Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 37-НП
Плевен, 02.09.2014

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на коалиция от партии „ДЕСНИТЕ” за участие в изборите за народни представители на 5-ти октомври 2014 г. в 15-ти Плевенски многомандатен изборен район.

 Постъпило е Предложение за регистрация на кандидатска листа за народни представители по чл. 255, ал.1, т.1 от ИК с  вх. № 59 от 02.09.2014 г. от Коалиция от партии „ДЕСНИТЕ", подписано от Стефан Тодоров Ганев, пълномощник на  Илко Тодоров Семерджиев представляващ коалиция от партии „ДЕСНИТЕ", заведено под №17 в 10.15 ч. на 02.09 2014 г. във Входящия регистър на кандидатите за народни представители по чл. 255, ал. 1 от ИК за участие в изборите за народни представители на 5-ти октомври 2014 г. в 15-ти Плевенски многомандатен изборен район. Коалицията е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 5-ти октомври 2014 г. с Решение №730-НС от 19.08.2014г. на ЦИК.

Към предложението са приложени:

1. Заявления по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК.

2. Декларации по чл. 255, ал. 1, т. 4 от ИК във връзка с чл. 244 от ИК.  

3. Декларации по чл. 255, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 254, ал. 1 от ИК

4. Декларации по чл. 255, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 254, ал. 4 от ИК.

5.Пълномощно от представляващ  Коалиция от партии „ДЕСНИТЕ" Илко Тодоров Семерджиев с което е упълномощил Стефан Тодоров Ганев с  ЕГН  **********, да представлява коалицията пред Районна избирателна комисия - Плевен за регистрация на кандидатската листа.

Изпълнени са  изискванията на чл. 255 от Изборния кодекс, Решение № 697-НС от 14.08.2014 г. на ЦИК и Решение № 771-НС от 22.08.2014 г. на ЦИК. Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 258  от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия - Плевен

 

Р Е Ш И:

 

1.Регистрира кандидатската листа на Коалиция от партии „ДЕСНИТЕ" за участие в изборите за народни представители на 5-ти октомври 2014 г. в 15-ти Плевенски многомандатен изборен район в състав и подредба, както следва:

№ по ред Собствено име
 
Бащино  име
 
Фамилно име
 
ЕГН
 
1 Максим Димитров Гайдев **********
2 Александър Николаев Георгиев **********
3 Сашко Любенов Романов **********
4 Александра Благовестова Беличовска **********
5 Маринчо Нанков Маринов **********
6 Цветомир Симеонов Симеонов **********
7 Даниел Николов Благоев **********

2. Всяко от лицата по т.1  да се впише в Регистъра на кандидатите за народни представители по чл. 253, ал.1 от ИК.

3. На всяко от лицата по т.1 да се издаде Удостоверение за регистрация на кандидат за народен представител по чл. 72, ал.1, т.7 от ИК.

4. Решението подлежи на обжалване пред ЦИК  в тридневен срок от обявяването.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Кръстьо Крачунов

СЕКРЕТАР:
Татяна Георгиева

* Публикувано на 02.09.2014 в 19:21 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол