Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 54-НС
Плевен, 04.09.2014

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК и резервните членове в община Долна Митрополия, област Плевен за изборите за народни представители на 5-ти октомври 2014 г. в 15-ти Плевенски многомандатен изборен район.

Постъпило е предложение от Кмета на Община Долна Митрополия  от 03.09.2014 г., заведено в РИК - Плевен с вх. № 73 от 03.09.2014 г. Към писмото е представено писмено предложение на Кмета на общината за състав на Секционните избирателни комисии в населените места на общината, заедно с всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Секционните избирателни комисии на територията на Долна Митрополия  .

На основание чл. 72 ал. 1, т.4  и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс и решение № 672-НС/13.08.2014, т.24 б. „а „ на ЦИК, РИК - Плевен

 

Р Е Ш И :

 

Назначава съставите на СИК и утвърждава резервните членове в община Долна Митрополия  , област Плевен за изборите за народни представители  на 5-ти  октомври 2014 г. , както следва:


№ НА СИК   ТРИТЕ ИМЕНА ДЛЪЖНОСТ  ПАРТИЯ
151000001 Байкал Сашка Жорсенова Еленкова Председател ДПС
    София Светославова Маркова Зам. -председател КП "БСП лява България"
    Наска Йорданова Радоева Секретар ГЕРБ
    Еленка Йорданова Атанасова Член АТАКА
    Надка Илиева Асенова Член ДПС
    Петър Любомиров Оков Член КП "БСП лява България"
    Петя Любомирова Илиева Член ГЕРБ
151000002 Биволаре Десислава Асенова Ангелова Председател ДПС
    Илиян Маринов Харалампиев Зам. -председател ГЕРБ
    Росица Нешкова Симеонова Секретар КП "БСП лява България"
    Нора Милкова Арифова Член ДПС
    Емилиян Красимиров Кирилов Член ДПС
    Марияна Стефанова Петрова Член КП "БСП лява България"
    Димитър Ангелов Илиев Член ГЕРБ
151000003 Божурица Ирина Николова Иванова Председател ГЕРБ
    Мартин Николаев Аспарухов Зам. -председател КП "БСП лява България"
    Бисер Филипов Живков Секретар ДПС
    Бойка Петрова Божинова Член АТАКА
    Данаил Милков Предов Член КП "БСП лява България"
    Ангелина Георгиева Цветанова Член КП "БСП лява България"
    Цонка Иванова Витанска Член ГЕРБ
    Павлина Николова Янакиева Член ГЕРБ
    Пенка Великова Ангелова Член ГЕРБ
151000004 Брегаре Николай Иванов Томов Председател ГЕРБ
    Любомир Михайлов Цалов Зам. -председател АТАКА
    Малинка Мирославова Иванова Секретар КП "БСП лява България"
    Адалберт Цанев Радков Член ДПС
    Елена Атанасова Червенковска Член КП "БСП лява България"
    Веселина Йотова Савкова Член КП "БСП лява България"
    Димитрина Цветкова Ивановска Член ГЕРБ
    Иван Нинов Манчовски Член ГЕРБ
    Красимира Атанасова Пелова Член ГЕРБ
151000005 Г.Митрополия Янка Димитрова Ценкова Председател КП "БСП лява България"
    Рени Захариева Михайлова Зам. -председател ДПС
    Ралица Николаева Динковска Секретар ГЕРБ
    Петко Тодоров Грамчев Член АТАКА
    Огнян Хинов Димитров Член ДПС
    Парашкевина Трифонова Петкова Член КП "БСП лява България"
    Анелия Иванова Атанасова Член КП "БСП лява България"
    Ивайло Пенков Пенков Член ГЕРБ
    Светлана Милчева Тодорова Член ГЕРБ
151000006 Г.Митрополия Диляна Цветанова Грънчарова Председател ГЕРБ
    Теменужка Стоянова Нанкова Зам. -председател КП "БСП лява България"
    Медеха Алиева Юмерова Секретар ДПС
    Юри Цанков Михайлов Член ДПС
    Цеца Георгиева Цанова Член КП "БСП лява България"
    Диана Емилова Христова Член КП "БСП лява България"
    Снежана Димитрова Златкова Член ГЕРБ
151000007 Г.Митрополия Тодор Петров Тодоров Председател КП "БСП лява България"
    Зоя Кирилова Петкова Зам. -председател АТАКА
    Фиданка Серафимова Йорданова Секретар ГЕРБ
    Тошко Шибилев Александров Член ДПС
    Гергина Лазарова Цанова Член КП "БСП лява България"
    Добринка Василева Кръстева Член ГЕРБ
    Катя Йорданова Илионова Член ГЕРБ
151000008 Гостиля Маргарита Цветкова Фаргова Председател ДПС
    Кънушка Петкова Петрова Зам. -председател КП "БСП лява България"
    Красимир Йозов Мравиев Секретар ГЕРБ
    Димитър Георгиев Христов Член АТАКА
    Мирослав Атанасов Димитров Член ДПС
    Катя Петрова Радукова Член КП "БСП лява България"
    Георги Димитров Стойчев Член ГЕРБ
151000009 Д.Митрополия Герга Колева Георгиева Председател КП "БСП лява България"
    Катя Георгиева Иванова Зам. -председател ГЕРБ
    Йосиф Валериев Киров Секретар ДПС
    Стефан Георгиев Иванов Член АТАКА
    Яворка Христова Иванова Член КП "БСП лява България"
    Виолета Илиева Зопова Член КП "БСП лява България"
    Пенка Георгиева Лекова Член ГЕРБ
    Веселин Георгиев Илиев Член ГЕРБ
    Магдалена Ангелова Петрова Член ГЕРБ
151000010 Д.Митрополия Искра Дамянова Траянова Председател ГЕРБ
    Петя Живкова Савова Зам. -председател КП "БСП лява България"
    Пламен Крумов Календарски Секретар АТАКА
    Деница Сашева Димитрова Член ДПС
    Бинка Димитрова Иванова Член КП "БСП лява България"
    Теодора Венциславова Патовска Член КП "БСП лява България"
    Антония Светославова Якимова Член ББЦ
    Валиана Василева Николова Член ГЕРБ
    Ивалинка Захариева Маринова Член ГЕРБ
151000011 Д.Митрополия Йорданка Асенова Иванова Председател КП "БСП лява България"
    Светослав Иванов Илиев Зам. -председател АТАКА
    Диляна Георгиева Иванова Секретар ГЕРБ
    Мадлин Емилова Върбанова Член ДПС
    Цонка Тотева Пълова Член КП "БСП лява България"
    Деница Илиева Брънкова Член КП "БСП лява България"
    Лилия Иванова Николова Член ГЕРБ
    Анелия Петрова Симеонова Член ГЕРБ
    Силвия Илиева Първанова Член ББЦ
151000012 Д.Митрополия Тинчо Ананиев Борисов Председател ДПС
    Капка Николова Хаджиева Зам. -председател ГЕРБ
    Татяна Цветанова Парашкевова Секретар КП "БСП лява България"
    Събка Христова Маринова Член АТАКА
    Ася Венцева Борисова Член ДПС
    Илинка Петкова Йорданова Член КП "БСП лява България"
    Живко Драгомиров Ангелов Член КП "БСП лява България"
    Ирена Ванева Тонова Член ГЕРБ
    Румяна Петрова Ляскова Член ГЕРБ
151000013 Комарево Теодора Любенова Димитрова Председател КП "БСП лява България"
    Фани Методиева Балева Зам. -председател ДПС
    Николай Валериев Димитров Секретар ГЕРБ
    Лина Генчева Маринчева Член КП "БСП лява България"
    Гинка Георгиева Кръстева Член КП "БСП лява България"
    Мая Колева Антонова Член КП "БСП лява България"
    Надя Михайлова Николова Член ГЕРБ
    Росица Йорданова Йорданова Член ГЕРБ
    Кристиан Радионов Тончев Член ГЕРБ
151000014 Комарево Румен Петров Тончев Председател ГЕРБ
    Валентина Асенова Велинова Зам. -председател ДПС
    Стефка Василева Иванова Секретар КП "БСП лява България"
    Илиян Костадинов Любенов Член ДПС
    Стела Йорданова Янчева Член КП "БСП лява България"
    Йоана Наскова Атанасова Член ГЕРБ
    Маринела Георгиева Георгиева Член ГЕРБ
151000015 Крушовене Димитър Иванов Митов Председател ГЕРБ
    Виолета Спасова Никова Зам. -председател КП "БСП лява България"
    Ненка Петрова Данова Секретар АТАКА
    Митко Асенов Бъчваров Член ДПС
    Марияна Спасова Алексиева Член КП "БСП лява България"
    Николай Вангелов Георгиев Член ГЕРБ
    Валя Тодорова Ранчева Член ГЕРБ
151000016 Крушовене Назифе Тасим Беркер Председател ДПС
    Виолета Любенова Предушева Зам. -председател ГЕРБ
    Валя Асенова Михайлова Секретар КП "БСП лява България"
    Любомир Савчев Йончев Член АТАКА
    Бисерка Борисова Стойкова Член ДПС
    Татяна Йорданова Ангелова Член КП "БСП лява България"
    Васил Стоянов Брестенски Член КП "БСП лява България"
    Атанаска Пейчева Минкова Член ГЕРБ
    Илиян Пенков Церянски Член ГЕРБ
151000017 Ореховица Димитър Николов Пеловски Председател ГЕРБ
    Светлин Атанасов Николов Зам. -председател АТАКА
    Нела Милкова Алипиева Секретар КП "БСП лява България"
    Мишо Асенов Илиев Член ДПС
    Татянка Бенкова Гроздарска Член КП "БСП лява България"
    Иван Петков Атанасов Член ГЕРБ
    Зоя Стефанова Стефанова Член ГЕРБ
151000018 Ореховица Велислав Алипиева Алипиева Председател ДПС
    Зоя Маринова Маркова Зам. -председател КП "БСП лява България"
    Зорница Николаева Николова Секретар ГЕРБ
    Йотко Николаев Йотков Член АТАКА
    Яница Любенова Тошовска Член КП "БСП лява България"
    Деница Пламенова Андреева Член ГЕРБ
    Стефан Николов Данков Член ГЕРБ
151000019 Ореховица Емил Цветков Цолов Председател АТАКА
    Нина Иванова Недялкова Зам. -председател ГЕРБ
    Поля Иванова Димитрова Секретар КП "БСП лява България"
    Теменужка Върбанова Йорданова Член КП "БСП лява България"
    Симеон Стефанов Янев Член КП "БСП лява България"
    Ивайло Митков Димитров Член ГЕРБ
    Володя Стоев Петков Член ГЕРБ
151000020 Победа Миглена Детелинова Гетова Председател КП "БСП лява България"
    Динко Диянов Димитров Зам. -председател ДПС
    Надка Симеонова Йорданова Секретар ГЕРБ
    Ружди Османов Менов Член ДПС
    Веска Георгиева Ангелова Член КП "БСП лява България"
    Наталия Величкова Димитрова Член ГЕРБ
    Надежда Мирославова Цветанова-Димитрова Член ГЕРБ
151000021 Подем Галина Иларионова Гачева Председател АТАКА
    Ивайло Илиев Ангелов Зам. -председател ГЕРБ
    Цветелина Иванова Симеонова Секретар КП "БСП лява България"
    Илия Иванов Тодоров Член АТАКА
    Валя Христова Христова Член КП "БСП лява България"
    Спаска Петрова Василева Член КП "БСП лява България"
    Валентина Александрова Ангелова Член ГЕРБ
    Милена Мирославова Христова Член ГЕРБ
    Веселка Иванова Опрова Член РБ
151000022 Рибен Надка Радославова Николова Председател ГЕРБ
    Борислав Ненчев Гинчев Зам. -председател КП "БСП лява България"
    Валентина Кирилова Ангелова-Кодрова Секретар АТАКА
    Здравко Първанов Маринов Член АТАКА
    Милена Александрова Методиева Член ДПС
    Силвия Емилиянова Николова Член КП "БСП лява България"
    Гинка Кръстева Димова Член ГЕРБ
    Теменужка Ангелова Каменова Член ГЕРБ
    Валентин Божидаров Панайотов Член ГЕРБ
151000023 Славовица Маргарита Петрова Начева Председател КП "БСП лява България"
    Илиана Георгиева Цекова Зам. -председател ГЕРБ
    Виктор Тодоров Тодоров Секретар АТАКА
    Маргарита Димитрова Прокопова Член КП "БСП лява България"
    Тодорица Панкова Първанова Член КП "БСП лява България"
    Нели Стефанова Петрова Член РБ
    Ламби Борисов Крумов Член ГЕРБ
151000024 Ставерци Таня Бинчева Лунгарска Председател АТАКА
    Радослав Цветков Радулов Зам. -председател КП "БСП лява България"
    Анелия Братанова Бързашка Секретар ГЕРБ
    Пенка Георгиева Чуклева Член АТАКА
    Мариела Борисова Ангелова Член ДПС
    Райна Илиева Черганска Член КП "БСП лява България"
    Петя Борисова Павлова Член ГЕРБ
151000025 Ставерци Николина Стефанова Русева Председател ГЕРБ
    Марио Иванов Лазаров Зам. -председател КП "БСП лява България"
    Петър Цветанов Илиевски Секретар АТАКА
    Милка Захариева Милкова Член КП "БСП лява България"
    Георги Кунчев Събев Член КП "БСП лява България"
    Милка Иванова Петрова Член КП "БСП лява България"
    Анелия Христова Братанова Член ГЕРБ
    Стефан Петров Илиев Член ГЕРБ
    Даниела Стоянова Минкова Член ГЕРБ
151000026 Ставерци Махмуре Мехмедова Османова Председател ДПС
    Марлена Цветанова Гачевска Зам. -председател ГЕРБ
    Маргарита Димитрова Митковска Секретар КП "БСП лява България"
    Борис Димитров Крайчевски Член АТАКА
    Никола Симеонов Ангелов Член ДПС
    Ралица Гетова Баковска Член КП "БСП лява България"
    Атанаска Великова Воденичарска Член КП "БСП лява България"
    Иван Стефанов Рулински Член ГЕРБ
    Тошко Борисов Тошковски Член ГЕРБ
151000027 Тръстеник Аделина Живкова Николова Председател ГЕРБ
    Теменужка Николаева Борисова Зам. -председател ДПС
    Румяна Костова Александрова Секретар КП "БСП лява България"
    Аделина Филипова Великова Член ДПС
    Стефка Цонкова Луканова Член КП "БСП лява България"
    Георгия Антонова Илиева Член КП "БСП лява България"
    Николета Александрова Найденова Член ГЕРБ
    Виолета Руменова Лазарова Член ГЕРБ
    Гергана Рускова Цветанова Член ГЕРБ
151000028 Тръстеник Валентина Йорданова Велкова Председател ГЕРБ
    Мариета Рускова Недкова Зам. -председател КП "БСП лява България"
    Анчо Евгениев Димитров Секретар ДПС
    Илиян Венциславов Величков Член КП "БСП лява България"
    Маргарита Тихомирова Лучева Член ГЕРБ
    Детелина Георгиева Тинчева Член ГЕРБ
    Деница Валериева Пешкова Член ББЦ
151000029 Тръстеник Детелин Иванов Почев Председател КП "БСП лява България"
    Румяна Георгиева Цветкова Зам. -председател ГЕРБ
    Юлия Сашева Огнянова Секретар ДПС
    Лъчезар Славов Георгиев Член КП "БСП лява България"
    Софка Андреева Доровска Член КП "БСП лява България"
    Данаил Димитров Йорданов Член ГЕРБ
    Катя Иванова Тодорова Член ГЕРБ
    Теодора Йорданова Ердановска Член АТАКА
    Наталия Йорданова Петрова Член РБ
151000030 Тръстеник Борянка Георгиева Бешкова Председател КП "БСП лява България"
    Мариян Анатолиев Еленков Зам. -председател ДПС
    Станка Михайлова Михайлова Секретар ГЕРБ
    Силвия Николаева Тодорова Член КП "БСП лява България"
    Еленка Матева Костова Член КП "БСП лява България"
    Павлина Минкова Маркова Член КП "БСП лява България"
    Красимира Йорданова Великова Член ГЕРБ
    Юлия Василева Димитрова-Стефанова Член ГЕРБ
    Валентин Георгиев Марков Член ГЕРБ
151000031 Тръстеник Марийка Пенкова Цветанова Председател КП "БСП лява България"
    Ягодина Михайлова Симеонова Зам. -председател ГЕРБ
    Силвена Миладинова Димитрова Секретар ДПС
    Евстати Романов Борисов Член КП "БСП лява България"
    Йорданка Францова Георгиева Член КП "БСП лява България"
    Валя Христова Маринчева Член КП "БСП лява България"
    Галя Величкова Бешева Член ГЕРБ
    Николай Костов Димитров Член ГЕРБ
    Любомир Методиев Лазаров Член ГЕРБ
151000032 Тръстеник Мариана Петкова Петрова Председател КП "БСП лява България"
    Милко Василев Генчев Зам. -председател ГЕРБ
    Здравко Миров Стефанов Секретар ДПС
    Венета Йорданова Ердановска Член АТАКА
    Данка Стоянова Пешева Член КП "БСП лява България"
    Петя Николаева Миткова Член КП "БСП лява България"
    Малинка Бенкова Пенкова Член ГЕРБ
    Антоанета Недялкова Грудова Член ГЕРБ
    Савко Евстатиев Симеонов Член ГЕРБ
151000033 Тръстеник Цецка Петрова Георгиева Председател КП "БСП лява България"
    Илияна Борисова Илиева Зам. -председател ДПС
    Таня Николаева Петрова Секретар ГЕРБ
    Калоян Детелинов Почев Член КП "БСП лява България"
    Кольо Христов Николов Член КП "БСП лява България"
    Димитрина Иванова Цанкова Член КП "БСП лява България"
    Пламен Боянов Велков Член ГЕРБ
    Борислав Янчев Гачев Член ГЕРБ
    Галя Симеонова Кучева Член ГЕРБ

 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ
№ НА СИК Населено място ТРИТЕ ИМЕНА ПАРТИЯ
  Д. Митрополия Съботинка Цанова Димитрова РБ
151000010 Д. Митрополия Даниела Цветелинова Димитрова ББЦ
151000011 Д. Митрополия Цветелин Парашкевов Димитров ББЦ
151000028 Тръстеник Богомил Красимиров Пешков ББЦ
151000001 Байкал Еленко Величков Еленков ДПС
151000002 Биволаре Красимир Александров Кирилов ДПС
151000005 Г. Митрополия Милка Богданова Ангелова ДПС
151000006 Г. Митрополия Федя Шибилев Андреев ДПС
151000007 Г. Митрополия Владимир Цанков Михайлов ДПС
151000009 Д. Митрополия Галин Митков Борисов ДПС
151000010 Д. Митрополия Сашо Димитров Минков ДПС
151000011 Д. Митрополия Мариян Емилов Стоилов ДПС
151000012 Д. Митрополия Андреян Борисов Минков ДПС
151000013 Комарево Алипи Сергеев Кирилов ДПС
151000014 Комарево Жечо Лачов Борисов ДПС
151000017 Ореховица Мартин Альошев Борисов ДПС
151000018 Ореховица Веселка Стефанова Асенова ДПС
151000022 Рибен Ася Юлиянова Михайлова ДПС
151000024 Ставерци Санко Костов Велев ДПС
151000026 Ставерци Юри Мирославов Александров ДПС
151000027 Тръстеник Соня Ангелова Асенова ДПС
151000028 Тръстеник Румен Недков Михайлов ДПС
151000029 Тръстеник Бисер Димитров Огнянов ДПС
151000030 Тръстеник Биляна Юлиянова Ленинова ДПС
151000031 Тръстеник Мирослав Юлиянов Райчев ДПС
151000032 Тръстеник Шишман Венцев Маринов ДПС
151000033 Тръстеник Емилия Асенова Димитрова ДПС
    Николета Николаева Петрова ГЕРБ
    Никола Маринов Петров ГЕРБ
    Петър Цветков Трифонов ГЕРБ
    Йонка Савова Гетова ГЕРБ
    Иван Димитров Стункин ГЕРБ
    Симеон Николов Мончев ГЕРБ
    Димитрина Маринова Парашкевова ГЕРБ
    Димка Маринова Данчева ГЕРБ
    Стоян Францов Пенов ГЕРБ
    Тихомир Пеков Янев ГЕРБ
    Пенка Георгиева Георгиева ГЕРБ
    Васил Иванов Костов ГЕРБ
    Вера Великова Генчева ГЕРБ
    Ирена Руменова Барсанова ГЕРБ
    Константин Диков Диков ГЕРБ
151000001 Байкал Райна Димитрова Герова КП "БСП лява България"
151000002 Биволаре Добринка Георгиева Николова КП "БСП лява България"
151000003 Божурица Виолета Михова Георгиева КП "БСП лява България"
151000004 Брегаре Цветан Димитров Велчовски КП "БСП лява България"
151000005 Г. Митрополия Асен Ангелов Игнатов КП "БСП лява България"
151000006 Г. Митрополия Милка Тодорова Младенова КП "БСП лява България"
151000007 Г. Митрополия Петър Иванов Петров КП "БСП лява България"
151000008 Гостиля Катя Андреева Георгиева КП "БСП лява България"
151000009 Д. Митрополия Никола Георгиев Димитров КП "БСП лява България"
151000010 Д. Митрополия Божидар Драгомиров Танев КП "БСП лява България"
151000011 Д. Митрополия Миладин Аспарухов Машков КП "БСП лява България"
151000012 Д. Митрополия Генка Петкова Григорова КП "БСП лява България"
151000013 Комарево Виолета Христова Иванова КП "БСП лява България"
151000014 Комарево Людмила Евгениева Димитрова КП "БСП лява България"
151000015 Крушовене Сашо Кирилов Печеняков КП "БСП лява България"
151000016 Крушовене Пена Иванова Занкова КП "БСП лява България"
151000017 Ореховица Радко Радулов Ралинов КП "БСП лява България"
151000018 Ореховица Даниела Георгиева Иванова КП "БСП лява България"
151000019 Ореховица Иван Бенов Иванов КП "БСП лява България"
151000020 Победа Парашкева Петкова Михайлова КП "БСП лява България"
151000021 Подем Камелия Цветкова Вашкова КП "БСП лява България"
151000021 Подем Христина Мирославова Георгиева КП "БСП лява България"
151000022 Рибен Цветан Маринов Попов КП "БСП лява България"
151000023 Славовица Димитър Николов Йорданов КП "БСП лява България"
151000024 Ставерци Христо Симеонов Гевезов КП "БСП лява България"
151000025 Ставерци Виолета Стефанова Наковска КП "БСП лява България"
151000026 Ставерци Георги Василев Цветков КП "БСП лява България"
151000027 Тръстеник Енислав Георгиев Христов КП "БСП лява България"
151000028 Тръстеник Величка Георгиева Грозданова КП "БСП лява България"
151000029 Тръстеник Детелина Миткова Георгиева КП "БСП лява България"
151000030 Тръстеник Ивайло Владимиров Цветанов КП "БСП лява България"
151000031 Тръстеник Снежана Петрова Алексиева КП "БСП лява България"
151000032 Тръстеник Валери Ивайлов Цветанов КП "БСП лява България"
151000033 Тръстеник Веселка Сашева Тодорова КП "БСП лява България"
    Цветослав Василев Христов АТАКА
    Малинка Богомилова Христова АТАКА
    Павлина Йорданова Цветкова АТАКА

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Кръстьо Крачунов

СЕКРЕТАР:
Татяна Георгиева

* Публикувано на 04.09.2014 в 18:42 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол