Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 52-НС
Плевен, 03.09.2014

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК и резервните членове в община Гулянци, област Плевен за изборите за народни представители на 5-ти октомври 2014 г. в 15-ти Плевенски многомандатен изборен район.

Постъпило е предложение от Кмета на Община Гулянци от 01.09.2014 г., заведено в РИК - Плевен с вх. № 69 от 02.09.2014 г. Към писмото е представено писмено предложение на Кмета на общината за състав на Секционните избирателни комисии в населените места на общината, заедно с всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Секционните избирателни комисии на територията на Община Гулянци.

На основание чл. 72 ал. 1, т.4  и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс и решение № 672-НС/13.08.2014 , т.24 б. „а „ на ЦИК, РИК - Плевен

 

Р Е Ш И :

 

Назначава съставите на СИК и утвърждава резервните членове в община Гулянци, област Плевен за изборите за народни представители  на 5-ти  октомври 2014 г. , както следва:

№ на СИК Трите имена Длъжност в комисията Партия
150800001 Димитрина Борисова Манолова Председател ГЕРБ
гр.Гулянци Диана Костадинова Стойнева Зам.- председател КП "БСП лява България"
ул. „Г.С.Раковски"№19 Георги Седефков Илиев Секретар ДПС
Елеонора Костадинова Стефанова Член ГЕРБ
Галина Йорданова Георгиева Член ГЕРБ
Илияна Ангелова Доцева Член ГЕРБ
Мариан Тимотеев Павлов Член ББЦ
Анна Смилянова Манова Член КП "БСП лява България"
Росица Трифонова Иванова Член КП "БСП лява България"
№ на СИК Трите имена Длъжност в комисията Партия
150800002 Силвия Руменова Огнянова Председател ДПС
гр.Гулянци Нели Маринова Петрова Зам.- председател ГЕРБ
ул. „Г.С.Раковски"№19 Стефан Йорданов Катронски Секретар КП "БСП лява България"
Валентина Любенова Георгиева Член ГЕРБ
Десислава Каменова Георгиева Член ГЕРБ
Венеция Стефанова Предова Член ГЕРБ
Борислав Станков Георгиев Член РБ
Ивайла Бориславова Минева Член КП "БСП лява България"
Татяна Борисова Декова Член АТАКА
№ на СИК Трите имена Длъжност в комисията Партия
150800003 Екатерина Георгиева Бондокова Председател КП "БСП лява България"
гр.Гулянци Ганко Иванов Идов Зам.- председател АТАКА
пл. „Свобода"№1 Антоанела Красимирова Иванова Секретар ГЕРБ
Емил Медаров Доцев Член ГЕРБ
Камелия Йотова Стефанова Член ГЕРБ
Димчо Костов Гаврилов Член КП "БСП лява България"
Николай Асенов Огнянов Член КП "БСП лява България"
Юлия Руменова Димитрова Член ДПС
Дилян Ахилов Асенов Член ДПС
№ на СИК Трите имена Длъжност в комисията Партия
150800004 Миглена Пенчева Неделушева Председател АТАКА
гр.Гулянци Лидия Димитрова Янева Зам.- председател ГЕРБ
пл. „Свобода"№1 Георги Илийчев Георгиев Секретар КП "БСП лява България"
Малинка Антонова Ганчева Член ГЕРБ
Трендафил Георгиев Георгиев Член ГЕРБ
Поля Викторова  Цветкова Член ГЕРБ
Милка Парашкевова Бешикова Член КП "БСП лява България"
Анета Асенова Маринова Член КП "БСП лява България"
Стилян Филипов Манов Член ДПС
№ на СИК Трите имена Длъжност в комисията Партия
150800005 Жан Живков Иванов Председател ГЕРБ
с. Шияково Любомир Максимов Пасков Зам.- председател КП "БСП лява България"
ул. „Ал.Стамболийски"№2 Янислав Филипов Манчев Секретар ДПС
Емил Кирилов Недялков Член ГЕРБ
Цветелин Радославов Цветанов Член ГЕРБ
Мима Панталеева Радулова Член КП "БСП лява България"
Тодорка Кирилова Петрова Член КП "БСП лява България"
№ на СИК Трите имена Длъжност в комисията Партия
150800006 Али Нуриев Шакиров Председател ДПС
с. Крета Валентина Борисова Цветанова Зам.- председател КП "БСП лява България"
ул. „Ал.Стамболийски" №19 Асинка Станчева Захариева Секретар ГЕРБ
Маргарита Любенова Кирязова Член ГЕРБ
Васко Георгиев Маринов Член АТАКА
Анатоли Филипов Иванов Член ДПС
Иван Борисов Минев Член КП "БСП лява България"
№ на СИК Трите имена Длъжност в комисията Партия
150800007 Бялка Петкова Белчева-Георгиева Председател ГЕРБ
с. Ленково Ема Стефанова Благоева Зам.- председател ДПС
ул. „Ленко Мишев"№ 50А Иванка Цветанова Киволова Секретар КП "БСП лява България"
Димитрина Иванова Маринова Член ГЕРБ
Снежка Иванова Лазарова Член ГЕРБ
Марияна Евстатиева Стоянова Член КП "БСП лява България"
Пепа Вескова Илиева Член ДПС
№ на СИК Трите имена Длъжност в комисията Партия
150800008 Красимира Венелинова Ангелова Председател ГЕРБ
с. Милковица Маринчо Ангелов Костов Зам.- председател АТАКА
ул. „Яворов „№10 Цветанка Маринова Александрова Секретар КП "БСП лява България"
Малинка Бориславова Калинова Член ГЕРБ
Камен Каменов Карабулев Член ГЕРБ
Нина Петкова Караджова Член ГЕРБ
Снежана Бориславова Гойчева Член КП "БСП лява България"
Цветомира Маринчева Иванова Член КП "БСП лява България"
Бедрие Байрамова Еминова Член ДПС
№ на СИК Трите имена Длъжност в комисията Партия
150800009 Лора Паскалева Пиличева Председател КП "БСП лява България"
с. Милковица Денис Емилов Ангелов Зам.- председател ДПС
ул."Яворов" №10 Михаил Георгиев Пелев Секретар ГЕРБ
Даричка Кръстева Костова Член ГЕРБ
Симеонка Валентинова Йорданова Член ГЕРБ
Десислава Цветанова Мацева Член КП "БСП лява България"
Юрий Стефчов Митков Член КП "БСП лява България"
Гриша Илийчев Григоров Член ББЦ
Цветан Букуринов Мацев Член АТАКА
№ на СИК Трите имена Длъжност в комисията Партия
150800010 Геновева Иванова Линкова Председател КП "БСП лява България"
с.Долни Вит Снежана Крумова Митрева Зам.- председател АТАКА
ул."Коста Златарев" №2 Митко Георгиев Станев Секретар ГЕРБ
Цветанка Ангелова Станкова Член ГЕРБ
Лидия Райкова Динова Член ГЕРБ
Захарин Петров Янчев Член КП "БСП лява България"
Аделита Атанасова Отравова Член КП "БСП лява България"
Валя Ангелова Бончева Член КП "БСП лява България"
Николай Стефанов Илиев Член ДПС
№ на СИК Трите имена Длъжност в комисията Партия
150800011 Грета Руменова Буртева Председател КП "БСП лява България"
с. Сомовит Зоя Мирославова Маринова Зам.- председател ДПС
ул. „Дунав" №1 Екатерина Георгиева Георгиева-Илиева Секретар ГЕРБ
Вася Тодорова Янкова Член ГЕРБ
Юлиана Петрова Попова Член ГЕРБ
Гинка Иванова Маринова Член АТАКА
Левтеринка Маринова Георгиева Член КП "БСП лява България"
Десислава Микоянова Петрова Член КП "БСП лява България"
Валентина Митрева Спасова Член КП "БСП лява България"
№ на СИК Трите имена Длъжност в комисията Партия
150800012 Венцислав Витков Георгиев Председател ГЕРБ
с.Брест Митко Бетов Стефков Зам.- председател КП "БСП лява България"
ул."Странджа" №39  Алияна Ралчева Александрова Секретар ДПС
Петя Миткова Николова Член ГЕРБ
Виолета Димова Нешева Член ГЕРБ
Малинка Найденова Паламарова Член ГЕРБ
Аспарух Захариев Коколошев Член КП "БСП лява България"
Людмил Николаев Тонков Член КП "БСП лява България"
Йорданка Цветкова Стойчева Член КП "БСП лява България"
№ на СИК Трите имена Длъжност в комисията Партия
150800013 Незабравка Маринова Тодорова Председател ГЕРБ
с.Брест Милена Георгиева Господинова Зам.председател КП "БСП лява България"
ул. "Хан Аспарух" №2Б Владимир Енчев Несторов Секретар АТАКА
Цветанка Милчева Драгушкова Член ББЦ
Русана Борисова Ленова Член ГЕРБ
Стефка Иванова Панталеева Член ГЕРБ
Пътка Кирилова Коцова Член КП "БСП лява България"
Красимир Асенов Стефанов Член КП "БСП лява България"
Георги Любенов Маринов Член ДПС
№ на СИК Трите имена Длъжност в комисията Партия
150800014 Алиана Ралчева Александрова Председател ДПС
с.Брест Иван Крумов Цанин Зам.- председател ГЕРБ
ул. "Отец Паисий" №10 Лъчезар Витков Стефков Секретар КП "БСП лява България"
Крум Любомиров Крумов Член ГЕРБ
Виолина Александрова Кянова Член ГЕРБ
Александър Найденов Паламаров Член ГЕРБ
Сашо Ангелов Йорданов Член ДПС
Десислава Венциславова Захариева Член КП "БСП лява България"
Димо Давидов Моркинков Член КП "БСП лява България"
№ на СИК Трите имена Длъжност в комисията Партия
150800015 Лидия Георгиева Николова Председател ГЕРБ
с.Гиген Димитър Наков Борисов Зам.- председател ДПС
ул."Асен Златаров" №10 Бисер Людмилов Димитров Секретар КП "БСП лява България"
Светла Богомилова Кулева Член ГЕРБ
Милчо Маринов Фичев Член ГЕРБ
Денка Николова  Булванска Член ГЕРБ
Огнян Георгиев Шарпов Член КП "БСП лява България"
Ваньо Цветков Парашкевов Член КП "БСП лява България"
Данаил Сашов Гърков Член ДПС
№ на СИК Трите имена Длъжност в комисията Партия
150800016 Зоя Бисерова Стефанова Председател ДПС
с.Гиген Величко Павлов Тончев Зам.- председател КП "БСП лява България"
ул."Асен Златаров" №10 Витлием Христов Михайлов Секретар ГЕРБ
Йордан Николов Георгиев Член ГЕРБ
Георги Иванов Булвански Член ГЕРБ
Андриана Илиянова Микова Член ДПС
Светла Димитрова Иванова Член АТАКА
Росица Димитрова Маринова Член КП "БСП лява България"
Цвятко Христов Станев Член КП "БСП лява България"
№ на СИК Трите имена Длъжност в комисията Партия
150800017 Цонка Альошева Яворова Председател АТАКА
с.Гиген Емилия Кирилова Дорова Зам.- председател КП "БСП лява България"
ул."Георги Димитров" №34 Елия Занкова Михайлова Секретар ГЕРБ
Георги Русанов Великов Член ГЕРБ
Людмила Златкова Николова Член ГЕРБ
Детелин Илиев Маринов Член ДПС
Снежана Здравкова Тодорова Член КП "БСП лява България"
№ на СИК Трите имена Длъжност в комисията Партия
150800018 Илиана Величкова Георгиева Председател КП "БСП лява България"
с.Искър Владимир Димитров Москов Зам.- председател ГЕРБ
ул."Васил Левски" №3 Роза Альошева Яворова Секретар АТАКА
Еленка Станева Митрева Член КП "БСП лява България"
Малинка Димитрова Тодорова Член КП "БСП лява България"
Стефка Костадинова Йорданова Член ГЕРБ
Светослав Божидаров Пенев Член ГЕРБ
№ на СИК Трите имена Длъжност в комисията Партия
150800019 Нели Тодорова Николова Председател КП "БСП лява България"
с. Загражден Борис Спиров Димитров Зам.- председател ГЕРБ
ул."Георги Димитров" №7 Веселин Кръстев Турицов Секретар АТАКА
Малинка Петрова Богданова Член КП "БСП лява България"
Юли Емилов Ковачев Член РБ
Венера Дичева Илиева Член ДПС
Светлана Георгиева Цветанова Член ГЕРБ
№ на СИК Трите имена Длъжност в комисията Партия
150800020 Антония Свиленова Чолакова Председател КП "БСП лява България"
с.Дъбован Стефка Станева Георгиева Зам.- председател ГЕРБ
ул. "Любен Каравелов" Веско Данчев Георгиев Секретар ДПС
Милен Михайлов Динов Член ГЕРБ
Невена Левчева Станкова Член РБ
Тодор Радков Карабанчев Член АТАКА
Милена Гошова Нитова Член КП "БСП лява България"

 

Трите имена Длъжност в комисията Партия
Данчо Великов Цвятков резерва АТАКА
Венцислав Викторов Драганов резерва АТАКА
Тодор Митов Рангелов резерва АТАКА
Благослав Стоянов Ирличанов резерва ГЕРБ
Катя Великова Косакова резерва ГЕРБ
Светозар Красимиров Ковачев резерва ГЕРБ
Димитър Миронов Капитанов резерва ГЕРБ
Нели Каменова Маркова резерва ГЕРБ
Йорданка Петрова Гетова резерва ГЕРБ
Валя Илиева Михайлова резерва ГЕРБ
Зоя Венциславова Жиянска резерва ГЕРБ
Милен Михайлов Динов резерва ГЕРБ
Милчо Мариов Марков резерва ДПС
Линела Хулиянова Мустелиерова резерва ДПС
Ферхана Асенова Величкова резерва ДПС
Асен Величков Александров резерва ДПС
Елеонора Людмилова Микова резерва ДПС
Наско Миков Маринов резерва ДПС
Владимир Викторов Дюлгеров резерва КБ
Татяна Блажева Иванова резерва КБ
Стоян Николов Стоименов резерва КБ
Гергина Иванова Върбанова резерва КБ
Малинка Йорданова Асенова резерва КБ
Валери Асенов Николов резерва КБ
Пламен Николов Кръстев резерва КБ
Георги Петров Шарпов резерва КБ
Ангелина Тинкова Парашкевова резерва КБ
Петранка Кинкова Благоева резерва КБ
Галя Генчева Милушева резерва Реформаторски блок

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Кръстьо Крачунов

СЕКРЕТАР:
Татяна Георгиева

* Публикувано на 03.09.2014 в 18:15 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол