Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 47-НС
Плевен, 03.09.2014

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК и резервните членове в община Кнежа, област Плевен за изборите за народни представители на 5-ти октомври 2014 г. в 15-ти Плевенски многомандатен изборен район.

Постъпило е предложение от Кмета на Община Кнежа от 01.09.2014 г., заведено в РИК - Плевен с вх. № 48 от 01.09.2014 г. Към писмото е представено писмено предложение на Кмета на общината за състав на Секционните избирателни комисии в населените места на общината, заедно с всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Секционните избирателни комисии на територията на Община Кнежа.

На основание чл. 72 ал. 1, т.4  и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс и решение № 672-НС/13.08.2014 , т.24 б. „а „ на ЦИК, РИК - Плевен

 

Р Е Ш И :

 

Назначава съставите на СИК и утвърждава резервните членове в община Кнежа, област Плевен за изборите за народни представители  на 5-ти октомври 2014 г. , както следва:

 

  153900001 гр.Кнежа ул."Опълченска" № 84 /ОУ"В.Левски"/    
три  имена длъжност в комисията партията или коалицията от партии, която ги предлага
1 Венелина Андрева Гетова председател КП "БСП лява България"
2 Ванилия  Симеонова Левашка зам.-председател ГЕРБ
3 Валя Венциславова Стачева секретар ДПС
4 Даниела Ненкова Боновска член КП "БСП лява България"
5 Константин Тодоров Тошев член АТАКА
6 Светлина Спасова Къндинска член ГЕРБ
7 Нели Емил Бенчева член ГЕРБ
8 Мария Петрова Спасова член ГЕРБ
9 Росица Ангелова Иванчовска член КП "БСП лява България"
  153900002 гр.Кнежа ул."Опълченска" № 84 /ОУ"В.Левски"/
три  имена длъжност в комисията партията или коалицията от партии, която ги предлага
1 Таня Стоянова Нехризова председател АТАКА
2 Жени Емилиянова Стипцарова зам.-председател ГЕРБ
3 Величка Христова Горнишка секретар КП "БСП лява България"
4 Ирена Венциславова Луканова член КП "БСП лява България"
5 Тихомир Иванов Кочовски член ГЕРБ
6 Гюла Давидова Чолакова член ДПС
7 Цонка Трифонова Хикова член РБ
8 Лозка Стойкова Ценова член ГЕРБ
9 Галина Кънчева Димитрова Белеганска член КП "БСП лява България"
   
три  имена длъжност в комисията партията или коалицията от партии, която ги предлага
1 Иванка Григорова Цанковска председател КП "БСП лява България"
2 Иван Дончев Грънчарски зам.-председател АТАКА
3 Катя Димитрова Симеонова секретар ГЕРБ
4 Валерий Любенов Горановски член ББЦ
5 Цветан Бешков Дамяновски член ГЕРБ
6 Анахидка Максимова Аладжова член ДПС
7 Христина Христова Янкинска член КП "БСП лява България"
8 Венцислав Върбанов Божинов член КП "БСП лява България"
9 Татяна Христова Димитрова член ГЕРБ
  153900004 гр.Кнежа ул."Хр.Ботев"№ 20 /НУ"Кнежица"/
три  имена длъжност в комисията партията или коалицията от партии, която ги предлага
1 Веселка Николова Бонова председател КП "БСП лява България"
2 Цеца Антонова Павлова зам.-председател ГЕРБ
3 Тошко Вълов Къкрински секретар АТАКА
4 Илка Бориславова Ахчийска член ГЕРБ
5 Галина Славчева Божилова член ГЕРБ
6 Полинка Кирилова Божкова член РБ
7 Юлия Янкова Мутавчиева член ДПС
8 Галя Тодорова Драшанска-Петровска член КП "БСП лява България"
9 Малина Цветанова Бочева член КП "БСП лява България"
   
три  имена длъжност в комисията партията или коалицията от партии, която ги предлага
1 Красимира Цекова Джанабетска председател КП "БСП лява България"
2 Мариета Ценова Денинска зам.-председател ГЕРБ
3 Анелия Борисова Младенова секретар ДПС
4 Десислава Стоянова Илчовска член КП "БСП лява България"
5 Милета Стефанова Бачийска член ГЕРБ
6 Снежана Цанкова Грамовска член КП "БСП лява България"
7 Благовест Цанов Белоперкин член ГЕРБ
8 Пенка Михайлова Горнишка член АТАКА
9 Малинка Петкова Петрова член ГЕРБ
  153900006 гр.Кнежа ул."Хр.Смирненски"№52/СОУ"Н.Рилски"/
три  имена длъжност в комисията партията или коалицията от партии, която ги предлага
1 Марийка Димитрова Нинакова Председател ГЕРБ
2 Ива Иванова Ненова зам. председател ДПС
3 Цветко Христов Цветков секретар КП "БСП лява България"
4 Росен Георгиев Лачовски член КП "БСП лява България"
5 Николай Костов Малкодански член АТАКА
6 Светлин Николов Иванов член ГЕРБ
7 Павлина Костова Първановска член ГЕРБ
8 Николай    Василев Николов член КП "БСП лява България"
9 Мара Николова Вачева член ДПС
  153900007 гр.Кнежа ул."Хр.Смирненски"№52/СОУ"Н.Рилски"/
три  имена длъжност в комисията партията или коалицията от партии, която ги предлага
1 Юлиян Давидов Мавров председател ДПС
2 Силвия Валентинова Пахарска зам.-председател ГЕРБ
3 Евгени Костов Вантов секретар КП "БСП лява България"
4 Жанет Огнянова Жилкова член КП "БСП лява България"
5 Димитринка Борисова Александрова член АТАКА
6 Иван Тихомиров Кочовски член ГЕРБ
7 Веселин Петров Кочовски член ГЕРБ
8 Петър Емилов Петров член ДПС
9 Цветан Петров Младжов член ББЦ
  153900008 гр.Кнежа ул."М.Боев" № 86А /Старата гимназия/
три  имена длъжност в комисията партията или коалицията от партии, която ги предлага
1 Маргарита Николова Белоперкинска председател ГЕРБ
2 Надя Василева Мильова зам.-председател КП "БСП лява България"
3 Десислава Георгиев Чипинска секретар ДПС
4 Емилия Тодорова Занкова член ГЕРБ
5 Лиляна Григорова Лилакова член ГЕРБ
6 Пенка Цекова Монова член АТАКА
7 Росица Петкова Павловска член ГЕРБ
8 Димитрина Монова Младжова член КП "БСП лява България"
9 Венета Ценова Кандинска член КП "БСП лява България"
  153900009 гр.Кнежа ул."П.Хилендарски" № 26/ОУ"Отец Паисий"/
три  имена длъжност в комисията партията или коалицията от партии, която ги предлага
1 Здравка Георгиева Герговска председател ГЕРБ
2 Радулин Петров Монов зам.-председател АТАКА
3 Василка Колева Зоровска секретар КП "БСП лява България"
4 Татяна Славчева Кьосовска член ГЕРБ
5 Марийка Нинова Марчовска член ГЕРБ
6 Петър Йотов Пеловски член КП "БСП лява България"
7 Елхан Миленов Котов член ДПС
8 Данаил Николаев Дениски член ГЕРБ
9 Никола Йонков Пискулийски член КП "БСП лява България"
  153900010 гр.Кнежа ул." П.Хилендарски" № 26/ОУ"Отец Паисий"/
три  имена длъжност в комисията партията или коалицията от партии, която ги предлага
1 Венелин Петров Марчовски председател КП "БСП лява България"
2 Веселин Борисов Коларов зам.-председател ГЕРБ
3 Веселина Димитрова Драшанска секретар АТАКА
4 Юлия Маринова Ангелова член КП "БСП лява България"
5 Георги Иванов Осиковски член КП "БСП лява България"
6 Венета Петрова Тодорова член ГЕРБ
7 Невена Петрова Асенова член ГЕРБ
8 Светлин Пепов Христов член КП "БСП лява България"
9 Галя Георгиева Младенова член ДПС
  153900011 гр.Кнежа ул."М.Боев"№ 48 /Читалище"Борба"/
три  имена длъжност в комисията партията или коалицията от партии, която ги предлага
1 Веселин Петров Попишки председател КП "БСП лява България"
2 Ренета Иванова Иванова зам.-председател АТАКА
3 Павлина Иванова Зоровска секретар ГЕРБ
4 Силвия Христова Занкова член ГЕРБ
5 Виолина Благоева Димитрова член ГЕРБ
6 Цветелина Христова Мутафчиева член РБ
7 Жулиета Северинова Боркова член ДПС
8 Соня Иванова Младжова член КП "БСП лява България"
9 Цветелина Ангелова Новакова член КП "БСП лява България"
  153900012 гр.Кнежа ул."Н.Вапцаров"№2 /НУ"Кнежица"-филиал/
три  имена длъжност в комисията партията или коалицията от партии, която ги предлага
1 Лили Симеонова Орлинова председател ДПС
2 Анета Асенов Кирова зам.-председател ГЕРБ
3 Маргарита Христова Коларова секретар КП "БСП лява България"
4 Венцислав Борисов Герговски член ГЕРБ
5 Наталия Русланова Драмалиева член ГЕРБ
6 Любомир Янакиев Стоичков член ГЕРБ
7 Илиян Захариев Котов член ББЦ
8 Анета Димова Хлебарска член КП "БСП лява България"
9 Алина Дечева Доровска Член ДПС
  153900013 гр.Кнежа ул."Н.Вапцаров"№2 /НУ"Кнежица"-филиал/
три  имена длъжност в комисията партията или коалицията от партии, която ги предлага
1 Виолина Михайлова Колева председател ДПС
2 Людмил Петков Церковски зам.-председател ГЕРБ
3 Филип АнтоновЧалов секретар КП "БСП лява България"
4 Фики Мирчева Писина член КП "БСП лява България"
5 Марияна Петкова Огнянова член КП "БСП лява България"
6 Татяна Романова Маринска член ГЕРБ
7 Пепа Симеонова Векова член ГЕРБ
8 Ивалина Руменова Драмалиева член ГЕРБ
9 Жана Цанкова Бельовска член ДПС
  153900014 с.Бреница ул."Ал.Стамболийски" №2 /сортови семена-филиал/
три  имена длъжност в комисията партията или коалицията от партии, която ги предлага
1 Оля Александрова Бановска председател ГЕРБ
2 Асен Манчев Кунчев зам.-председател ДПС
3 Венетка Светославова Пашановска секретар КП "БСП лява България"
4 Цонка Вътова Вътковска член КП "БСП лява България"
5 Маргарита Иванова Мишковска член КП "БСП лява България"
6 Маргарита Борисова Мишовска член АТАКА
7 Любка Ценова Бановска член ГЕРБ
8 Ивелина Любомрова Мариновска член ГЕРБ
9 Пепа Савчова Рачовска член ГЕРБ
  153900015 с.Бреница ул."Христо Ботев"№12/ОУ "Христо Ботев"/
три  имена длъжност в комисията партията или коалицията от партии, която ги предлага
1 Мариета Иванова Йоцовска председател ГЕРБ
2 Валентина Андреева Караджова зам.-председател ДПС
3 Пламен Георгиев Неделев секретар КП "БСП лява България"
4 Таня Огнянова Иванчовска член КП "БСП лява България"
5 Галя Йорданова Ачовска член АТАКА
6 Тинка Цветкова Стефеняшка член ГЕРБ
7 Валентина Миткова Цветкашка член ГЕРБ
8 Таня Светославова Облашка член КП "БСП лява България"
9 Биляна Васкова Младенова член ДПС
  153900016 с.Еница ул."Ленин" №5 /ОУ"В.Левски"/  
три  имена длъжност в комисията партията или коалицията от партии, която ги предлага
1 Сталин Милчев Сашев председател ДПС
2 Лиляна Иванова Йоникиева зам.-председател ГЕРБ
3 Пенка Горанова Николова секретар КП "БСП лява България"
4 Стефка Йорданова Лалова член ГЕРБ
5 Ели Върбанова Петрова член КП "БСП лява България"
6 Анка Наскова Миркова член КП "БСП лява България"
7 Миглен Ивов Мирославов член КП "БСП лява България"
8 Веселин Петров Врачански член ГЕРБ
9 Цветана Латова Буковска член ГЕРБ
  153900017 с.Лазарово ул."Г.Димитров"№ 27 /Ритуална зала/
три  имена длъжност в комисията партията или коалицията от партии, която ги предлага
1 Йото Николов Върбанов председател КП "БСП лява България"
2 Христина Илиева Иванова зам.-председател АТАКА
3 Пламен Крумов Карлуковски секретар ГЕРБ
4 Камелия Стоянова Поповска член ГЕРБ
5 Димчо Кръстев Динков член КП "БСП лява България"
6 Огнян Ананиев Трънски член ДПС
7 Анушка Венкова Владова член КП "БСП лява България"
       
   РЕЗЕРВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ    
       
   ПП "ГЕРБ"    
1 Галина Йорданова Донинска    
2 Георги Атанасов Левашки    
       
  КП "БСП лява България"    
1 Христо Иванов Хлебарски    
2 Галина Николаева Бачийска    
3 Цеко Бонов Бонев    
       
  ПП "ДПС"    
  НЯМА    
       
   КОАЛИЦИЯ "РЕФОРМАТОРСКИ  БЛОК"    
1 Павлина Блажева Чипинска    
       
   К-Я "БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗНС, ГЕРГЬОВДЕН"    
1 Мирослав Николаев Цанковски    
2 Роберто Димитров Пироев    
       
  ПП "АТАКА"    
1 Милчо Младенов Вълков    

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Кръстьо Крачунов

СЕКРЕТАР:
Татяна Георгиева

* Публикувано на 03.09.2014 в 17:52 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол