Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 50-НП
Плевен, 03.09.2014

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на СИК и резервните членове в община Долни Дъбник, област Плевен за изборите за народни представители на 5-ти октомври 2014 г. в 15-ти Плевенски многомандатен изборен район.

Постъпило е предложение от Кмета на Община Долни Дъбник от 02.09.2014 г., заведено в РИК - Плевен с вх. № 56 от 02.09.2014 г. Към писмото е представено писмено предложение на Кмета на общината за състав на Секционните избирателни комисии в населените места на общината, заедно с всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Секционните избирателни комисии на територията на Община Долни Дъбник.

На основание чл. 72 ал. 1, т.4  и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс и решение № 672-НС/13.08.2014, т.24 б. „а „ на ЦИК, РИК - Плевен

 

Р Е Ш И :

 

Назначава съставите на СИК и утвърждава резервните членове в община Долни Дъбник, област Плевен за изборите за народни представители  на 5-ти  октомври 2014 г. , както следва:

 

СИК № 151100001  
 гр. Долни Дъбник,
 
 
трите имена длъжност в СИК партия коалиция
Фатма Усева Мутишева председател ДПС
Нели Тодорова Манолова зам.председател КП "БСП лява България"
Стела Христова Матеева секретар ГЕРБ
Ралица Минкова Гайдарова член ГЕРБ
Иванчо Борисов Иванов член ГЕРБ
Генади Кръстев Петков член ГЕРБ
Светла Нанкова Атанасова член КП "БСП лява България"
Анахид Славкова Асенова член ДПС
Цеца Божилова Петкова член АТАКА
СИК № 151100002 
 гр. Долни Дъбник,
 
трите имена длъжност в СИК партия коалиция
Митко Николаев Иванов председател ГЕРБ
Лили Тодорова Стаменкова зам.председател Атака
Николинка Николова Бонова секретар КП "БСП лява България"
Мая Георгиева Пенова член ГЕРБ
Веселка Павлова Терзиева член ГЕРБ
Йоана Димитрова Йорданова член ГЕРБ
Марияна Миткова Трилова член КП "БСП лява България"
Лидия Стефанова Гетова член КП "БСП лява България"
Елмие Георгиева Найденова член ДПС
СИК № 151100003 
гр. Долни Дъбник
   
трите имена длъжност в СИК партия коалиция
Ваня Димитрова Стефанова председател ГЕРБ
Антоанета Петрова Иванова зам.председател КП "БСП лява България"
Красимир Василев Якимов секретар Атака
Тинка Петрова Христова член ГЕРБ
Косто Николов Костов член ГЕРБ
Кристина Цветанова Цанова-Пенкова член ГЕРБ
Геновева Владимирова Тенева член КП "БСП лява България"
Вили Костадинова Петрова член КП "БСП лява България"
Денизе Мехтиева Ибова член ДПС
СИК № 151100004  
гр. Долни Дъбник
   
трите имена длъжност в СИК партия коалиция
Иван Върбанов Генчев председател КП "БСП лява България"
Веселин Върбанов Димов зам.председател Атака
Пепа Васкова Димитрова секретар ГЕРБ
Величка Ненкова Хинова член ГЕРБ
Цветелина Стефанова Боева член ГЕРБ
Красимира Димитрова Иванова член ГЕРБ
Веска Тодорова Цекова член КП "БСП лява България"
Веска Димитрова Иванова член КП "БСП лява България"
Бейхан Себаатинов Байрамов член ДПС
СИК № 151100005 
 гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник
   
трите имена длъжност в СИК партия коалиция
Павлина Стоянова Михайлова председател КП "БСП лява България"
Иванка Вълова Рашева зам.председател ГЕРБ
Румен Василев Василев секретар Атака
Силвия Вескова Димитрова член ГЕРБ
Теменуга Петрова Наковска член ГЕРБ
Лена Павлинова Богданова член РБ
Галинка Симеонова Стоянова член КП "БСП лява България"
Лилия Пламенова Кирилова член КП "БСП лява България"
Маня Атанасова Свиленова член ДПС
СИК № 151100006  
 гр. Долни Дъбник
   
трите имена длъжност в СИК партия коалиция
Стоянка Георгиева Димитрова председател АТАКА
Петя Димитрова Иванова зам.председател ГЕРБ
Димитрина Димитрова Петкова секретар КП "БСП лява България"
Венета Донкова Балабанова член ГЕРБ
Кунка Маринова Нинова член ГЕРБ
Росица Янкова Маринова член КП "БСП лява България"
Царина Илиева Радославова член ДПС
СИК № 151100007   гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник    
трите имена длъжност в СИК партия коалиция
Аджер Садъкова Салиева председател ДПС
Мими Иванчова Маркова зам.председател КП "БСП лява България"
Димитринка  Пенчева Тодорова секретар ГЕРБ
Полина Боянова Христова член ГЕРБ
Огнян Маринов Пълов член ГЕРБ
Митка Дончева Кръстева член КП "БСП лява България"
Нешка Тодорова Йотова член РБ
 СИК № 151100008   с. Градина, община Долни Дъбник    
трите имена длъжност в СИК партия коалиция
Нина Емилова Нинчева председател КП "БСП лява България"
Николай Дучев Драганов зам.председател ГЕРБ
Балин Маринов Йосифов секретар ДПС
Силвия Дакова Петрова член ГЕРБ
Снежана Спасова Костова член ГЕРБ
Донка Тодорова Костова член КП "БСП лява България"
Царинка Иванова Цанкова член КП "БСП лява България"
Нора Парашкевова Маринова член ДПС
Ренета Красимирова Даскалова член АТАКА
СИК № 151100009
 с. Петърница, община Долни Дъбник
   
трите имена длъжност в СИК партия коалиция
Пламен Атанасов Петров председател ГЕРБ
Мая Найденова Иванова зам.председател АТАКА
Маргарита Петкова Димитрова секретар КП "БСП лява България"
Тихомир Миладинов Христов член ГЕРБ
Любимка Тодорова Николова член ГЕРБ
Виолета Иванова Цоцова член КП "БСП лява България"
Вълушка Нинова Цветкова член КП "БСП лява България"
Албена Найденова Ячева член ДПС
Павлина Димитрова Иванова член АТАКА
СИК № 151100010   с. Петърница, община Долни Дъбник    
трите имена длъжност в СИК партия коалиция
Николинка Данова Тодорова председател КП "БСП лява България"/ДПС
Петя Миладинова Пачева зам.председател ГЕРБ
Гюлбеяз Шерифова Исмаилова секретар ДПС
Маргарита Иванова Иванова член ГЕРБ
Цонка Танова Игнатова член ГЕРБ
Асен Николаев Петров член КП "БСП лява България"
Тотка Дакова Дунова член КП "БСП лява България"
Момка Дичева Александрова- Цветанова член АТАКА
Атанас Павлов Атанасов член ББЦ...
СИК № 151100011   с. Бъркач, община Долни Дъбник    
трите имена длъжност в СИК партия коалиция
Драгомир Георгиев Даков председател ГЕРБ
Цветан Радев Цветков зам.председател КП "БСП лява България"
Милена Михова Симеонова секретар ДПС
Марияна Василева Иванова член ГЕРБ
Нако Атанасов Данчев член ГЕРБ
Илийчо Иванов Филев член КП "БСП лява България"
Галена Владимирова Кукарова член КП "БСП лява България"
Наташа Вескова Асенова член ДПС
Надежда Георгиева Василева член АТАКА
СИК № 151100012   с. Крушавица, община Долни Дъбник    
трите имена длъжност в СИК партия коалиция
Ненко Христов Петров председател ГЕРБ
Иван Даков Йотков зам.председател АТАКА
Милка Георгиева Величкова секретар КП "БСП лява България"
Мариана Николова Бочева член ГЕРБ
Геновева Иванова Христова член ГЕРБ
Атанас Тодоров Станков член КП "БСП лява България"
Денчо Атанасов Митов член КП "БСП лява България"
Али Исмаилов Асанов член ДПС
Милена Николаева Недкова член ГЕРБ
СИК № 151100013   с. Крушовица, община Долни Дъбник    
трите имена длъжност в СИК партия коалиция
Вероника Иванова Христова председател КП "БСП лява България"
Фейлен Мустиев Чаллов зам.председател ДПС
Евгения Първанова Тодорова секретар ГЕРБ
Иванка Христова Нинчева член ГЕРБ
Маргарита Хицова Йоткова член ГЕРБ
Даринка Стефанова Крачунова член КП "БСП лява България"
Галина Алдинова Котова член КП "БСП лява България"
Лилия Маринова Угринова член ДПС
Детелин Маринов Дичев член АТАКА
СИК № 151100014   с. Крушовица, община Долни Дъбник    
трите имена длъжност в СИК партия коалиция
Юксел Асков Асков председател ДПС
Росица Йорданова Мензилева-Станкова зам.председател ГЕРБ
Дафина Михайлова Величкова секретар КП "БСП лява България"
Данка Цонкова Петрова член ГЕРБ
Виолета Димитрова Ненкова член ГЕРБ
Али Мустафов Мехмедалиев член КП "БСП лява България"
Андрей Михайлов Маджаров член КП "БСП лява България"
Инна Маринова Асенова член ДПС
Павлина Йорданова Цветкова член АТАКА
СИК № 151100015   с. Садовец, община Долни Дъбник    
трите имена длъжност в СИК партия коалиция
Анелия Петкова Петкова председател ГЕРБ
Румяна Тодорова Христова зам.председател КП "БСП лява България"
Галина Веселинова Велчева секретар ДПС
Петър Христов Петров член ГЕРБ
Иван Въсилев Вътов член ГЕРБ
Иглика Иванова Петрова член КП "БСП лява България"
Марияна Кунчева Илиева член КП "БСП лява България"
СИК № 151100016   с. Садовец, община Долни Дъбник    
трите имена длъжност в СИК партия коалиция
Десислава Ангелова Иванова председател КП "БСП лява България"
Дарка Петкова Минковска зам.председател АТАКА
Маргарита Георгиева Христова секретар ГЕРБ
Валя Иванова Иванова член ГЕРБ
Павлинка Димитрова Койнарлийска член ГЕРБ
Анелия Кръстева Вутова член КП "БСП лява България"
Красимира Иванова Въткова член КП "БСП лява България"
Симона Аспарухова Ангелова член ДПС
Лиляна Иванова Христова член РБ
СИК № 151100017   с. Садовец, община Долни Дъбник    
трите имена длъжност в СИК партия коалиция
Васка Петкова Симеонова председател КП "БСП лява България"
Алберт Йосифов Альошев зам.председател ДПС
Румяна Лазарова Бенова секретар ГЕРБ
Петко Недков Петков член ГЕРБ
Петя Янкова Иванова член ГЕРБ
Цветинка Миткова Христова член КП "БСП лява България"
Марияна Йолова Въткова член КП "БСП лява България"
СИК № 151100018   с. Садовец, община Долни Дъбник    
трите имена длъжност в СИК партия коалиция
Анита Траянова Альошева председател ДПС
Цветалина Иванова Вътова зам.председател ГЕРБ
Зоя Йотова Иванова секретар КП "БСП лява България"
Калинка Иванова Иванова член ГЕРБ
Калоян Пламенов Иванов член ГЕРБ
Валентина Тодорова Цветанова член КП "БСП лява България"
Таня Димитрова Бенчева член КП "БСП лява България"
СИК № 151100019   с. Горни Дъбник, община Долни Дъбник    
трите имена длъжност в СИК партия коалиция
Радка Маринова Петрова председател КП "БСП лява България"
Имела Чавдарова Методиева зам.председател ДПС
Елмира Никифорова Маринова секретар ГЕРБ
Петя Петкова Петрова член ГЕРБ
Теменужка Лазарова Иванова член ГЕРБ
Павлина Петкова Стаменова член КП "БСП лява България"
Марияна Петрова Василева член КП "БСП лява България"
Цеца Стефанова Христова член ББЦ...
Боряна Красимирова Каменова член АТАКА
СИК № 151100020   с. Горни Дъбник, община Долни Дъбник    
трите имена длъжност в СИК партия коалиция
Ценка Милкова Симеонова председател ГЕРБ
Снежка Емилова Илиева зам.председател ДПС
Янeта Лилова Георгиева секретар КП "БСП лява България"
Цветанка Маринова Георгиева член ГЕРБ
Пламенка Дончева Димитрова член ГЕРБ
Емилия Велчева Тодорова член КП "БСП лява България"
Иванка Маринова Койчева член КП "БСП лява България"
СИК № 151100021   с. Горни Дъбник, община Долни Дъбник    
трите имена длъжност в СИК партия коалиция
Радина Драганова Димитрова председател КП "БСП лява България"
Галя Василева Стоянова зам.председател ГЕРБ
Красимир Цветанов Каменов секретар АТАКА
Евгения Радулова Тодорова член ГЕРБ
Юлия Милкова Симеонова член ГЕРБ
Кунка Симеонова Иванова член КП "БСП лява България"
Бинка Петкова Рачева член КП "БСП лява България"
Бригита Маринова Команска член ДПС
Стефка Иванова Дилова член ББЦ...

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Кръстьо Крачунов

СЕКРЕТАР:
Татяна Георгиева

* Публикувано на 03.09.2014 в 18:09 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол