Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 49-НС
Плевен, 03.09.2014

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК и резервните членове в община Червен бряг , област Плевен за изборите за народни представители на 5-ти октомври 2014 г. в 15-ти Плевенски многомандатен изборен район.

Постъпило е предложение от Кмета на Община Червен бряг от 02.09.2014 г., заведено в РИК - Плевен с вх. № 66 от 02.09.2014 г. Към писмото е представено писмено предложение на Кмета на общината за състав на Секционните избирателни комисии в населените места на общината, заедно с всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Секционните избирателни комисии на територията на Община Червен бряг.

На основание чл. 72 ал. 1, т.4  и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс и решение № 672-НС/13.08.2014 , т.24 б. „а „ на ЦИК, РИК - Плевен

 

Р Е Ш И :

 

Назначава съставите на СИК и утвърждава резервните членове в община Червен бряг, област Плевен за изборите за народни представители  на 5-ти  октомври 2014 г. , както следва:

 

№ на СИК Трите имена Длъжност в СИК Партия
153700001 Иван Тодоров Топчийски председател ГЕРБ
с. Бресте Иван Цветков Димитров зам.-председател КП "БСП лява България"
Ул. „Хр. Ботев" №21 Йордана Иванова Иванова секретар ДПС
Янка Христова Христова член КП "БСП лява България"
Донко Радулов Георгиев член ГЕРБ
Красимира Въткова Димитрова член ГЕРБ
Тинка Петрова Иванова член ДПС
№ на СИК Трите имена Длъжност в СИК Партия
153700002 Елена Стоянова Лазарова председател КП "БСП лява България"
с. Глава Димитър Любомиров Григоров зам.-председател АТАКА
Ул. „Хр. Ботев" №1 Анелия Величкова Георгиева секретар ГЕРБ
Грета Цветанова Нешовска член КП "БСП лява България"
Валентина Стефанова Василева член ГЕРБ
Димитър Василев Димитров член ГЕРБ
Тихомир Алипиев Радославов член ДПС
№ на СИК Трите имена Длъжност в СИК Партия
153700003 Галин Симеонов Трифонов председател ГЕРБ
с. Глава Федя Шибилов Арсов зам.-председател ДПС
Ул. „Хр. Ботев" №1 Бистра Иванова Нинова секретар КП "БСП лява България"
Шибил Михайлов Шибилев член КП "БСП лява България"
Тодорица Миленова Миланова член КП "БСП лява България"
Елена Пламенова Томова член КП "БСП лява България"
Мая Светомирова Цветкашка член ГЕРБ
Павлина Бориславова Рангелова член ГЕРБ
Гинка Венцева Григорова член АТАКА
№ на СИК Трите имена Длъжност в СИК Партия
153700004 Георги Илиев Гергов председател АТАКА
с. Горник Йорданка Йорданова Мирчева зам.-председател ГЕРБ
Ул.„П.Хр.Петков" № 74 Пенка Цветкова Хинова секретар КП "БСП лява България"
Стойчо Димитров  Борисов член КП "БСП лява България"
Поля Крумова Христова член ГЕРБ
Цветелина Зоркова Василева член ГЕРБ
Анислава Антониева Александрова член ДПС
№ на СИК Трите имена Длъжност в СИК Партия
153700005 Асия Асенова Михайлова председател ДПС
с. Горник Величка Кирова Маринова зам.-председател КП "БСП лява България"
Ул.„П.Хр.Петков" № 74 Цветанка Димитрова Христова секретар ГЕРБ
Нина Симеонова Цекова член КП "БСП лява България"
Иван Красимиров Цветков член КП "БСП лява България"
Галя Иванова Христова член ГЕРБ
Йоланта Николова Георгиева член ГЕРБ
Асен Георгиев Илиев член ДПС
Василка Димитрова Горунска член АТАКА
№ на СИК Трите имена Длъжност в СИК Партия
153700006 Демко Метков Алилов председател ДПС
с. Девенци Димитринка Томова Бояджиева зам.-председател ГЕРБ
Ул. „Д. Благоев" №1 Тотка Пешева Димитрова секретар КП "БСП лява България"
Полина Георгиева Дамянова член КП "БСП лява България"
Георги Бенов Георгиев член КП "БСП лява България"
Цветелина Николаева Йорданова член ГЕРБ
Теменужка Георгиева Пенева член ГЕРБ
Людмил Данаилов Иванов член РБ
Бени Ралчев Митев член ДПС
№ на СИК Трите имена Длъжност в СИК Партия
153700007 Галина Стефанова Белякова председател ГЕРБ
гр. Койнаре Руди Киров Илиев зам.-председател ДПС
Ул. „Хр. Ботев" №1   Марийка Колева Дачовска секретар КП "БСП лява България"
Светла Ангелова Пачева член КП "БСП лява България"
Цветанка Китова Дунеловска член КП "БСП лява България"
Цветанка Иванова Попова член ГЕРБ
Симеонка Нинова Попова член ГЕРБ
Венцислав Аспарухов Алексиев член ДПС
Нино Тодоров Мендизки член АТАКА
№ на СИК Трите имена Длъжност в СИК Партия
153700008 Цветко Георгиев Ганчев председател КП "БСП лява България"
гр. Койнаре Маргарита Симеонова Върбановска зам.-председател АТАКА
Ул. „В. Левски" №13 Мариела Валентинова Главчовска секретар ГЕРБ
Ангел Кирилов Пачев член КП "БСП лява България"
Маргарита Симеонова Жунтовска член КП "БСП лява България"
Николинка Петрова Мендиска член ГЕРБ
Петя Григорова Бенчовска член ГЕРБ
Миглен Радославов Сербезов член ДПС
Сашо Младенов Рагьовски член ДПС
№ на СИК Трите имена Длъжност в СИК Партия
153700009 Валя Йорданова Бетова председател ГЕРБ
гр. Койнаре Ивайло Искренов Радославов зам.-председател ДПС
Ул. „Хр. Ботев" №1 Мита Цветкова Младеновска секретар КП "БСП лява България"
Цветанка Петрова Петкова член КП "БСП лява България"
Йордан Стоянов Рошковски член КП "БСП лява България"
Марияна Кънчова Симеонова член ГЕРБ
Людмила Константинова Костовска член ГЕРБ
Галя Трифонова Козовска-Христова член ГЕРБ
Радослав Емилов Радулов член ДПС
№ на СИК Трите имена Длъжност в СИК Партия
153700010 Николинка Йорданова Карагьозова председател КП "БСП лява България"
гр. Койнаре Цветелина Ефтимова Кръстева зам.-председател ГЕРБ
Ул. „Хр. Ботев" №1  Борислав Станков Димитров секретар ДПС
Кръстана Димитрова Вълчановска член КП "БСП лява България"
Васил Василев Големанов член КП "БСП лява България"
Петя Нинова Вълчовска член ГЕРБ
Цонка Генова Козовска член ГЕРБ
Марин Василов Матов член ГЕРБ
Анани Митков Маринов член ДПС
№ на СИК Трите имена Длъжност в СИК Партия
153700011 Генади Янков Илиев председател ДПС
гр. Койнаре Минчо Монев Кръстев зам.-председател КП "БСП лява България"
Ул. Ал. Матросов" №6  Киро  Мирославов Малинов секретар ГЕРБ
Гено Матов Горкин член КП "БСП лява България"
Антон Георгиев Владов член КП "БСП лява България"
Емилиян Максимов Илиев член ГЕРБ
Даниел Алеков Хасков член ГЕРБ
Емилия Лилова Минчева член ДПС
Боряна Нинова Късовска член АТАКА
№ на СИК Трите имена Длъжност в СИК Партия
153700012 Йовка Георгиева Дочева председател КП "БСП лява България"
с. Лепица Геновева Трифонова Костова зам.-председател ГЕРБ
ул. "Четвърта" №3 Дафина Костова Петрова секретар АТАКА
Мария Йотова Георгиева член КП "БСП лява България"
Христина Георгиева Бибешкова член ГЕРБ
Трифонка Лалова Нанкова член ГЕРБ
Митко Монов Рашев член ДПС
№ на СИК Трите имена Длъжност в СИК Партия
153700013 Анжела Кирилова Маринова председател ДПС
с. Радомирци Цветелина Петрова Вълова зам.-председател КП "БСП лява България"
Ул. „Скобелев" №3 Йонка Петрова Иванова секретар ГЕРБ
Красимира Кръстева Иванова член КП "БСП лява България"
Стоян Тодоров Стоянов член КП "БСП лява България"
Веска Костова Иванова член ГЕРБ
Иван Трифонов Иванов член ГЕРБ
Емилия Милкова Атанасова член ДПС
Тодор Цеков Нинов член ББЦ
№ на СИК Трите имена Длъжност в СИК Партия
153700014 Величка Георгиева Тодорова председател АТАКА
с. Радомирци Христинка Трифонова Иванова зам.-председател ГЕРБ
Ул. „Г. Димитров" №93 Диляна Маринова Христова секретар КП "БСП лява България"
Марийка Лилова Стоянова член КП "БСП лява България"
Иванка Нинова Христова член КП "БСП лява България"
Цецка Дикова Найденова член ГЕРБ
Маргарита Иванова Тодорова член ГЕРБ
Йорданка Гергова Лакова член РБ
Милко Руменов Асенов член ДПС
№ на СИК Трите имена Длъжност в СИК Партия
153700015 Тихомир Петков Станков председател ГЕРБ
с. Ракита Веселина Богданова Вълчева зам.-председател КП "БСП лява България"
Ул.„Радой Данчев"№1 Христофор Руменов Христов секретар ДПС
Съба Данова Иванова член КП "БСП лява България"
Мариана Николова Иванова член ГЕРБ
Атанаска Иванова Дичкова член ГЕРБ
Диана Христова Станкова член ГЕРБ
Михаил Петров Мирчев член РБ
Васил Даков Начев член АТАКА
№ на СИК Трите имена Длъжност в СИК Партия
153700016 Иванка Тодорова Данова председател КП "БСП лява България"
с. Реселец Атанас Цветанов Атанасов зам.-председател ГЕРБ
Ул. „Ив. Христов" №56 Денислав Николаев Динков секретар АТАКА
Митко Кръстев Вардолов член КП "БСП лява България"
Пламенка Иванова Йолова член КП "БСП лява България"
Даниел Илиев Илиев член ГЕРБ
Данаил Петков Стоянов член ГЕРБ
Тодорка Тодорова Марчева член РБ
Цанко Димитров Генков член ДПС
№ на СИК Трите имена Длъжност в СИК Партия
153700017 Мадлена Димитрова Драгиева председател ГЕРБ
с. Рупци Мариана Атанасова Стоименова зам.-председател ДПС
Ул. „Г. Димитров" №53  Диана Николаева Цветанова секретар КП "БСП лява България"
Даринка Йотова Христова член КП "БСП лява България"
Илиана Венкова Цакова член КП "БСП лява България"
Тошко Георгиев Ангелов член ГЕРБ
Златка Йорданова Димитрова член ГЕРБ
Петко Стоянов Иванов член ГЕРБ
Иван Илиев Иванов член АТАКА
№ на СИК Трите имена Длъжност в СИК Партия
153700018 Иванка Стоянова Петкова председател КП "БСП лява България"
с. Сухаче Мария Мишова Михайлова зам.-председател АТАКА
Ул. „В. Данова" №50 Цветан Тодоров Гоцов секретар ГЕРБ
Иван Костов Великин член КП "БСП лява България"
Иванка Маринова Георгиева член КП "БСП лява България"
Марияна Любомирова Любенова член ГЕРБ
Милен Красимиров Йорданов член ГЕРБ
Петър Иванов Петров член РБ
Камелия Маринова Цекова член ДПС
№ на СИК Трите имена Длъжност в СИК Партия
153700019 Иван Василев Цоков председател АТАКА
с. Телиш Веселина Богомилова Василева зам.-председател КП "БСП лява България"
Ул „9-ти септември"№ 4 Маринела Георгиева Бойчева секретар ГЕРБ
Даниела Цветкова Върбанова член КП "БСП лява България"
Петя Георгиева Василева член КП "БСП лява България"
Илияна Иванова Тодорова член ГЕРБ
Румянка Петрова Петкова член ГЕРБ
№ на СИК Трите имена Длъжност в СИК Партия
153700020 Васил Иванов Василев председател АТАКА
с. Телиш Стефка Стефанова Цанева зам.-председател ГЕРБ
Ул. „Г. Димитров" №24 Маринчо Василев Маринов секретар КП "БСП лява България"
Павлина Пенкова Димитрова член КП "БСП лява България"
Николай Василев Нанов член ГЕРБ
Анелия Маринчева Донова член ГЕРБ
Стамен Владимиров Стаменов член РБ
№ на СИК Трите имена Длъжност в СИК Партия
153700021 Диана Иванова Петкова председател КП "БСП лява България"
гр. Червен бряг Росица Асенова Стефанова зам.-председател ДПС
Ул. „Струга" №17  Елисавета Тодорова Коцева секретар ГЕРБ
Николай Георгиев Иванов член КП "БСП лява България"
Иван Петров Йорданов член КП "БСП лява България"
Георги Красимиров Георгиев член ГЕРБ
Венислав Цветанов Иванов член ГЕРБ
Маруся Иванова Якимова член ГЕРБ
Венета Иванова Нанчева член АТАКА
№ на СИК Трите имена Длъжност в СИК Партия
153700022 Цецка Захариева Микова председател АТАКА
гр. Червен бряг Румяна Владимирова Станкулова зам.-председател ГЕРБ
Ул. „Отец Паисий" №37 Бисерка Христова Иванова секретар КП "БСП лява България"
Юлия Георгиева Василева член КП "БСП лява България"
Нели Вутова Маринова член КП "БСП лява България"
Мирослава Банкова Иванова член КП "БСП лява България"
Надя Георгиева Йотова член ГЕРБ
Теодора Василева Василева член ГЕРБ
Аида Василева Стефанова член ДПС
№ на СИК Трите имена Длъжност в СИК Партия
153700023 Петя Цветкова Ефтимова председател КП "БСП лява България"
гр. Червен бряг Веселка Атанасова Нго зам.-председател АТАКА
Ул. „Търговска" №23 Теменужка Викторова Цветанова секретар ГЕРБ
Вилислава Борисова Симеонова член КП "БСП лява България"
Веселина Георгиева Гетова-Иванова член КП "БСП лява България"
Правда Михайлова Вутова член ГЕРБ
Мирела Цветозарева Дилова член ГЕРБ
Юлия Николова Иротеева член ББЦ
Ирина Николаева Божинова член ДПС
№ на СИК Трите имена Длъжност в СИК Партия
153700024 Лиза Маринова Ценова председател ГЕРБ
гр. Червен бряг Стоян Върбанов Стоянов зам.-председател АТАКА
Ул. „Търговска" №21  Юлия Петрова Георгиева секретар КП "БСП лява България"
Валентина Николова Милчева член КП "БСП лява България"
Гергана Филкова Николова член КП "БСП лява България"
Петър Руменов Гвоздев член ГЕРБ
Йоана Николаева Нецова член ГЕРБ
Снежинка Иванова Митова член ГЕРБ
Катина Давидова  Цветкова член ДПС
№ на СИК Трите имена Длъжност в СИК Партия
153700025 Димитринка Цветанова Иванова председател КП "БСП лява България"
гр. Червен бряг Соня Петкова Желева зам.-председател ГЕРБ
Ул. „Търговска" №21 Емилия Сашева Асенова секретар ДПС
Снежана Константинова Михайлова член КП "БСП лява България"
Иванета Борисова Иванова член КП "БСП лява България"
Ивайла Илиева Григорова член ГЕРБ
Димитринка Константинова Богомирова член ГЕРБ
Ненка Иванова Величкова член ГЕРБ
Веселка Колева Иванова член АТАКА
№ на СИК Трите имена Длъжност в СИК Партия
153700026 Мария Иванова Велкова председател ДПС
гр. Червен бряг Мария  Йозова Мишева зам.-председател КП "БСП лява България"
Ул. „Търговска" №25  Ина Асенова Грозева секретар ГЕРБ
Нина Дилова Дикова член КП "БСП лява България"
Симеон Георгиев Димитров член КП "БСП лява България"
Нели Рангелова Ангелова член ГЕРБ
Галина Борисова Георгиева член ГЕРБ
Теодора Христова Петкова член ДПС
Йорданка Пенова Банковска член АТАКА
№ на СИК Трите имена Длъжност в СИК Партия
153700027 Лиляна Генова Андреева председател ГЕРБ
гр. Червен бряг Нина Йотова Цветанова зам.-председател КП "БСП лява България"
Ул. „Търговска" №25 Динка Маринова Гевезовска секретар АТАКА
Наталия Георгиева Георгиева член КП "БСП лява България"
Весела Христова Николова член КП "БСП лява България"
Ваня Ставрева Облашка член ГЕРБ
Даниела Ценова Захариева член ГЕРБ
Даниела Йорданова Нечовска член ББЦ
Анче Галинова Накова член ДПС
№ на СИК Трите имена Длъжност в СИК Партия
153700028 Ралица Добрева Петрова председател ГЕРБ
гр. Червен бряг Велислава Сашкова Нецова зам.-председател АТАКА
Ул. „Тома Петков" №22 Георги Борисов Кирилов секретар КП "БСП лява България"
Наталия Веселинова Нанкова член КП "БСП лява България"
Иван Лилков Иванов член КП "БСП лява България"
Пенка Атанасова Стефанова член КП "БСП лява България"
Даниела Христова Гоцова член ГЕРБ
Албена Стаменова Владимирова член ГЕРБ
Сашо Мариянов Сашев член ДПС
№ на СИК Трите имена Длъжност в СИК Партия
153700029 Райчо Стефанов Раев председател КП "БСП лява България"
гр. Червен бряг Цветанка Василева Средкова зам.-председател ДПС
Ул. „Тома Петков"№22  Борислава Танкова Георгиева секретар ГЕРБ
Надя Петрова Петрова член ГЕРБ
Галина Иванова Цветанова член ГЕРБ
Цецка Стефанова Илиева член КП "БСП лява България"
Даринка Нетова Петкова член КП "БСП лява България"
Георги Цолов Николов член КП "БСП лява България"
Кунка Пачева Минкова член АТАКА
№ на СИК Трите имена Длъжност в СИК Партия
153700030 Красимира Илийчева Павлова председател ГЕРБ
гр. Червен бряг Мария Петрова Тодорова зам.-председател КП "БСП лява България"
Ул. „Дядо Вълко" №1 Веселка Николова Тотева секретар ДПС
Антоанета Костадинова Бензерска член КП "БСП лява България"
Гергана Пламенова Виткова член КП "БСП лява България"
Катя Николова Иванова член ГЕРБ
Снежанка Йорданова Йотова член ГЕРБ
Зоя Георгиева Велчева член ББЦ
Ваня Съйкова Бърковска член АТАКА
№ на СИК Трите имена Длъжност в СИК Партия
153700031 Тошко Николов Тодоров председател ГЕРБ
гр. Червен бряг Пламен Георгиев Христов зам.-председател АТАКА
Ул. „Християнска" №31 Даниела Младенова Йотова секретар КП "БСП лява България"
Снежина Иванова Виткова член КП "БСП лява България"
Росица Петкова Христова член КП "БСП лява България"
Диан Хинков Георгиев член ГЕРБ
Снежана Ненкова Ханджийска член ГЕРБ
Евгений Тотов Павлов член ГЕРБ
Бисер Димитров Макнев член ДПС
№ на СИК Трите имена Длъжност в СИК Партия
153700032 Свобода Панайотова Иванова председател ГЕРБ
гр. Червен бряг Малинка Бисерова Михайлова зам.-председател ДПС
Ул. „Търговска" №25 Веселка Ангелова Шуманова секретар КП "БСП лява България"
Андриана Минкова Иванова член КП "БСП лява България"
Галя Иванова Василева член КП "БСП лява България"
Цветана Младенова Илиева член ГЕРБ
Валентина Иванова Василева член ГЕРБ
Цветелина Красимирова Алексиева член ГЕРБ
Катина Бенчева Димитрова член АТАКА
№ на СИК Трите имена Длъжност в СИК Партия
153700033 Полина Петрова Кунова председател ГЕРБ
гр. Червен бряг Велина Пламенов Виткова зам.-председател КП "БСП лява България"
Ж.К.„Победа" -ЦДГ„Мир" Цветанка Георгиева Вълова секретар ДПС
Лиляна Христова Цветанова член КП "БСП лява България"
Цветелинка Миладинова Василева член КП "БСП лява България"
Даринка Тодорова Милова член ГЕРБ
Ангел Петров Ангелов член ГЕРБ
Катя Илиева Бойчева член ГЕРБ
Цветелина Иванова Шарбанска член АТАКА
№ на СИК Трите имена Длъжност в СИК Партия
153700034 Юлия Василева Мартинова председател КП "БСП лява България"
гр. Червен бряг Павлин Угренов Михайлов зам.-председател ДПС
Ул. „Християнска" №31 Марияна Тодорова Ванчукова секретар ГЕРБ
Веселина Иванова Младенова член КП "БСП лява България"
Иван Цветков Христов член КП "БСП лява България"
Гошка Петкова Виткова член ГЕРБ
Йорданка Драгнева Ненова член ГЕРБ
Тони Георгиева Нечовска член ББЦ
Йонка Боянова Борисова член АТАКА
№ на СИК Трите имена Длъжност в СИК Партия
153700035 Нино Василев Бушеранов председател КП "БСП лява България"
гр. Червен бряг Марияна Ботева Димитрова зам.-председател ДПС
Ж.К.„Победа"- ЦДГ„Мир" Иван Венков Бойчев секретар ГЕРБ
Цеца Илиева Иванова член КП "БСП лява България"
Ралица Димитрова Джиброва член КП "БСП лява България"
Десислава Тодорова Михайлова член ГЕРБ
Христина Маринова Николова член ГЕРБ
Цецка Василева Батова член ГЕРБ
Лиляна Иванова Вутова член ББЦ
№ на СИК Трите имена Длъжност в СИК Партия
153700036 Мариана Петрова Спасова председател КП "БСП лява България"
гр. Червен бряг - V кв. Петя Николаева Петрова зам.-председател ГЕРБ
Ул. „Ал. Стамболийски" №6 Юлиян Литков Методиев секретар ДПС
Кунка Димитрова Минчева член КП "БСП лява България"
Борис Иванов Вълов член КП "БСП лява България"
Илинка Лакова Дакева член ГЕРБ
Лилия Ленчова Любенова член ГЕРБ
Андрей Мирославов Огнянов член ДПС
Росица Иванова Петкова член АТАКА
№ на СИК Трите имена Длъжност в СИК Партия
153700037 Галина Иванова Петрова председател ГЕРБ
гр. Червен бряг - V кв. Диана Тошкова Илиева зам.-председател ДПС
Ул. „Ал. Стамболийски" №6 Любомир Каменов Шопов секретар КП "БСП лява България"
Борислав Людмилов Минчев член КП "БСП лява България"
Пенка Найденова Вътова член КП "БСП лява България"
Мариан Богданов Дакев член ГЕРБ
Ваня Димитрова Вълова член ГЕРБ
Георги Илиев Георгиев член ГЕРБ
Славчо Миланов Манчев член ДПС
№ на СИК Трите имена Длъжност в СИК Партия
153700038 Ася Кирова Рангелова председател ДПС
с. Чомаковци Мануш Иванов Никифоров зам.-председател ГЕРБ
Ул. „Хр. Ботев" №48 Красимир Николов Кръстев секретар КП "БСП лява България"
Милена Петрова Гетова член КП "БСП лява България"
Десислава Светлинова Йотова член ГЕРБ
Емилия Славчева Иванова член ГЕРБ
Татяна Цветанова Младенова член АТАКА
№ на СИК Трите имена Длъжност в СИК Партия
153700039 Филип Стефанов Филев председател АТАКА
с. Чомаковци Цветомир Атанасов Цветков зам.-председател КП "БСП лява България"
Ул. „Г. Бенковски" №1 Цветанка Стоянова Георгиева секретар ГЕРБ
Георги Николов Петров член КП "БСП лява България"
Екатерина Мартинова Димитрова член ГЕРБ
Добринка Георгиева Маринова член ГЕРБ
Веселин Илиев Атанасов  член ДПС

 

СПИСЪК НА РЕЗЕРВИ ЧЛЕНОВЕ
ИМЕ ПРЕЗИМЕ ФАМИЛИЯ ПАРТИЯ
Иван Петров Йотов ГЕРБ
Искра Цветанова Бацова ГЕРБ
Цанко Дамянов Цанков ГЕРБ
Наталия Савчева Николова ГЕРБ
Видка Стоянова Петрова ГЕРБ
Петя Нешкова Маринова ГЕРБ
Грета Цветанова Нешовска ГЕРБ
Стела Любомирова Стефанова ГЕРБ
Поля Михайлова Върбанова ГЕРБ
Галя Василева Игнатовска ГЕРБ
Румяна Кирилова Иванова ГЕРБ
Тихомир Станиславов Тодоров ГЕРБ
Тони Иванов Трифонов ГЕРБ
Ружка Христова Бочева ГЕРБ
Наташа Тоткова Тотова ГЕРБ
Трифон Петков Трифонов ГЕРБ
Велизар Йотков Райчев ГЕРБ
Генчо Цанков Стефанов ГЕРБ
Илиян Димитров Даков ГЕРБ
Ася Николова Атанасова ГЕРБ
Божидар Асенов Витков ГЕРБ
Ваня Кирилова Стоянова ГЕРБ
Детелина Викторова Вълчева ГЕРБ
Детелинка Димитрова Иванова ГЕРБ
Иванка Бранкова Лай ГЕРБ
Калоян Юриев Кирилов ГЕРБ
Латина Миткова Филева ГЕРБ
Людмил Петков Иванов ГЕРБ
Милена Ивайлова Филипова ГЕРБ
Петър Първанов Петров ГЕРБ
Симо Борисов Симеонов ГЕРБ
Цветелин Динков Павлов ГЕРБ
Юлия Ангелова Коцева ГЕРБ
Галина Иванова Георгиева ГЕРБ
Цветомир Иванов Цеков ГЕРБ
Маргарита Петкова Митова ГЕРБ
Петър Даков Петров ГЕРБ
Благовест Иванов Атанасов ГЕРБ
Бисерка  Стоянова Борисова ГЕРБ
ИМЕ ПРЕЗИМЕ ФАМИЛИЯ ПАРТИЯ
Тодорка Нетова Цветанова КП "БСП лява България"
Миладинка Димитрова Илиева КП "БСП лява България"
Виолета Димитрова Мазнилева КП "БСП лява България"
Мария Трифонова Недялкова КП "БСП лява България"
Надя Петрова Илиева КП "БСП лява България"
Радослав Бориславов Асенов КП "БСП лява България"
Васил Гетов Витанов КП "БСП лява България"
Гроздана Миланова Атанасова КП "БСП лява България"
Иванка Маринова Георгиева КП "БСП лява България"
Петър Кръстев Иванов КП "БСП лява България"
Йорданка Христова Николова КП "БСП лява България"
Валери Димитров Ценов КП "БСП лява България"
Бойко Стоянов Бойков КП "БСП лява България"
Антония Личкова Дамянова КП "БСП лява България"
Маргарита Стоянова Кръстева КП "БСП лява България"
Виолета Илиева Милева КП "БСП лява България"
ИМЕ ПРЕЗИМЕ ФАМИЛИЯ ПАРТИЯ
Таня Борисова Тошова ДПС
Живко Личков Живков ДПС
Кристиян Рудиев Киров ДПС
Мариян Славчев Пирков ДПС
Иван Атанасов Христов ДПС
Анета Петкова Маринова ДПС
Аксиния Борисова Бекирска ДПС
Розалия Симеонова Митева ДПС
Малин Анатолиев Георгиев ДПС
Даниел Бориславов Маринов ДПС
Габриела Бориславова Асенова ДПС
Кирил Анатолиев Михайлов ДПС

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия  в 3-дневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Кръстьо Крачунов

СЕКРЕТАР:
Татяна Георгиева

* Публикувано на 03.09.2014 в 18:04 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол