Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 26-НП
Плевен, 31.08.2014

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на КП „БСП лява България” за участие в изборите за народни представители на 5-ти октомври 2014 г. в 15-ти Плевенски многомандатен изборен район.

Постъпило е Предложение за регистрация на кандидатска листа за народни представители по чл. 255, ал.1, т.1 от ИК с  вх. № 40 от 31.08.2014 г. от КП „БСП лява България", подписано от представляващия партията Михаил Райков Миков, представляващ КП „БСП лява България", заведено под №6 в 12.00 ч. на 31.08 2014 г. във Входящия регистър на кандидатите за народни представители по чл. 255, ал. 1 от ИК за участие в изборите за народни представители на 5-ти октомври 2014 г. в 15-ти Плевенски многомандатен изборен район. Партията е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 5-ти октомври 2014 г. с Решение № 746-НС от 20.08.2014 г. на ЦИК.

 

Към предложението са приложени:

 

1. Заявления по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК.

 

2. Декларации по чл. 255, ал. 1, т. 4 от ИК във връзка с чл. 244 от ИК.  

 

3. Декларации по чл. 255, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 254, ал. 1 от ИК

 

4. Декларации по чл. 255, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 254, ал. 4 от ИК.

 

5.Пълномощно от представляващия КП „БСП лява България" Михаил Райков Миков,  с което е упълномощен Мирослав Николов Михайлов с ЕГН  да представлява коалицията пред РИК - Плевен за регистрация на кандидатската листа.

 

Изпълнени са  изискванията на чл. 255 от Изборния кодекс, Решение № 697-НС от 14.08.2014 г. на ЦИК и Решение № 771-НС от 22.08.2014 г. на ЦИК. Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 258  от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия - Плевен

Р Е Ш И:

1.Регистрира кандидатската листа на КП „БСП лява България" за участие в изборите за народни представители на 5-ти октомври 2014 г. в 15-ти Плевенски многомандатен изборен район в състав и подредба, както следва:

 

№ по ред Собствено име
 
Бащино  име
 
Фамилно име
 
ЕГН
 
1 Румен Василев Гечев  **********
2 Васил Миланов Антонов   **********
3 Петър Илиев Дулев  **********
4 Минчо Мънчев Минчев   **********
5 Димитър Георгиев Кочков   **********
6 Александър Пенков Печеняков       **********
7 Елена Цветанова Йолова-Блажева **********
8 Ганка Нинова Василева          **********
9 Блажо Михайлов Николов        **********
10 Илиян Славейков Йончев    **********
11 Веселин Веселинов Плачков         **********
12 Ева Веселинова Маринова-Найденова **********
13 Емил Кирилов Райков       **********
14 Луиза Красимирова Кирова       **********
15 Анжела Пламенова Георгиева      **********
16 Стефан Иванов Бурджев      **********
17 Светла Милчева Телефонска **********
18 Иво Динков Петров     **********

 

2. Всяко от лицата по т.1  да се впише в Регистъра на кандидатите за народни представители по чл. 253, ал.1 от ИК.

3. На всяко от лицата по т.1 да се издаде Удостоверение за регистрация на кандидат за народен представител по чл. 72, ал.1, т.7 от ИК.

4. Решението подлежи на обжалване пред ЦИК  в тридневен срок от обявяването.  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Кръстьо Крачунов

СЕКРЕТАР:
Татяна Георгиева

* Публикувано на 31.08.2014 в 19:02 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол