Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 56-НС
Плевен, 04.09.2014

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК и резервните членове в община Никопол, област Плевен за изборите за народни представители на 5-ти октомври 2014 г. в 15-ти Плевенски многомандатен изборен район.

Постъпило е предложение от Кмета на Община Никопол от 03.09.2014 г., заведено в РИК - Плевен с вх. № 73 от 03.09.2014 г. Към писмото е представено писмено предложение на Кмета на общината за състав на Секционните избирателни комисии в населените места на общината, заедно с всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Секционните избирателни комисии на територията на Никопол  .

На основание чл. 72 ал. 1, т.4  и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс и решение № 672-НС/13.08.2014, т.24 б. „а „ на ЦИК, РИК - Плевен

 

Р Е Ш И :

 

Назначава съставите на СИК и утвърждава резервните членове в община Никопол, област Плевен за изборите за народни представители  на 5-ти  октомври 2014 г. , както следва:

 

№ на СИК Трите имена Длъжност в
комисията
Партия
152100001 Гюнайдън Беширов Пашала Председател ДПС 
гр.Никопол  Лидия Тодорова Халова Зам.- председател ГЕРБ
Сечкин Орханов Ахмедов Секретар КП "БСП лява България"
Ергюл Асланова Бабукчиева Член АТАКА
Джемали Мустафова Бабукчиева Член ДПС 
Вяра Недкова Маринова Член КП "БСП лява България"
Анелия Ганчева Георгиева Член ГЕРБ
Маргаритка Пепова Петрова Член ГЕРБ 
ТеменужкаМаринова Чонова Член ГЕРБ 
№ на СИК Трите имена Длъжност в комисията Партия
152100002 Севджихан Мехмедова Алиева Председател ДПС 
гр.Никопол  Айше Еметулова Ахмедова Зам.- председател КП "БСП лява България"
Илиянка Милкова Петракиева Секретар ГЕРБ 
Мелиха Алиева Сопотлиева Член ДПС 
Наталия Илиева Крумова Член АТАКА
Пенка Маринова Денкова Член КП "БСП лява България"
Лилия Найденова Лачева Член КП "БСП лява България"
Ася Пепова Петрова Член ГЕРБ
Валентина Валентинова Христова Член ГЕРБ 
№ на СИК Трите имена Длъжност в комисията Партия
152100003 Нурденис Ахмедов Асанов Председател ДПС 
  Люба Асенова Петрова Зам.- председател ГЕРБ 
гр.Никопол  Валентин Кръстев Миланов Секретар КП "БСП лява България"
Мюмюн Хасанов Мюмюнов Член КП "БСП лява България"
Христинка Стефанова Здравкова Член КП "БСП лява България"
Тихомир Илиев Митев Член ГЕРБ 
Димитър Иванов Павлов Член ГЕРБ 
Хатидже Мустафа Кочоолу Член ДПС 
Байсе Гюнешева Ахмедова Член ДПС 
№ на СИК Трите имена Длъжност в комисията Партия
152100004 Ваня Рашева Вушева Председател КП "БСП лява България"
гр.Никопол  Боряна Димитрова Павлова Зам.- председател ГЕРБ
Севджан Рушанова Акманова Секретар ДПС
Синьора Илиева Димитрова Член АТАКА 
Десислава Русева Петрова Член КП "БСП лява България"
Иванчо Зарков Иванова Член КП "БСП лява България"
Анжела Георгиева Лалова Член ГЕРБ
Ели Емилова Томова Член ГЕРБ 
Павлин Георгиев Пасков Член ББЦ
№ на СИК Трите имена Длъжност в комисията Партия
152100005 Цветанка Петрова Ванкова Председател АТАКА
с.Драгаш
войвода
Димитринко Флорев Замфиров Зам.- председател ГЕРБ
Севда Кръстева Линкова секретар КП "БСП лява България" 
Силвия Николаева Асенова Член ДПС 
Иван Георгиев Борисов Член ГЕРБ 
Красимир Йорданов Анков Член ГЕРБ 
Малинка Методиева Димитрова Член ГЕРБ 
Димитър Георгиев Петров Член КП "БСП лява България" 
Анка Цанкова Станкова Член КП "БСП лява България"
№ на СИК Трите имена Длъжност в комисията Партия
152100006 Надя Цветанова Папуркова Председател ГЕРБ
с.Въбел Соня Йосифова Николаева-Пашаджикова Зам.- председател ДПС
Елза Димитрова Банчева секретар КП "БСП лява България" 
Евгения Валентинова Георгиева-Драмбозова Член ГЕРБ 
Силвия Василева Стойнова Член ГЕРБ 
Емка Ташева Лицова Член КП "БСП лява България" 
Николай Кирилов Казълев Член КП "БСП лява България"
Хризантема Минчева Лицова Член АТАКА
Димитър Симеонов Чочев Член РБ
№ на СИК Трите имена Длъжност в комисията Партия
152100007 Анка Манолова Стоянова Председател ГЕРБ 
с.Любеново Александър Любенов Неделчев Зам.- председател КП "БСП лява България" 
Милена Миткова Иванова Секретар АТАКА
Наташа Костова Асенова Член КП "БСП лява България"
Елка Асенова Данкова Член ДПС
Юлия Симеонова Русанова Член ГЕРБ 
Даниела Иванова Върбанова Член ГЕРБ
№ на СИК Трите имена Длъжност в комисията Партия
152100008 Красимира Димитрова Илиева Председател КП "БСП лява България"
с.Лозица Димитър Милинов Петков Зам.- председател ГЕРБ
Анета Иванова Ангелова Секретар АТАКА
Анелия Китанова Джанкова Член КП "БСП лява България" 
Диана Манолова Ангелова Член КП "БСП лява България" 
Крум Георгиев Крумов Член АТАКА
Митко Прокопиев Маринов Член ГЕРБ
№ на СИК Трите имена Длъжност в комисията Партия
152100009 Весела Георгиева Стефанова Председател КП "БСП лява България"
  Светлозара Димитрова Илиева Зам.- председател ГЕРБ 
с.Черковица Тошко Иванов Георгиев Секретар ДПС
Мариан Войков Маринов Член АТАКА
Силвия Цветкова Параскевова Член РБ
Елеонора Цветкова Прунова Член КП "БСП лява България" 
Румяна Розенова Михайлова Член ГЕРБ 
№ на СИК Трите имена Длъжност в комисията Партия
152100010 Биляна Бисерова Тодорова Председател АТАКА
с.Жернов Красимира Юлиева Костадинова Зам.- председател КП "БСП лява България" 
Виолета Съботинова Стоянова Секретар ГЕРБ 
Дияна Бисерова Господинова Член ГЕРБ
Игната Петкова Трифонова Член ГЕРБ
Величка Петрова Първанова Член КП "БСП лява България"
Татяна Аврамова Петкова Член КП "БСП лява България"
№ на СИК Трите имена Длъжност в комисията Партия
152100011 Станимира Иванова Костова Председател ГЕРБ 
с.Муселиево Анелия Ангелова Иванова Зам.председател КП "БСП лява България" 
Виктория Ангелова Филипова Секретар ДПС
Галя Петкова Георгиева Член КП "БСП лява България"
Маргарита Ангелова Игнатова Член КП "БСП лява България"
Малинка Георгиева Фердинандова Член ГЕРБ
Виолина Иванова Любенова Член ГЕРБ 
Мая Тодорова Симеонова Член ГЕРБ 
Илиян Георгиев Димитров Член ДПС
№ на СИК Трите имена Длъжност в комисията Партия
152100012 Марияна Димитрова Русева Председател КП "БСП лява България" 
с.Евлогиево Стефка Димитрова Тодорова Зам.- председател АТАКА
Снежанка Иванова Кирилова Секретар ГЕРБ
Таня Георгиева Русанова Член ГЕРБ
Красимира Ангелова Асенова Член ГЕРБ 
Емилия Анчева Митева Член КП "БСП лява България"
Анатоли Огняов Ангелов Член ББЦ
№ на СИК Трите имена Длъжност в комисията Партия
152100013 Красимир Цветанов Кирилов Председател АТАКА
  Хубавина Александрова Карабулева Зам.- председател ГЕРБ
с.Дебово Хризантема Тодорова Цветкова Секретар КП "БСП лява България"
Айхан Фахрединов Яя Член ДПС
Виктория Георгиева Нукова Член КП "БСП лява България"
Цветанка Флорева Тодорова Член ГЕРБ 
Лилия Ангелова Иванова Член ГЕРБ 
№ на СИК Трите имена Длъжност в комисията Партия
152100014 Цонка Василева Станчева Председател КП "БСП лява България" 
с.Асеново Дисислава Огнянова Ангелова Зам.- председател АТАКА
Огнян Богданов Тодоров Секретар ГЕРБ
Милена Иванова Антонова Член КП "БСП лява България" 
Ралица Илиева Димитрова Член КП "БСП лява България" 
Емилия Йорданова Велчева Член ГЕРБ
Полина Панталеева Пенева Член ДПС
№ на СИК Трите имена Длъжност в комисията Партия
152100015 Величка Стоянова Илиева Председател КП "БСП лява България"
  Калин Свиленов Петков Зам.- председател ГЕРБ 
с.Новачене Вергиния Тодорова Борисова Секретар ДПС
ЦветанкаГеоргиева Петкова Член КП "БСП лява България"
Пепа Георгиева Атанасова Член КП "БСП лява България"
Алекси Ангелова Стефанов Член ДПС
Татяна Любенова Неделчева Член ГЕРБ
Детелина Радославова Петкова Член ГЕРБ 
Николай Валериев Енев Член ГЕРБ 
№ на СИК Трите имена Длъжност в комисията Партия
152100016 Тинка Данчева Апостолова Председател ГЕРБ
с.Санадиново АлбертИлиянов Асенов Зам.- председател ДПС
Милена Димитрова Георгиева Секретар КП "БСП лява България"
Емилия Тончева Георгиева Член ГЕРБ
Павлина Илиева Петрова Член ГЕРБ 
Вера Петрова Милева Член КП "БСП лява България"
Емилия ДимитроваИванова Член КП "БСП лява България"
№ на СИК Трите имена Длъжност в комисията Партия
152100017 Цветанка Димитрова Николова Председател КП "БСП лява България"
  Божидар Иванов Блажев Зам.- председател ГЕРБ
с.Бацова
махала
Красимир Анатолиев Илиев Секретар ДПС
Соня Великова Тишева Член ГЕРБ 
Владимир Тихомиров Иванов Член ГЕРБ
Маргарит Милчев Миронов Член КП "БСП лява България"
Жана Симеонова Рускова Член КП "БСП лява България"

 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА ППГЕРБ

№ секция Трите имена
152100001 Иван Стоилов Павлов
152100002 Людмил Тодоров Малевски
152100003 Валентин Христов Великов
152100004 Огнян Милинов Петков
152100005 Христо Спасов Станев
152100006 Стефка Давидова Папуркова
152100007 Милена Миткова Иванова
152100008 Емка Крумова Димитрова
152100009 Юлка Тодорова Крачунова
152100010 Наско Ангелов Асенов
152100011 Донка Лазарова Димитрова
152100012 Анна Вергилова Йотова
152100013 Иван Драгов Топчиев
152100014 Анатоли Мирчев Пенев
152100015 Димитър Георгиев Димитров
152100016 Андрияна Найденова Куздова
152100017 Атанас Александров Вълчев

 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НАПП КБ

№ секция Трите имена
152100001 Евлоги Маринов Станков
152100002 Владимир Илиев Петракиев
152100003 Нехат Даилов Мустафов
152100004 Елия Любенова Маринова
152100005 Величка Илиева Георгиева
152100006 Цецка Маркова Преждова
152100007 Маргарита Димитрова Чочева
152100008 Димитър Георгиев Димитров
152100009 Силвия Николова Дамянова
152100010 Васил Ангелов Братанов
152100011 Наташа Петкова Николова
152100012 Венелин Петков Илиев
152100013 Силвия Велкова Драгова
152100014 Веселин Илиев Димитров
152100015 АтанасИванов Андреев
152100016 Венцислав Димитров Върбанов
152100017 Сашо Илиев Симеонов

 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА ПП ДПС

№ секция Трите имена
152100001 Тунай Рухиев Дандинов
152100002 Ергюл Асланова Бабукчиева
152100003 Елиз Феймиева Мустафова
152100004 Елица Валентинова Крумова
152100005 Атакан Ахмедов Татарлъ
152100006 Мехмед Юсеинов Буруджиев
152100007 Величка Кирилова Георгиева
152100009 Нурджин Алайдинов Хасанов
152100011 Даниела Илиева Яя
152100013 Ренгидин Себайдинов Нафъзов
152100014 Стоянка Найденова Найденова-Иванова
152100015 Илян Шибилев Асенов
152100016 Андрей Методиев Нонев
152100017 Галя Асенова Илиева

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Кръстьо Крачунов

СЕКРЕТАР:
Татяна Георгиева

* Публикувано на 04.09.2014 в 18:55 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол