Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 46-НС
Плевен, 03.09.2014

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК и резервните членове в община Белене, област Плевен за изборите за народни представители на 5-ти октомври 2014 г. в 15-ти Плевенски многомандатен изборен район.

Постъпило е предложение от Кмета на Община Белене от 01.09.2014 г., заведено в РИК - Плевен с вх. № 45 от 01.09.2014 г. Към писмото е представено писмено предложение на Кмета на общината за състав на Секционните избирателни комисии в населените места на общината, заедно с всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Секционните избирателни комисии на територията на Община Белене.

На основание чл. 72 ал. 1, т.4  и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс и решение № 672-НС/13.08.2014 , т.24 б. „а „ на ЦИК, РИК - Плевен

 

Р Е Ш И :

 

Назначава съставите на СИК и утвърждава резервните членове в община Белене, област Плевен за изборите за народни представители  на 5-ти октомври 2014 г. , както следва:

 

150300001   Име, презиме,фамилия
Председател КП "БСП лява България" Павлина Николаева Ерияшева
Зам.председател ГЕРБ Румяна Николаева Мънева
Секретар АТАКА Галя Тодорова Пашанкова
Членове  
1.ГЕРБ Мариета Василева Братанова
2.ГЕРБ Анатоли Иванов Ангелов
3.ГЕРБ Грета Николаева Ангелова
4.КП "БСП лява България" Ото Гайтанов  Ганков
5.КП "БСП лява България" Анелия Маринова Драгинова
6.ДПС Севинч Мехмедова Юлианова
150300002  
Председател КП "БСП лява България" Дафина Атанасова Станева
Зам.председател ГЕРБ Антоанета Иванова Иванова
Секретар АТАКА Георги Пасков Гулев
Членове  
1.ГЕРБ Наташа Цветанова Динова
2.ГЕРБ Ирина Цветанова Тодорова
3.КП "БСП лява България" Атанас Димитров Генов
4.КП "БСП лява България" Галина Цветанова Иванова
5.ДПС Антон Сергеев Антонов
6.РБ Веска Франчешкова Домозинова
150300003  
Председател ГЕРБ Лидия Петрова Дулева
Зам.председател ДПС Джевдет Юсеинов Асанов
Секретар КП "БСП лява България" Цветана  Миткова Господинова
Членове    
1.ГЕРБ Иринка Петрова Мънева
2.ГЕРБ Цветомир Антонов Михайлов
3 ГЕРБ Елена Маева Христофорова
4 ДПС Севда Иванова Ангелова
5.КП "БСП лява България" Теодора Пенчева Тодорова
6.КП "БСП лява България" Ангелина Петрова Матова
150300004    
Председател КП "БСП лява България" Камелия Александрова Веселинова
Зам.председател ДПС Михаил Александров Чакъров
Секретар ГЕРБ Вяра Илиева Начева
Членове    
1ГЕРБ Дилянка Борисова Братанова
2.ГЕРБ Маргарита Йосифова Добранчева
3.АТАКА Огнян Георгиев Пашанков
4.РБ Виолета Любенова Иванова
5.КП "БСП лява България" Божидар Златков Кунов
6.КП "БСП лява България" Анелия Симеонова Грунчева
150300005    
Председател ГЕРБ Малина Златкова Ешекова
Зам.председател АТАКА Николай Петров Андреев
Секретар КП "БСП лява България" Цветана Атанасова Спасова
Членове    
1.ГЕРБ Росица Михайлова Иванова
2.ГЕРБ Росица Иванова Милинова
3.КП "БСП лява България" Анна Александрова Ангелова
4.КП "БСП лява България" Веселина Няголова Гицова
5.ДПС Сибер Джавидова Алиева
6.ББЦ Румяна Богомилова Дулева
150300006  
Председател ДПС Ася Владимирова Тонева
Зам.председател КП "БСП лява България" Любка Александрова Гулева
Секретар ГЕРБ Анелия Живкова Вендова
Членове  
1.ГЕРБ Чавдар Петров Ченков
2. ГЕРБ Йордан Ваньов Йорданов
3.КП "БСП лява България" Десислава Пламенова Торторикова
4.КП "БСП лява България" Бойка Илиева Ангелова
5. АТАКА Роман Парушев Хаджийски
6. ББЦ Катя Йозова Витозева
150300007
Председател КП "БСП лява България" Петър Иванов Господинов
Зам.председател ДПС Фатме Мехмедова Мустафова
Секретар ГЕРБ Магдалена Йосифова Катевска
Членове  
1.ГЕРБ Илиян Чавдаров Шалварков
2.ГЕРБ Елка Павлова Врайкова
3. КП "БСП лява България" Милена Боянова Савова
4.КП "БСП лява България" Блага Иванова Ганкова
5.ДПС Вайдън Алиев Мутиев
6.АТАКА Емилия Иванова Резекиева
150300008  
Председател ГЕРБ Павлина Стефанова Пълчовска-Везирова
Зам.председател ДПС Айдън Юсменов Акманов
Секретар КП "БСП лява България" Илия Иванов Господинов
Членове  
1.ГЕРБ Емил Неделчев Бонов
2.ГЕРБ Мария Мариянова Арабаджиена
3.КП "БСП лява България" Латинка Петрова Димитрова
4.КП "БСП лява България" Красимир Петров Савов
5.АТАКА Петър Николаев Пироев
6.ДПС Гьонюл Ялчинова Солакова
150300009
с.Деков
 
Председател ГЕРБ Бисер Георгиев Любенов
Зам.председател АТАКА Валентина Пантелеева Александрова
Секретар КП "БСП лява България" Наташа Иванчова Георгиева
Членове  
1.КП "БСП лява България" Йорданка Иванова Василева
2.КП "БСП лява България" Латинка Миткова Аспарухова
3.ГЕРБ Полина Иванова Върбанова
4.ГЕРБ Мая Ангелова Христофорова
150300010  
с.Татари
Председател АТАКА Атанас Пейчев Атанасов
Зам.председател ГЕРБ Даринка Николаева Върбанова
Секретар КП "БСП лява България" Албена Михайлова Любенова
Членове  
1.ГЕРБ Методи Георгиев Събев
2 ГЕРБ Иванка Александрова Илиева
3.КП "БСП лява България" Веско Цветанов Любенов
4.ДПС Зия Ферадов Мустафов
150300011  
с.Петокладенци
Председател КП "БСП лява България" Бистра Анкова Гаврилова
Зам.председател ГЕРБ Тихомир Атанасов Дончев
Секретар АТАКА Георги Митанов Динков
Членове  
1 КП "БСП лява България" Емилия Стефанова Матеева
2.ГЕРБ Любомир Веселинов Евлогиев
3.ГЕРБ Владимир Иванов Дамянов
4.КП "БСП лява България" Стефан Евлогиев Стефанов
150300010    
с.Кулина вода
Председател ГЕРБ Димитър Русалинов Цветанов
Зам.председател КП "БСП лява България" Евламбия Ангелова Андреева
Секретар ДПС Огнян Владимиров Тонев
Членове    
1.ГЕРБ Гюрга Георгиева Блажева
2.ГЕРБ Хризантема Георгиева Божкова
3.КП "БСП лява България" Кина Христова Башанова
4.АТАКА Снежана Георгиева Петрова
150300013    
с.Бяла вода
Председател ГЕРБ Росица Йосифова Мартинчева
Зам.председател КП "БСП лява България" Стефка Здравкова Петрова
Секретар ДПС Зия Юсков Ибрамов
Членове    
1.ГЕРБ Виолета Христова Александрова
2.ГЕРБ Диана Ангелова Колева
3.КП "БСП лява България" Антоанета Цветанова Александрова
4.АТАКА Весислава Софрониева Цветкова
150300015  
Председател ГЕРБ Росица Иванова Динова
Зам.председател ДПС Юзлям Исмедова Яшарова
Секретар КП "БСП лява България" Елка Рафаилова Домозинова
Членове  
1.ГЕРБ Стефан Лоринов Томов
2ГЕРБ Радка Дим. Колипаткова
3.КП "БСП лява България" Ради Владимиров  Янков
4.КП "БСП лява България" Мирослав Данчев Ганев
150300016    
Председател КП "БСП лява България" Милена Михайлова Илиева
Зам.председател ГЕРБ Цветан Николаев Динов
Секретар ДПС Сергей Антонов Асенов
Членове    
1.ГЕРБ Николай Василев Драшански
2.ГЕРБ Иван Ангелов Николаев
3.КП "БСП лява България" Екатерина Атанасова Абаджиева
4.КП "БСП лява България" Георги Славчев Георгиев
5.ДПС Анета Андреева Чакърова
6.ДПС Есма Мустафа Солак
Резервни членове
ГЕРБ: Слави Франчешков Пътов                   
Камелия Захариева Ганева
Иван Цветанов Динов
ДПС:   Нурай Мустафов Яшаров
Кудрен Кудретов Алиев                       
Ема Младенова Иванова                         
Левент Себайдинов Сабриев                 
.Ани Жекова Кирилова                               
Ертан Емилов Симеонов                           
Гюрсял Мъстънов Чакъров                        
 
РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК
Ирина Петрова Михайлова                
Диляна Цончева Ерияшева
АТАКА Йордан Георгиев Петров
КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ
Недка Тодорова Бонова              
Аничка Йосифова Янкова            
Георги  Николаев Ангелов                
Цветомир Тодоров Петков           
ББЦ Никола Насков Ангелов                         
 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Кръстьо Крачунов

СЕКРЕТАР:
Татяна Георгиева

* Публикувано на 03.09.2014 в 17:47 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол