Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 30-НП
Плевен, 01.09.2014

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” за участие в изборите за народни представители на 5-ти октомври 2014 г. в 15-ти Плевенски многомандатен изборен район.

Постъпило е Предложение за регистрация на кандидатска листа за народни представители по чл. 255, ал.1, т.1 от ИК с  вх. № 44 от 01.09.2014 г. от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", подписано   от представляващия партията Лютви Ахмед Местан, заведено под №10 в 11.30 ч. на 01.09.2014 г. във Входящия регистър на кандидатите за народни представители по чл. 255, ал. 1 от ИК за участие в изборите за народни представители на 5-ти октомври 2014 г. в 15-ти Плевенски многомандатен изборен район. Партията е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 5-ти октомври 2014 г. с Решение № 752-НС от 20.08.2014 г. на ЦИК.

Към предложението са приложени:

1. Заявления по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК.

2. Декларации по чл. 255, ал. 1, т. 4 от ИК във връзка с чл. 244 от ИК.  

3. Декларации по чл. 255, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 254, ал. 1 от ИК

4. Декларации по чл. 255, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 254, ал. 4 от ИК.

5.Пълномощно от представляващия ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"  Лютви Ахмед Местан,  с което е упълномощен Енгин Исмаилов Кючуков ЕГН  да представлява партията пред РИК - Плевен за регистрация на кандидатската листа.

Изпълнени са  изискванията на чл. 255 от Изборния кодекс, Решение № 697-НС от 14.08.2014 г. на ЦИК и Решение № 771-НС от 22.08.2014 г. на ЦИК. Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 258  от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия - Плевен

 

Р Е Ш И:

 

1.Регистрира кандидатската листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"  за участие в изборите за народни представители на 5-ти октомври 2014 г. в 15-ти Плевенски многомандатен изборен район в състав и подредба, както следва:

№ по ред Собствено име
 
Бащино  име
 
Фамилно име
 
ЕГН
 
1 Митхат Сабри Метин **********
2 Майдън Ахмедов Сакаджиев **********
3 Методи Васков Петков **********
4 Фани Тинчева Ананиева **********
5 Шенджан Яшарова Куртанова **********
6 Тома Юлиянов Терзиев **********
7 Марио Киров Рангелов **********
8 Алина Емилова Симеонова **********
9 София Янкова Димитрова **********
10 Мален Свиленов Огнянов **********
11 Айлян Гюнайдънов Пашала **********
12 Цветомир Анатолиев Георгиев **********
13 Айнур Айдънов Асанов **********
14 Байсие Рамаданова Ибова **********
15 Огнемир Данчев Огнянов **********
16 Юсние Асланова Алилова **********
17 Красимир Борисов Кирилов **********
18 Сибин Ангелов Михайлов **********

2. Всяко от лицата по т.1  да се впише в Регистъра на кандидатите за народни представители по чл. 253, ал.1 от ИК.

3. На всяко от лицата по т.1 да се издаде Удостоверение за регистрация на кандидат за народен представител по чл. 72, ал.1, т.7 от ИК.

4. Решението подлежи на обжалване пред ЦИК  в тридневен срок от обявяването.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Кръстьо Крачунов

СЕКРЕТАР:
Татяна Георгиева

* Публикувано на 01.09.2014 в 20:25 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол