Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 85-НС
Плевен, 23.09.2014

ОТНОСНО: Промяна в СИК Община Плевен, област Плевен за изборите за народни представители на 5-ти октомври 2014 г. в 15-ти Плевенски многомандатен изборен район.

Постъпило е предложение с вх.№ 144/23.09.2014г. на РИК -Плевен, от Левент Енчев Хаджиев - упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи" за община Плевен, за промяна в секционни избирателни комисии в община Плевен, Област Плевен, както следва:
СИК № 152400007
На мястото на Аспарух Якимов Лачев, като член, да бъде назначена Северина Тихомирова Мехмедова - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.
СИК № 152400015
На мястото на Мариян Руменов Кирилов, като член, да бъде назначена Ана Личева Чамова- ЕГН - ********** с тел.- **********за член.
СИК № 152400027
На мястото на Ася Вълкова Манова, като член, да бъде назначена Лидия Леонидова Байракова - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.
СИК № 152400033
На мястото на Тони Маноилов Манов, като член, да бъде назначена Христина Иванова Цекова - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.
СИК № 152400034
На мястото на Христина Иванова Цекова , като зам.-председател, да бъде назначен Сейхан Бехчедов Сабриев- ЕГН - ********** с тел.- ********** за зам.-председател.
СИК № 152400035
На мястото на Калоян Билянов Минев, като член, да бъде назначена Фанка Борисова Микова - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.
СИК № 152400036
На мястото на Митка Илиева Кърджалиева, като член, да бъде назначена Надежда Борисова Димитрова - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.
СИК № 152400037
На мястото на Емил Юлиянов Илиев, като член, да бъде назначен Велишан Салиев Велишанов - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.
СИК № 152400037
На мястото на Самир Асланов Кърджалием, като член, да бъде назначена Айджан Юсеинова Ахмедова - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.
СИК № 152400038
На мястото на Фатме Фетова Мустафова, като секретар, да бъде назначена Зоя Бориславова Тинкова - ЕГН - ********** с тел.- ********** за секретар.
СИК №152400039
На мястото на Ипек Сали Ахмед, като председател, да бъде назначен Фахредин Гюрселов Юсниев- ЕГН - ********** с тел.- ********** за председател.
СИК № 152400040
На мястото на Айджан Юсеинова Ахмедова, като зам. председател, да бъде назначена Шенгюл Алиева Велишанова - ЕГН - ********** с тел.- ********** за зам. председател.
СИК № 152400041
На мястото на Анто Събинов Яворов, като член, да бъде назначена Севил Алиева Дервишева - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.
СИК № 152400043
На мястото на Атанас Лилянов Занев, като зам.-председател, да бъде назначена Шенай Ерджанова Исмаилова - ЕГН - ********** с тел.- ********** за зам.-председател.
СИК № 152400043
На мястото на Даниела Красимирова Митова, като член, да бъде назначен Бисер Ивайлов Маринов - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.
СИК № 152400044
На мястото на Анка Ибишева Адърова, като секретар, да бъде назначена Фани Билянова Близнакова - ЕГН - ********** с тел.- ********** за секретар.
СИК № 152400046
На мястото на Борянка Иванова Мачева, като зам.-председател, да бъде назначен Али Наабиев Салиев - ЕГН - ********** с тел.- ********** за зам.-председател.
СИК № 152400047
На мястото на Ралица Владимирова Цакова, като член, да бъде назначена Шенай Саамиева Исмаилова - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.
СИК № 152400047
На мястото на Сурай Енгинов Ахмедов, като секретар, да бъде назначена Валерия Цветозарова Трофонова - ЕГН - ********** с тел.- ********** за секретар.
СИК № 152400048
На мястото на Алберт Емилов Илиев, като председател, да бъде назначена Николина Гълъбова Крумова - ЕГН - ********** с тел.- ********** за председател.
СИК № 152400049
На мястото на Тота Събчева Димитрова, като член, да бъде назначен Мехмед Наабиев Мехмедов - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.
СИК № 152400052
На мястото на Кяамуран Алиева Агушева, като зам.-председател, да бъде назначен Севим Неделев Христов - ЕГН - ********** с тел.- ********** за зам.-председател.
СИК № 152400053
На мястото на Гюрсел Айдънов Селяйдънов, като член, да бъде назначен Цветан Антонов Марков - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.
СИК № 152400054
На мястото на Севгили Илиянова Ралчева, като член, да бъде назначена Кяамуран Алиева Агушева- ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.
СИК № 152400055
На мястото на Самер Енгинов Ахмедов, като член, да бъде назначен Айдън Селяйдинов Асанов - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.
СИК № 152400065
На мястото на Метин Енгинов Ахмедов, като член, да бъде назначена Аня Игнатова Митева - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.
СИК № 152400066
На мястото на Ана Щерева Ивова, като секретар, да бъде назначена Милена Георгиева Грънчарова - ЕГН - ********** с тел.- ********** за секретар.
СИК № 152400067
На мястото на Минка Николова Маринова, като член, да бъде назначен Денислав Илиянов Симеонов - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.
СИК № 152400068
На мястото на Димитър Маринчев Маринов, като зам.-председател, да бъде назначена Илкнур Енгинова Кючкова - ЕГН - ********** с тел.- ********** за зам.-председател.
СИК № 152400069
На мястото на Тодор Ивайлов Маринов, като член, да бъде назначен Добромир Руменов Илиев - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.
СИК № 152400069
На мястото на Евгини Колев Маринов, като член, да бъде назначена Айнур Айкифова Томарова - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.
СИК № 152400070
На мястото на Илкнур Енгинова Кючкова, като председател, да бъде назначена Росица Трифонова Стоицова - ЕГН - ********** с тел.- ********** за председател.
СИК № 152400071
На мястото на Ивайло Маринчев Маринов, като член, да бъде назначен Джейхан Шенбаров Ахмедов - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.
СИК № 152400072
На мястото на Емил Кръстев Велчев, като секретар, да бъде назначен Захари Любомиров Колев - ЕГН - ********** с тел.- ********** за секретар.
СИК № 152400073
На мястото на Петя Костова Гюрова, като председател, да бъде назначена Филиз Ризе Кючукова - ЕГН - ********** с тел.- ********** за председател.


СИК № 152400074
На мястото на Андриян Георгиев Атанасов, като член, да бъде назначен Константин Ивайлов Христов - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.
СИК № 152400075
На мястото на Боряна Александрова Джамбаска, като секретар, да бъде назначена Денислава Йоскова Иванова - ЕГН - ********** с тел.- ********** за секретар.
СИК № 152400076
На мястото на Денислава Йоскова Иванова, като член, да бъде назначена Ирена Христова Иванова - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.
СИК № 152400077
На мястото на Сали Мехмедов Салиев, като зам.-председател, да бъде назначен Карамфил Димитров Карамфилов - ЕГН - ********** с тел.- ********** за зам.-председател.
На основание чл.72, ал.1, т.4 и т.5 от Изборния кодекс, РИК - ПЛЕВЕН


РЕШИ:


СИК № 152400007
Освобождава Аспарух Якимов Лачев, като член.
Назначава Северина Тихомирова Мехмедова - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.
СИК № 152400015
Освобождава Мариян Руменов Кирилов, като член.
Назначава Ана Личева Чамова- ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.
СИК № 152400027
Освобождава Ася Вълкова Манова, като член.
Назначава Лидия Леонидова Байракова - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.
СИК № 152400033
Освобождава Тони Маноилов Манов, като член.
Назначава Христина Иванова Цекова - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.
СИК № 152400034
Освобождава Христина Иванова Цекова , като зам.-председател.
Назначава Сейхан Бехчедов Сабриев- ЕГН - ********** с тел.- ********** за зам.-председател.
СИК № 152400035
Освобождава Калоян Билянов Минев, като член.
Назначава Фанка Борисова Микова - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.
СИК № 152400036
Освобождава Митка Илиева Кърджалиева, като член.
Назначава Надежда Борисова Димитрова - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.
СИК № 152400037
Освобождава Емил Юлиянов Илиев, като член.
Назначава Велишан Салиев Велишанов - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.
СИК № 152400037
Освобождава Самир Асланов Кърджалием, като член.
Назначава Айджан Юсеинова Ахмедова - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.
СИК № 152400038
Освобождава Фатме Фетова Мустафова, като секретар.
Назначава Зоя Бориславова Тинкова - ЕГН - ********** с тел.- ********** за секретар.
СИК № 152400039
Освобождава Ипек Сали Ахмед, като председател.
Назначава Фахредин Гюрселов Юсниев- ЕГН - ********** с тел.- ********** за председател.
СИК № 152400040
Освобождава Айджан Юсеинова Ахмедова, като зам. председател.
Назначава Шенгюл Алиева Велишанова - ЕГН - ********** с тел.- ********** за зам. председател.
СИК № 152400041
Освобождава Анто Събинов Яворов, като член.
Назначава Севил Алиева Дервишева - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.
СИК № 152400043
Освобождава Атанас Лилянов Занев, като зам.-председател.
Назначава Шенай Ерджанова Исмаилова - ЕГН - ********** с тел.- ********** за зам.-председател.


СИК № 152400043
Освобождава Даниела Красимирова Митова, като член.
Назначава Бисер Ивайлов Маринов - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.
СИК № 152400044
Освобождава Анка Ибишева Адърова, като секретар.
Назначава Фани Билянова Близнакова - ЕГН - ********** с тел.- ********** за секретар.
СИК № 152400046
Освобождава Борянка Иванова Мачева, като зам.-председател.
Назначава Али Наабиев Салиев - ЕГН - ********** с тел.- ********** за зам.-председател.
СИК № 152400047
Освобождава Ралица Владимирова Цакова, като член.
Назначава Шенай Саамиева Исмаилова - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.
СИК № 152400047
Освобождава Сурай Енгинов Ахмедов, като секретар.
Назначава Валерия Цветозарова Трофонова - ЕГН - ********** с тел.- ********** за секретар.
СИК № 152400048
Освобождава Алберт Емилов Илиев, като председател.
Назначава Николина Гълъбова Крумова - ЕГН - ********** с тел.- ********** за председател.
СИК № 152400049
Освобождава Тота Събчева Димитрова, като член.
Назначава Мехмед Наабиев Мехмедов - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.
СИК № 152400052
Освобождава Кяамуран Алиева Агушева, като зам.-председател.
Назначава Севим Неделев Христов - ЕГН - ********** с тел.- ********** за зам.-председател.
СИК № 152400053
Освобождава Гюрсел Айдънов Селяйдънов, като член.
Назначава Цветан Антонов Марков - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.


СИК № 152400054
Освобождава Севгили Илиянова Ралчева, като член.
Назначава Кяамуран Алиева Агушева- ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.
СИК № 152400055
Освобождава Самер Енгинов Ахмедов, като член.
Назначава Айдън Селяйдинов Асанов - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.
СИК № 152400065
Освобождава Метин Енгинов Ахмедов, като член.
Назначава Аня Игнатова Митева - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.
СИК № 152400066
Освобождава Ана Щерева Ивова, като секретар.
Назначава Милена Георгиева Грънчарова - ЕГН - ********** с тел.- ********** за секретар.
СИК № 152400067
Освобождава Минка Николова Маринова, като член.
Назначава Денислав Илиянов Симеонов - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.
СИК № 152400068
Освобождава Димитър Маринчев Маринов, като зам.-председател.
Назначава Илкнур Енгинова Кючкова - ЕГН - ********** с тел.- ********** за зам.-председател.
СИК № 152400069
Освобождава Тодор Ивайлов Маринов, като член.
Назначава Добромир Руменов Илиев - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.
СИК № 152400069
Освобождава Евгини Колев Маринов, като член.
Назначава Айнур Айкифова Томарова - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.
СИК № 152400070
Освобождава Илкнур Енгинова Кючкова, като председател.
Назначава Росица Трифонова Стоицова - ЕГН - **********5 с тел.- ********** за председател.


СИК № 152400071

Освобождава Ивайло Маринчев Маринов, като член.
Назначава Джейхан Шенбаров Ахмедов - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.
СИК № 152400072
Освобождава Емил Кръстев Велчев, като секретар.
Назначава Захари Любомиров Колев - ЕГН - ********** с тел.- ********** за секретар.
СИК № 152400073
Освобождава Петя Костова Гюрова, като председател.
Назначава Филиз Ризе Кючукова - ЕГН - ********** с тел.- ********** за председател.
СИК № 152400074
Освобождава Андриян Георгиев Атанасов, като член.
Назначава Константин Ивайлов Христов - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.
СИК № 152400075
Освобождава Боряна Александрова Джамбаска, като секретар.
Назначава Денислава Йоскова Иванова - ЕГН - ********** с тел.- ********** за секретар.
СИК № 152400076
Освобождава Денислава Йоскова Иванова, като член.
Назначава Ирена Христова Иванова - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.
СИК № 152400077
Освобождава Сали Мехмедов Салиев, като зам.-председател.
Назначава Карамфил Димитров Карамфилов - ЕГН - ********** с тел.- ********** за зам.-председател.


Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от неговото обявяване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Кръстьо Крачунов

СЕКРЕТАР:
Татяна Георгиева

* Публикувано на 23.09.2014 в 19:20 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол