  Ласкар Бойко Борисов Донев Член ГЕРБ
  Ласкар Ивайло Димитров Митев Член КП " БСП лява България"
  Ласкар Вълко Василев Петков Член КП " БСП лява България"
 
1524000216 Мечка Мария Вълкова Пенчева Председател Атака
  Мечка Иванка Величкова Панева Зам.-председател ГЕРБ
  Мечка Толя Димитрова Първанова Секретар КП " БСП лява България"
  Мечка Юсеин Ибрахимов Алиев Член ДПС
  Мечка Лена Симеонова Лазарова Член ГЕРБ
  Мечка Стефка Григорова Ампова Член ГЕРБ
  Мечка Цветанка Атанасова Георгиева Член ГЕРБ
  Мечка Петрана Славчева Маринова Член КП " БСП лява България"
  Мечка Илия Маринов Илиев Член КП " БСП лява България"
 
1524000217 Николаево Веселина Петкова Стоянова Председател КП " БСП лява България"
  Николаево Павлин Валериев Стоянов Зам.-председател Атака
  Николаево Митко Николов Кръстев Секретар ГЕРБ
  Николаево Ивайло Мирославов Ивайлов Член ДПС
  Николаево Нено Вълков Маринов Член ББЦ
  Николаево Венета Тодорова Петкова Член ГЕРБ
  Николаево Петрушка Цветанова Коцева Член КП " БСП лява България"
 
1524000218 Опанец Илияна Ангелова Лакова Председател ГЕРБ
  Опанец Магдалена Иванова Петрова Зам.-председател КП " БСП лява България"
  Опанец Кристиян Тихомиров Тодоров Секретар Атака
  Опанец Юсеин Дахилов Ахмедов Член ДПС
  Опанец Поля Нанкова Василева Член ГЕРБ
  Опанец Цецка Парашкевова Стоянова Член ГЕРБ
  Опанец Милена Николова Нечева Член ГЕРБ
  Опанец Жулиен Петков Лачев Член КП " БСП лява България"
  Опанец Аниела Владимирова Ангерова Член КП " БСП лява България"
 
1524000219 Опанец Явор Асенов Ангелов Председател ДПС
  Опанец Върбинка Атанасова Цветанова Зам.-председател ГЕРБ
  Опанец Иван Трифонов Илиев Секретар КП " БСП лява България"
  Опанец Мирчо Василев Димитров Член Атака
  Опанец Виктория Маринова Петкова Член КП " БСП лява България"
  Опанец Галя Маринова Петрова Член ГЕРБ
  Опанец Пепа Борисова Пенкова Член ГЕРБ
  Опанец Ирена Цветанова Атанасова Член ГЕРБ
  Опанец Аспарух Пламенов Игнатов Член КП " БСП лява България"
 
1524000220 Пелишат Тодор Кръстев Трифонов Председател КП " БСП лява България"
  Пелишат Маргарита Христова Сепиева Зам.-председател ДПС
  Пелишат Иван Ненов Христов Секретар ГЕРБ
  Пелишат Бойчо Иванов Николов Член Атака
  Пелишат Теменужка Георгиева Енчева Член ГЕРБ
  Пелишат Силвия Георгиева Николова Член ГЕРБ
  Пелишат Наташа Цветанова Георгиева Член КП " БСП лява България"
 
1524000221 Радишево Лилия Ангелова Ненова Председател ГЕРБ
  Радишево Елена Апостолова Христова Зам.-председател КП " БСП лява България"
  Радишево Атанас Трифонов Трифонов Секретар Атака
  Радишево Петър Йорданов Стоянов Член ДПС
  Радишево Димитър Христов Колев Член ГЕРБ
  Радишево Габриел Петьов Пъшев Член ГЕРБ
  Радишево Павлинка  Христова Янчева Член КП " БСП лява България"
 
1524000222 Ралево Елена Колева Велкова Председател ДПС
  Ралево Борислав Иванчев Николов Зам.-председател ГЕРБ
  Ралево Николай Вълчев Вълчев Секретар КП " БСП лява България"
  Ралево Таня  Иванова Пенковска Член Атака
  Ралево Свилен Людмилов Иванов Член ГЕРБ
  Ралево Антоанета Кунчева Тонова Член КП " БСП лява България"
  Ралево Цветанка Кръстева Кунчева Член КП " БСП лява България"
 
1524000223 Славяново Елена Иванова Данева Председател КП " БСП лява България"
  Славяново Румяна Василева Лалова Зам.-председател Атака
  Славяново Пепа Андреева Панева Секретар ГЕРБ
  Славяново Румен Йорданов Янков Член ДПС
  Славяново Северина Миткова Хаджиева Член ГЕРБ
  Славяново Венера Славева Мачева Член ГЕРБ
  Славяново Невена Христова Гъбова Член ГЕРБ
  Славяново Симеонка Петрова Стоенчева Член КП " БСП лява България"
  Славяново Любомир Любенов Дочев Член КП " БСП лява България"
 
1524000224 Славяново Надя Петкова Лачева Председател ГЕРБ
  Славяново Светослава Валентинова Цочева Зам.-председател КП " БСП лява България"
  Славяново Юксел Мехмед Чаръкчъ Секретар ДПС
  Славяново Величко Цветанов Ангелов Член Атака
  Славяново Антоанета Емилова Съботинова Член ГЕРБ
  Славяново Лилия Петрова Кърчева Член ГЕРБ
  Славяново Николай Цветанов Бъчев Член ГЕРБ
  Славяново Венета Борисова Колаксъзова Член КП " БСП лява България"
  Славяново Ани Георгиева Колева Член КП " БСП лява България"
 
1524000225 Славяново Джилда Петрова Динкова Председател Атака
  Славяново Бистра Асенова Урумова Зам.-председател ГЕРБ
  Славяново Венцислав Антонов Крамолински Секретар КП " БСП лява България"
  Славяново Асен Алексиев Чапаев Член ДПС
  Славяново Виктория Любенова Лачева Член ББЦ
  Славяново Даринка Красимирова Маркова Член ГЕРБ
  Славяново Велислава Василева Моцева Член ГЕРБ
  Славяново Диана Блажева Христова Член КП " БСП лява България"
  Славяново Чайка Георгиева Сечкова Член КП " БСП лява България"
 
1524000226 Славяново Виолета Михайлова Балабурова Председател КП " БСП лява България"
  Славяново Ели Асанова Илиева Зам.-председател ДПС
  Славяново Виолета Минкова Терзиева Секретар ГЕРБ
  Славяново Валентина Венциславова Илиева Член Атака
  Славяново Мирослав Христов Мечков Член ГЕРБ
  Славяново Йордан Фердинандов Казаков Член ГЕРБ
  Славяново Атанас Енчев Събев Член ГЕРБ
  Славяново Емилия Радославова Златанова Член КП " БСП лява България"
  Славяново Йорданка Стефанова Казакова Член КП " БСП лява България"
 
1524000227 Славяново Христина Христова Попова Председател ГЕРБ
  Славяново Петя Свиленова Тенева Зам.-председател КП " БСП лява България"
  Славяново Силвея Иванова Кърчева Секретар Атака
  Славяново Анета Асенова Дачева Член РБ
  Славяново Александър Анатолиев Йовков Член ДПС
  Славяново Гинка Петрова Събева Член ГЕРБ
  Славяново Добромир Кирилов Тенев Член ГЕРБ
  Славяново Станка Димитрова Цочева Член КП " БСП лява България"
  Славяново Кръстинка Иванова Дачева Член КП " БСП лява България"
 
1524000228 Тодорово Филиз Мирославова Ивайлова Председател ДПС
  Тодорово Латинка Митева Петкова Зам.-председател ГЕРБ
  Тодорово Евгения Пачева Колева Секретар КП " БСП лява България"
  Тодорово Пъшо Асенов Пъшев Член Атака
  Тодорово Милена Фитева Петрова Член ГЕРБ
  Тодорово Георгица Кирилова Симеонова Член КП " БСП лява България"
  Тодорово Янчо Петков Итов Член КП " БСП лява България"
 
1524000229 Тученица Атанас Милетов Боев Председател КП " БСП лява България"
  Тученица Ангел Методиев Станчев Зам.-председател ДПС
  Тученица Тихомир Маринов Трифонов Секретар ГЕРБ
  Тученица Владислав Стефанов Ангелов Член ДПС
  Тученица Анна Симеонова Симеонова Член ББЦ
  Тученица Людмила Атанасова Димитрова Член ГЕРБ
  Тученица Иванка Николова Горанова Член КП " БСП лява България"
 
1524000230 Търнене Генадий Гешев Пъшев Председател ГЕРБ
  Търнене Йордан Георгиев Тотков Зам.-председател КП " БСП лява България"
  Търнене Ивайло Григоров Михайлов Секретар ДПС
  Търнене Диляна Миладинова Илиева Член РБ
  Търнене Валентина Кирилова Панова Член ГЕРБ
  Търнене Весела Петрова Цанова Член ГЕРБ
  Търнене Маргарита Николова Узунова Член КП " БСП лява България"
  Търнене Соня Миткова Диманова Член КП " БСП лява България"
  Търнене Поля Стоева Кънева Член ГЕРБ
 
1524000231 Ясен Регина Станиславова Маринова Председател ДПС
  Ясен Теодора Георгиева Духлинска-Димитрова Зам.-председател ГЕРБ
  Ясен Павлина Асенова Ицова Секретар КП " БСП лява България"
  Ясен Георги Методиев Денков Член Атака
  Ясен Илонка Емилова Пенова Член ГЕРБ
  Ясен Ралица Богомилова Цветкова Член ГЕРБ
  Ясен Ина Венциславова Димитрова Член ГЕРБ
  Ясен Янита Данчева Ватева Член КП " БСП лява България"
  Ясен Невянка Пачева Русинова Член КП " БСП лява България"
 
1524000232 Ясен Виолета Николова Мирова Председател КП " БСП лява България"
  Ясен Петьо Киров Митев Зам.-председател Атака
  Ясен Тинка Еремиева Духлинска Секретар ГЕРБ
  Ясен Денис Метуш Касъм Член ДПС
  Ясен Ангел Петев Ангелов Член ББЦ
  Ясен Гергана Петрова Мишева Член ГЕРБ
  Ясен Христинка Цветкова Тотова Член ГЕРБ
  Ясен Георги Тодоров Йорданов Член КП " БСП лява България"
  Ясен Десислава Иванова Генова Член КП " БСП лява България"
 
1524000233 Ясен Генади Кирилов Динков Председател ГЕРБ
  Ясен Милена Христова Исаева Зам.-председател КП " БСП лява България"
  Ясен Марио Митков Димитров Секретар ДПС
  Ясен Марин Георгиев Пенчев Член Атака
  Ясен Павлина Димитрова Николова Член ГЕРБ
  Ясен Веска Славчева Трофонова Член ГЕРБ
  Ясен Аксиния Шибилева Германова Член ГЕРБ
  Ясен Красимир Петров Иванов Член КП " БСП лява България"
  Ясен Малинка Иванова Цветкова Член КП " БСП лява България"
 
1524000234 Дисевица Милко Иванов Тодоров Председател Атака
  Дисевица Илияна Ленинова Йорданова Зам.-председател ГЕРБ
  Дисевица Ветка Петрова Христова Секретар КП " БСП лява България"
  Дисевица Ангел Ценков Матев Член ДПС
  Дисевица Поля Миткова Иванова Член ГЕРБ
  Дисевица Стефанка Петрова Вълчева Член ГЕРБ
  Дисевица Симона Димитрова Георгиева Член ГЕРБ
  Дисевица Магдалена Николова Вълова Член КП " БСП лява България"
  Дисевица Цветанка Димитрова Тодорова Член КП " БСП лява България"
 
1524000235 Бохот- Дом за стари хора Марийка Иванова Бочева Председател КП " БСП лява България"
  Бохот- Дом за стари хора Антим Йорданов Максимов Зам.-председател ДПС
  Бохот- Дом за стари хора Христина Димитрова Георгиева Секретар ГЕРБ
  Бохот- Дом за стари хора Иванка Радкова Иванова Член Атака
  Бохот- Дом за стари хора Силва Петрова Бешева Член ББЦ

 

 Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Кръстьо Крачунов

СЕКРЕТАР:
Татяна Георгиева

* Публикувано на 04.09.2014 в 18:47 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол