Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 53-НС
Плевен, 04.09.2014

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на СИК и резервните членове в община Левски, Област Плевен за изборите за народни представители на 5-ти октомври 2014 г. в 15-ти Плевенски многомандатен изборен район.

Постъпило е предложение от Кмета на Община Левски от 01.09.2014 г., заведено в РИК - Плевен с вх. № 75 от 03.09.2014 г. Към писмото е представено писмено предложение на Кмета на общината за състав на Секционните избирателни комисии в населените места на общината, заедно с всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Секционните избирателни комисии на територията на Община Левски.

На основание чл. 72 ал. 1, т.4  и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс и решение № 672-НС/13.08.2014, т.24 б. „а „ на ЦИК, РИК - Плевен

 

Р Е Ш И :

 

Назначава съставите на СИК и утвърждава резервните членове в община Левски, област Плевен за изборите за народни представители  на 5-ти  октомври 2014 г. , както следва:

на  СИК  № 151600001 в Левски
Длъжност Име , презиме , фамилия партия
Председател Никола Великов Николов АТАКА
Зам. председ. Сашка Спасова Първанова КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
Секретар Снежана Никифорова Щерева ГЕРБ
Членове    
1 Албения Борисова Иванова ГЕРБ
2 Валя Стефанова Любенова ГЕРБ
3 Васил Петров Петров КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
4 Красимир Николаев Терзиев РБ
5 Светлана Александрова Владимирова РБ
6 Севдие Мустафова Алиева ДПС
на  СИК  №151600002 в Левски
Длъжност Име , презиме , фамилия от коя партия
Председател Анелия Любенова Личкова КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
Зам. председ. Полина Кирилова Иванова ГЕРБ
Секретар Ангел Ванев Палащуров АТАКА
Членове    
1 Людмила Стефанова Маркова КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
2 Марияна Иванова Ангелова КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
3 Мирослава Цветанова Янкова ГЕРБ
4 Снежана Трифонова Любенова ГЕРБ
5 Фатме Амидова Бошнакова ДПС
6 Цветан Петров Димитров ГЕРБ
на  СИК  №   151600003 в Левски 
Длъжност Име , презиме , фамилия от коя партия
Председател Росица Спасова Георгиева ГЕРБ
Зам. председ. Петя Тодорова Петрова КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
Секретар Мелиха Ахмедова Мурадова ДПС
Членове    
1 Бранимира Владимирова Борисова КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
2 Десислава Симеонова Николова АТАКА
3 Красимир Людмилов Петров ГЕРБ
4 Моника Иванова Иванова КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
5 Петър Владимиров Петров КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
6 Ралица Мирославова Цветанова ГЕРБ
на  СИК  №   151600004 в Левски 
Длъжност Име , презиме , фамилия от коя партия
Председател Даниела Иванова Досева ГЕРБ
Зам. председ. Гюлчирай Мустафова Рюстемова ДПС
Секретар Йорданка Николаева Пирончева КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
Членове    
1 Албена Илиева Ангелова АТАКА
2 Иваничка Веселинова Ангелова КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
3 Галя Владимирова Иванова ГЕРБ
4 Красимир Здравков Кръстев ББЦ
5 Стефанка Николова Пенчева КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
6 Стойчо Иванов Атанасов ГЕРБ
на  СИК  №  1516000 05 в Левски 
Длъжност Име , презиме , фамилия от коя партия
Председател Веселина Трифонова Върбанова КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
Зам. председ. Иван Блажев Георгиев ГЕРБ
Секретар Юлвие Мехмедова Юсейнова ДПС
Членове    
1 Валентина Дафинова Великова ГЕРБ
2 Веселин Стефанов Петков АТАКА
3 Елка Атанасова Данчева КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
4 Калинка Стоянова Иванова ББЦ
5 Павлин Юрев Павлов ГЕРБ
6 Светлана Петрова Доменикова КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
на  СИК  №  151600006 в Левски 
Длъжност Име , презиме , фамилия от коя партия
Председател Валентина Стефанова Пеева КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
Зам. председ. Юрмис Асанова Рамчева ДПС
Секретар Пламен Любенов Трифонов ГЕРБ
Членове    
1 Бонка Иванова Мойсеева ГЕРБ
2 Владимир Иванов Стоянов ГЕРБ
3 Валя Емануилова Маркова РБ
4 Иглика Димитрова Мицова - Енчева КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
5 Мария Спиридонова Арнаудова КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
6 Радослав ТодоровПетков АТАКА
на  СИК  № 1516000 07 в Левски 
Длъжност Име , презиме , фамилия от коя партия
Председател Мерзие Ерсинова Алиева ДПС
Зам. председ. Димитър Петков Димитров ГЕРБ
Секретар Иванка Ангелова Димитрова КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
Членове    
1 Валентина Дженева Райкова ГЕРБ
2 Владислава Тодорова Блажева КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
3 Инна Детелинова Атанасова КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
4 Йонка Велева Филипова АТАКА
5 Нуради Ризаев Асанов ДПС
6 Светла Димитрова Петрова ГЕРБ
на  СИК  №  151600008 в Левски 
Длъжност Име , презиме , фамилия от коя партия
Председател Емил Невинов Росенов ДПС
Зам. председ. Георги Кръстев Угринов ГЕРБ
Секретар Светозар Любенов Захариев КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
Членове    
1 Ангел Иванов Щерев ГЕРБ
2 Аделина Кръстева Александрова РБ
3 Васил Илиев Василев КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
4 Красимир Стефанов Борисов ББЦ
5 Тано Велизаров Танов ГЕРБ
6 Шибил Маринов Михайлов ДПС
на  СИК  № 151600009 в Левски 
Длъжност Име , презиме , фамилия от коя партия
Председател Алик Дечков Величков ДПС
Зам. председ. Марияна Вескова Гатева КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
Секретар Петър Иванов Стоянов ГЕРБ
Членове    
1 Асен Руменов Михайлов ДПС
2 Веска Никололаева Цекова КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
3 Виолета Николова Попова ГЕРБ
4 Красимир Кирилов Костадинов КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
5 Росица Владимирова Иванова ГЕРБ
6 Румен Весков Рашков ДПС
на  СИК  № 151600010 в Левски 
Длъжност Име , презиме , фамилия от коя партия
Председател Грета Мирославова Иванова ДПС
Зам. председ. Таня Савкова Толева ГЕРБ
Секретар Христина Иванова Стоянова КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
Членове    
1 Георги Димитров Георгиев АТАКА
2 Йордан Асенов Първанов КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
3 Йорданка Илиева Александрова КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
4 Мария Александрова Ечева - Антонова ГЕРБ
5 Светлин Николаев Николаев ГЕРБ
6 Фатме Хасанова Ахмедова ДПС
на  СИК № 151600011 в Левски 
Длъжност Име , презиме , фамилия от коя партия
Председател Донка Димитрова Енчева ГЕРБ
Зам. председ. Янко Найденов Хаджийски АТАКА
Секретар Миланка Илиева Митова КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
Членове    
1 Емануил Данаилов Емануилов АТАКА
2 Геновева Трифонова Цветкова КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
3 Несибе Алиева Мехмедова ДПС
4 Соня Иванова Стефанова ГЕРБ
5 Тоня Николова Тодорова ГЕРБ
6 Цветомир Асенов Първанов КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
на  СИК  № 151600012 в Левски 
Длъжност Име , презиме , фамилия от коя партия
Председател Александър Иванов Раденцив ГЕРБ
Зам. председ. Валерия Богданова Янкова КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
Секретар Илиян Младенов Иванов АТАКА
Членове    
1 Владимир Христов Василев КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
2 Детелина Николаева Николаева ГЕРБ
3 Лора Сашкова Лозанова ГЕРБ
4 Илианка Атанасова Петракиева КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
5 Маргарита Любенова Лазарова КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
6 Пенка Тодорова Пенева ББЦ
на  СИК  № 151600013 в Левски 
Длъжност Име , презиме , фамилия от коя партия
Председател Янка Велизарова Христова КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
Зам. председ. Севинч Ахмедова Татарлиева ДПС
Секретар Милка Маринова Бижева ГЕРБ
Членове    
1 Ангел Петракиев Ангелов АТАКА
2 Данчо Атанасов Данчев КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
3 Димитър Петров Асенов ББЦ
4 Мария Иванова Лазарова КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
5 Натали Емилова Богданова ГЕРБ
6 Румен Стефанов Андреев ГЕРБ
на  СИК  №   151600015  в  кметство  Асеновци 
Длъжност Име , презиме , фамилия от коя партия
Председател Звезделина Атанасова Михайлова ДПС
Зам. председ. Милко Цветков Генов ГЕРБ
Секретар Полина Емилова Стефанова КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
Членове    
1 Румен Руменов Стефанов ДПС
2 Ивелина Илиева Декова ГЕРБ
3 Катя Веселинова Гецова КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
4 Маргарита Стефанова Петрова КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
5 Нина Иванова Илиева ГЕРБ
6 Силвия Милчева Кънчева ГЕРБ
на  СИК  №   151600016  в  кметство  Асеновци 
Длъжност Име , презиме , фамилия от коя партия
Председател Веска Стефанова Василева КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
Зам. председ. Димитър Александров Димитров ДПС
Секретар Олга Атанасова Кирова ГЕРБ
Членове    
1 Ангел Недялков Николов КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
2 Велчо Димитров Маринов ГЕРБ
3 Генади Валентинов Георгиев ДПС
4 Марияна Ангелова Гецова КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
5 Любка Пламенова Петрова ГЕРБ
6 Рени Стефанова Кирилова ГЕРБ
на  СИК  №   151600017  в  кметство  Аспарухово 
Длъжност Име , презиме , фамилия от коя партия
Председател Еленка Цанкова Тинчева ГЕРБ
Зам. председ. Емине Зия Алиева ДПС
Секретар Васил Иванов Иванов КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
Членове    
1 Бисерка Янкова Любенова АТАКА
2 Красимир Христов Великов КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
3 Недялко Тодоров Атанасов ГЕРБ  
4 Цветан Петров Симеонов ГЕРБ
на  СИК  №   151600018  в  кметство  Божурлук 
Длъжност Име , презиме , фамилия от коя партия
Председател Росен Дениславов Росенов ГЕРБ
Зам. председ. Еленка Иванова Станева КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
Секретар Виолета Атанасова Кутра АТАКА
Членове    
1 Андрей Петров Червенков ГЕРБ
2 Емилия Христова Георгиева КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
3 Мая Георгиева Петкова КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
4 Цветан Пашунов Иванов ГЕРБ
на  СИК  №   151600019  в  кметство  Българене 
Длъжност Име , презиме , фамилия от коя партия
Председател Людмила Благоева Ленкова КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
Зам. председ. Мариета Иванова Георгиева ГЕРБ
Секретар Емил Кирилов Еросалимов АТАКА
Членове    
1 Ваня Блажева Гетева РБ
2 Георги Бориславов Христов ГЕРБ
3 Еленка Неделчева Драголова КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
4 Наталия Лазарова Караджова КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
5 Свилена Димитрова Алексова ГЕРБ
6 Серьожа Милков Мусаков ГЕРБ
на  СИК  №   151600020  в  кметство  Варана 
Длъжност Име , презиме , фамилия от коя партия
Председател Иван Асенов Георгиев ГЕРБ
Зам. председ. Магдалена Николова Тодорова КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
Секретар Жоро Георгиев Богданов ДПС
Членове    
1 Анатоли Сашков Лозанов ГЕРБ
2 Галиб Юсменов Салиев ДПС
3 Мария Тошкова Георгиева ГЕРБ
4 Цветанка Иванова Стоянова КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
на  СИК  №  1516000 21  в  кметство  Градище 
Длъжност Име , презиме , фамилия от коя партия
Председател Стефан Антонов Ангелов АТАКА
Зам. председ. Гинка Недялкова Пенева КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
Секретар Гита Петрова Никифорова ГЕРБ
Членове    
1 Валентин Христакиев Савов КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
2 Иван Петков Христов КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
3 Зюлкяр Мустафова Велиева ДПС
4 Пенка Стефанова Великова ГЕРБ
5 Силвия Николова Петкова ГЕРБ
6 Таня Йорданова Стефкова ГЕРБ
на  СИК  №   151600022  в  кметство  Градище 
Длъжност Име , презиме , фамилия от коя партия
Председател Евгения Крумова Иванова КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
Зам. председ. Илияна Иванова Илиева - Петрова ГЕРБ
Секретар Илхан Мюмюнова Мюртезова ДПС
Членове    
1 Йордан Неделчев Неделчев ГЕРБ
2 Нина Пенчева Илиева ГЕРБ
3 Стефка Серафимова Илиева КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
4 Цонка Асенова Иванова ДПС
на  СИК  №   151600023  в  кметство  Изгрев 
Длъжност Име , презиме , фамилия от коя партия
Председател Красимир Георгиев Димитров КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
Зам. председ. Майски Симеонов Йорданов ГЕРБ
Секретар Стефан Атанасов Борисов ДПС
Членове    
1 Анета Стойчева Каракашева АТАКА
2 Вилислава Красимирова Русанова ГЕРБ
3 Любка Величкова Павлова КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
4 Шибил Методиев Шибилов ДПС
на  СИК  №   151600024  в  кметство  Козар  Белене
Длъжност Име , презиме , фамилия от коя партия
Председател Бисерка Павлова Димитрова ГЕРБ
Зам. председ. Маргарита Атанасова Божинова АТАКА
Секретар Николина Божанова Макавеева КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
Членове    
1 Георги Емилов Борисов ГЕРБ
2 Зоя Тодорова Петкова КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
3 Маргарита Иванова Кръстева ГЕРБ
4 Пенка Ангелова Апостолова КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
5 Румяна Стефанова Петкова АТАКА
6 Софка Георгиева Ефтимова ГЕРБ
на  СИК  №   151600025  в  кметство  Малчика 
Длъжност Име , презиме , фамилия от коя партия
Председател Стоян Иванов Стоянов ГЕРБ
Зам. председ. Петя Михайлова Баленкова КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
Секретар Фатме Мюхмюйнова Недялкова ДПС
Членове    
1 Арсен Николаев Мишев ГЕРБ
2 Емил Михайлов Кърнев ГЕРБ
3 Иваничка Великова Колева КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
4 Катя Ангелова Димитрова ГЕРБ
5 Мариета Стефанова Гамсъзова КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
6 Станислав Йвайлов Гайдаров АТАКА
на  СИК  №   151600026  в  кметство  Малчика 
Длъжност Име , презиме , фамилия от коя партия
Председател Маринела Стоянова Антонова ГЕРБ
Зам. председ. Милица Василева Кирилова ДПС
Секретар Маринела Иванова Баленкова КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
Членове    
1 Асенка Николаева Антонова ГЕРБ
2 Вилислава Тодорова Георгиева ГЕРБ
3 Галя Асенова Ронкова ГЕРБ
4 Иванка Петрова Йончева КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
5 Катя Колева Папуркова КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
6 Камелия Димитрова Цветкова РБ
на  СИК  №   151600027  в  кметство  Обнова 
Длъжност Име , презиме , фамилия от коя партия
Председател Антоанета Ангелова Желязкова КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
Зам. председ. Николина Георгиева Матеева АТАКА
Секретар Николинка Венеткова Георгиева ГЕРБ
Членове    
1 Анелия Вескова Бориславова ГЕРБ
2 Веселин Венков Лазаров ГЕРБ
3 Митка Атанасова Иванова ДПС
4 Павлина Танова Минкова КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
на  СИК  №   151600028  в  кметство  Обнова 
Длъжност Име , презиме , фамилия от коя партия
Председател Венцислав Стефанов Минков АТАКА
Зам. председ. Валентина Атанасова Русанова ГЕРБ
Секретар Анна Иванова Петкова КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
Членове    
1 Боряна Стефчова Петкова ГЕРБ
2 Виолета Венеткова Енчева КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
3 Галя Альошева Русанова ГЕРБ
4 Георги Тодоров Георгиев КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
5 Галя Асенова Младенова ДПС
6 Снежана Димитрова Начева ГЕРБ
на  СИК  №  151600029  в  кметство  Обнова 
Длъжност Име , презиме , фамилия от коя партия
Председател Айтен Юнусова Марчева ДПС
Зам. председ. Йорданка Веселинова Йорданова КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
Секретар Анелия Пашунова Николаева ГЕРБ
Членове    
1 Асхат Минчев Евгениев ДПС
2 Асен Сашев Асенов ДПС
3 Маргарита Иванова Николова КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
4 Стефка Томева Василева КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
5 Теодора Иванова Кирилова ГЕРБ
6 Цветанка Георгиева Петрова ГЕРБ
на  СИК  №   151600030  в  кметство  Стежерово 
Длъжност Име , презиме , фамилия от коя партия
Председател Пенчо Дончев Петков КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
Зам. председ. Ралица Георгиева Александрова ДПС
Секретар Лазаринка Георгиева Червенкова ГЕРБ
Членове    
1 Мима Петрова Георгиева ГЕРБ
2 Недялка Петрова Костова КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
3 Красимир Симеонов Спасов АТАКА
4 Антон Петков Прокопиев КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
на  СИК  №   151600031  в  кметство  Трънчовица 
Длъжност Име , презиме , фамилия от коя партия
Председател Мария Иванова Чанкова АТАКА
Зам. председ. Малина Михайлова Брункова КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
Секретар Симионета Богданова Лунова ГЕРБ
Членове    
1 Анна Петрова Чочева ГЕРБ
2 Ефраил Адилов Мустафов ДПС
3 Павлина Блажева Терзийска КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
4 Радина Данчева Кирчева ГЕРБ
5 Юлия Калоферова Калонкина КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"
6 Яница Ангелова Калонкина ГЕРБ

 

 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ

 

Име , презиме , фамилия партия
Христо Иванов Николаев ГЕРБ
Атанас Савов Атанасов ГЕРБ
Име , презиме , фамилия партия
Румен Владимиров Георгиев КП " БСП лява България"
Драгослав Викторов Балтов КП " БСП лява България"
Стоянка Савчева Мицова КП " БСП лява България"
Ангел Иванов Маринов КП " БСП лява България"
Румен Венков Бояджиев КП " БСП лява България"
Петю Константинов Иванов КП " БСП лява България"
Име , презиме , фамилия партия
Севдие Мустафова Алиева ДПС
Росен Нурадиев Ризаев ДПС
Орлеан Халилов Татарлиев ДПС
Айля Ниязи Ибрахим ДПС
Мустафа Велиев Алиев ДПС
Име , презиме , фамилия от коя партия
Пепа Живкова Петкова АТАКА
Ангел Николов Динов АТАКА
Мария Христова Николова АТАКА
Име , презиме , фамилия от коя партия
Димитричка Венкова Спирова ББЦ
Стефан Георгиев Рачев ББЦ
Красимир Георгиев Иванов ББЦ
Недко Пенчев Христов ББЦ
Камелия Емилова Цветкова ББЦ

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Кръстьо Крачунов

СЕКРЕТАР:
Татяна Георгиева

* Публикувано на 04.09.2014 в 18:31 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол