Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 75-НС
Плевен, 19.09.2014

ОТНОСНО: Промяна в СИК Община Плевен, област Плевен за изборите за народни представители на 5-ти октомври 2014 г. в 15-ти Плевенски многомандатен изборен район.

Постъпило е предложение с вх.№ 125/19.09.2014г. на РИК -Плевен, от Левент Енчев Хаджиев - упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи", за Област Плевен, за промяна в секционни избирателни комисии в Община Плевен, Област Плевен, както следва:

СИК № 152400001
На мястото на Орлин Илиев Йорданов като секретар, да се назначи Сибел Орлинова Йорданова с ЕГН **********, тел:********** за секретар.

СИК № 152400001
На мястото на Енгин Хайрединов Пашов като член, да се назначи Дервиш Шукриев Дервишев с ЕГН *************, тел:***********, за член.

СИК № 152400002
На мястото на Мартин Шишманов Асенов като член, да се назначи Бена Димитрова Миленова с ЕГН **********, тел:*************, за член.

СИК № 152400004
На мястото на Стефан Данчев Иванов като секретар, да се назначи Снежина Веселинова Карталска, с ЕГН ***********, тел:***********, за секретар.


СИК № 152400008
На мястото на Левие Исеинова Салиева като член, да се назначи Румен Борисов Милев с ЕГН *************, тел:**********, за член.


СИК № 152400009
На мястото на Румен Борисов Милев като член, да се назначи Левие Исеинова Салиева с ЕГН *************, тел:*************, за член.

СИК № 152400013
На мястото на Миглена Калоянова Кръстева като секретар, да се назначи
Галя Александрова Ахмедова с ЕГН ************, тел:************ за секретар.

СИК № 152400015
На мястото на Петя Асенова Георгиева като член, да се назначи Елеонора Цветанова Николова с ЕГН **********, тел:**********, за член.

СИК № 152400016
На мястото на Бена Димитрова Миленова като член, да се назначи Марийка Йорданова Цочкова с ЕГН ***********, тел:**********, за член.

СИК № 152400016
На мястото на Веселина Христова Петкова като член, да се назначи Корнелия Цветанова Николова с ЕГН **********, тел:********** за член.

СИК № 152400018
На мястото на Веселин Валентинов Весков като заместник председател, да се назначи Ася Руменова Симеонова с ЕГН ***********, тел:************, за зам.председател.

СИК № 152400020
На мястото на Тереза Огнянова Минкова като председател, да се назначи Марияна Чавдарова Кирова с ЕГН ************, тел:********** за председател.

СИК № 152400020
На мястото на Цветияна Стойкова Тодорова като член, да се назначи Йорданка Цветанова Николова с ЕГН **********, тел:************** за член.

СИК № 152400027
На мястото на Ирина Стефанова Асенова като заместник председател, да се назначи Димитър Божинов Йорданов с ЕГН ***********, тел:**************, за зам.председател.

СИК № 152400029
На мястото на Петър Динев Чиликов като председател, да се назначи Николай Георгиев Димитров с ЕГН ***********, тел:************за председател.

СИК № 152400030
На мястото на Ася Руменова Симеонова като заместник председател, да се назначи Сийка Димитрова Милева, с ЕГН ***********, тел:*********** за зам.председател.


СИК № 152400037
На мястото на Еми Юлианов Илиев като член, да се назначи Айджан Юсеинова Ахмедова с ЕГН ***********, тел:*********** за член.

СИК № 152400057
На мястото на Севинч Алиманова Ибраимова като председател, да се назначи Утан Сабриев Ибраимов с ЕГН ***********, тел:*********** за председател.

СИК № 152400057
На мястото на Страхил Гръков Кочев като член, да се назначи Тодор Ивайлов Маринов с ЕГН ************, тел:*********** за член.

СИК № 152400058
На мястото на Джелял Ибрахимов Ахмедов като член, да се назначи Ивайло Маринов Маринов с ЕГН ************, тел:*********** за член.

СИК № 152400058
На мястото на Мехмед Наабиев Мехмедов като член, да се назначи Евгени Колев Маринов с ЕГН ************, тел:*********** за член.

СИК № 152400060
На мястото на Лена Жекова Ленкова като председател, да се назначи Джелял Шукриев Ахмедов с ЕГН *********** тел:***********за председател.

СИК № 152400061
На мястото на Петър Николаев Крумов като заместник председател, да се назначи Димитър Маринчев Маринов, с ЕГН ***********, тел:************ за зам.председател.

СИК № 152400063
На мястото на Утан Сабриев Ибраимов като член, да се назначи Марин Ивайлов Маринов с ЕГН ***********, тел:************за член.

СИК № 152400064
На мястото на Марин Ивайлов Маринов като заместник председател, да се назначи Севинч Алиманова Ибраимова с ЕГН ************, тел:*********** за зам.председател.

СИК № 152400064
На мястото на Бедри Дженаси Махмудов като член, да се назначи Минка Николова Маринова с ЕГН ***********, тел:*********** за член.

 

СИК № 152400083
На мястото на Пламена Емилова Атанасова като член, да се назначи Ферал Ердал Али с ЕГН **********, тел:*********** за член.


СИК № 152400084
На мястото на Ирена Христова Иванова като член, да се назначи Гюнер Янусова Мехмедова с ЕГН ***********, тел:*********** за член.

СИК № 152400084
На мястото на Октай Мехтин Шабанкато член, да се назначи Ася Билянова Азисова с ЕГН ************, тел:*********** за член.

СИК № 152400085
На мястото на Йоана Руменова Иванова като член, да се назначи Мая Николова Куртанова с ЕГН ************, тел: *********** за член.

СИК № 152400086
На мястото на Росица Трифонова Стоицева като член, да се назначи Мюрея Юсменова Алиева с ЕГН *************, тел: ********** за член.

СИК № 152400086
На мястото на Минет Шукриева Карабакърова като член, да се назначи Аднан Алиев Исмаилов с ЕГН **********, тел: *********** за член.

СИК № 152400087
На мястото на Симеон Петров Димитров като председател, да се назначи Васил Михайлов Исаев ЕГН **********, тел:********** за председател.

СИК № 152400088
На мястото на Парашкева Пекова Панова като зам.председател, да се назначи Гюлсевер Айсел Асанова с ЕГН ***********, тел:********** за зам.председател.

СИК № 152400089
На мястото на Айнур Айдънов Асанов като секретар, да се назначи Мелекбер Мехмедова Мехмедова с ЕГН ***********, тел:********** за секретар.

СИК № 152400090
На мястото на Марио Атанасов Бешев като член, да се назначи Ердоан Басриев Алиев с ЕГН **********, тел:**********за член.

СИК № 152400091
На мястото на Ферай Ердал Али като зам.председател, да се назначи Мартин Матев Макавеев с ЕГН *********, тел:************ за зам.председател.

 

СИК № 152400092
На мястото на Боряна Иванова Лакова като член, да се назначи Айлин Фиданова Чобанова с ЕГН **********, тел:************** за член.


СИК № 152400092
На мястото на Гюнер Юнусова Мехмедова като член, да се назначи Гюкчен Мустафова Юсеинова с ЕГН ***************, тел:************ за член.


На основание чл.72, ал.1, т.4 и т.5 от Изборния кодекс, РИК-ПЛЕВЕН

 

РЕШИ:

 

СИК № 152400001
ОСВОБОЖДАВА Орлин Илиев Йорданов като секретар,
НАЗНАЧАВА Сибел Орлинова Йорданова с ЕГН **********, тел:**********за секретар.

СИК № 152400001
ОСВОБОЖДАВА Енгин Хайрединов Пашов като член,
НАЗНАЧАВА Дервиш Шукриев Дервишев с ЕГН **********, тел:**********, за член.

СИК № 152400002
ОСВОБОЖДАВА Мартин Шишманов Асенов като член,
НАЗНАЧАВА Бена Димитрова Миленова с ЕГН **********, тел:**********, за член.

СИК № 152400004
ОСВОБОЖДАВА Стефан Данчев Иванов като секретар,
НАЗНАЧАВА Снежина Веселинова Карталска, с ЕГН **********, тел:**********, за секретар.


СИК № 152400008
ОСВОБОЖДАВА Левие Исеинова Салиева като член,
НАЗНАЧАВА Румен Борисов Милев с ЕГН **********, тел:**********, за член.

СИК № 152400009
ОСВОБОЖДАВА Румен Борисов Милев като член,
НАЗНАЧАВА Левие Исеинова Салиева с ЕГН **********, тел:*********, за член.

СИК № 152400013
ОСВОБОЖДАВА Миглена Калоянова Кръстева като секретар, НАЗНАЧАВА
Галя Александрова Ахмедова с ЕГН ***********, тел:*********** за секретар.

СИК № 152400015
ОСВОБОЖДАВА Петя Асенова Георгиева като член,
НАЗНАЧАВА Елеонора Цветанова Николова с ЕГН ***********, тел:***********, за член.


СИК № 152400016
ОСВОБОЖДАВА Бена Димитрова Миленова като член,
НАЗНАЧАВА Марийка Йорданова Цочкова с ЕГН **********, тел:********** за член.

СИК № 152400016
ОСВОБОЖДАВА Веселина Христова Петкова като член,
НАЗНАЧАВА Корнелия Цветанова Николова с ЕГН **********, тел:*********** за член.

СИК № 152400018
ОСВОБОЖДАВА Веселин Валентинов Весков като заместник председател, НАЗНАЧАВА Ася Руменова Симеонова с ЕГН **********, тел:**********, за зам.председател.

СИК № 152400020
ОСВОБОЖДАВА Тереза Огнянова Минкова като председател, НАЗНАЧАВА Марияна Чавдарова Кирова с ЕГН **********, тел:*********** за председател.

СИК № 152400020
ОСВОБОЖДАВА Цветияна Стойкова Тодорова като член,
НАЗНАЧАВА Йорданка Цветанова Николова с ЕГН ************, тел:************ за член.

СИК № 152400027
ОСВОБОЖДАВА Ирина Стефанова Асенова като заместник председател, НАЗНАЧАВА Димитър Божинов Йорданов с ЕГН ***********, тел:************, за зам.председател.

СИК № 152400029
ОСВОБОЖДАВА Петър Динев Чиликов като председател,
НАЗНАЧАВА Николай Георгиев Димитров с ЕГН ***********, тел:************ за председател.

СИК № 152400030
ОСВОБОЖДАВА Ася Руменова Симеонова като заместник председател, НАЗНАЧАВА Сийка Димитрова Милева, с ЕГН ************, тел:************ за зам.председател.

СИК № 152400037
ОСВОБОЖДАВА Еми Юлианов Илиев като член,
НАЗНАЧАВА Айджан Юсеинова Ахмедова с ЕГН ************, тел:*********** за член.


СИК № 152400057
ОСВОБОЖДАВА Севинч Алиманова Ибраимова като председател, НАЗНАЧАВА Утан Сабриев Ибраимов с ЕГН ************, тел:************за председател.

СИК № 152400057
ОСВОБОЖДАВА Страхил Гръков Кочев като член,
НАЗНАЧАВА Тодор Ивайлов Маринов с ЕГН ***********, тел:***********за член.

СИК № 152400058
ОСВОБОЖДАВА Джелял Ибрахимов Ахмедов като член,
НАЗНАЧАВА Ивайло Маринов Маринов с ЕГН ***********, тел:***********за член.

СИК № 152400058
ОСВОБОЖДАВА Мехмед Наабиев Мехмедов като член,
НАЗНАЧАВА Евгени Колев Маринов с ЕГН *********, тел:*********** за член.

СИК № 152400060
ОСВОБОЖДАВА Лена Жекова Ленкова като председател,
НАЗНАЧАВА Джелял Шукриев Ахмедов с ЕГН **********, тел:************ за председател.

СИК № 152400061
ОСВОБОЖДАВА Петър Николаев Крумов като заместник председател, НАЗНАЧАВА Димитър Маринчев Маринов, с ЕГН ***********, тел:********** за зам.председател.

СИК № 152400063
ОСВОБОЖДАВА Утан Сабриев Ибраимов като член,
НАЗНАЧАВА Марин Ивайлов Маринов с ЕГН **********, тел:********** за член.

СИК № 152400064
ОСВОБОЖДАВА Марин Ивайлов Маринов като заместник председател, НАЗНАЧАВА Севинч Алиманова Ибраимова с ЕГН **********, тел:*********** за зам.председател.

СИК № 152400064
ОСВОБОЖДАВА Бедри Дженаси Махмудов като член,
НАЗНАЧАВА Минка Николова Маринова с ЕГН ************, тел:*********** за член.

СИК № 152400083
ОСВОБОЖДАВА Пламена Емилова Атанасова като член,
НАЗНАЧАВА Ферал Ердал Али с ЕГН ***********, тел:********** за член.

 

СИК № 152400084
ОСВОБОЖДАВА Ирена Христова Иванова като член,
НАЗНАЧАВА Гюнер Янусова Мехмедова с ЕГН ***********, тел:************ за член.

СИК № 152400084
ОСВОБОЖДАВА Октай Мехтин Шабанкато член,
НАЗНАЧАВА Ася Билянова Азисова с ЕГН ************, тел:********** за член.


СИК № 152400085
ОСВОБОЖДАВА Йоана Руменова Иванова като член,
НАЗНАЧАВА Мая Николова Куртанова с ЕГН ***********, тел: ********* за член.

СИК № 152400086
ОСВОБОЖДАВА Росица Трифонова Стоицева като член,
НАЗНАЧАВА Мюрея Юсменова Алиева с ЕГН ***********, тел: ************за член.

СИК № 152400086
ОСВОБОЖДАВА Минет Шукриева Карабакърова като член,
НАЗНАЧАВА Аднан Алиев Исмаилов с ЕГН **********, тел: ***********за член.

СИК № 152400087
ОСВОБОЖДАВА Симеон Петров Димитров като председател,
НАЗНАЧАВА Васил Михайлов Исаев ЕГН ***********, тел:*********** за председател.

СИК № 152400088
ОСВОБОЖДАВА Парашкева Пекова Панова като зам.председател, НАЗНАЧАВА Гюлсевер Айсел Асанова с ЕГН ***********, тел:************ за зам.председател.

СИК № 152400089
ОСВОБОЖДАВА Айнур Айдънов Асанов като секретар,
НАЗНАЧАВА Мелекбер Мехмедова Мехмедова с ЕГН ***********, тел:*********** за секретар.

СИК № 152400090
ОСВОБОЖДАВА Марио Атанасов Бешев като член,
НАЗНАЧАВА Ердоан Басриев Алиев с ЕГН ***********, тел:*********** за член.

СИК № 152400091
ОСВОБОЖДАВА Ферай Ердал Али като зам.председател,
НАЗНАЧАВА Мартин Матев Макавеев с ЕГН **********, тел:********** за зам.председател.


СИК № 152400092
ОСВОБОЖДАВА Боряна Иванова Лакова като член,
НАЗНАЧАВА Айлин Фиданова Чобанова с ЕГН **********, тел:*********** за член.

СИК № 152400092
ОСВОБОЖДАВА Гюнер Юнусова Мехмедова като член, НАЗНАЧАВА Гюкчен Мустафова Юсеинова с ЕГН **********, тел:************ за член.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в три дневен срок от неговото обявяване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Кръстьо Крачунов

СЕКРЕТАР:
Татяна Георгиева

* Публикувано на 19.09.2014 в 19:03 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол