Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 44-НП
Плевен, 02.09.2014

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на КП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА” за участие в изборите за народни представители на 5-ти октомври 2014 г. в 15-ти Плевенски многомандатен изборен район.

Постъпило е Предложение за регистрация на кандидатска листа за народни представители по чл. 255, ал.1, т.1 от ИК с  вх. № 68 от 02.09.2014 г. от КП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА", подписано  от представляващите коалицията Николай Тихомиров Бареков, Румен Маринов Йончев, Драгомир Желчев Стефанов и Кънчо Янев Филипов , заведено под №24 в 13,08ч. на 02.09.2014 г. във Входящия регистър на кандидатите за народни представители по чл. 255, ал. 1 от ИК за участие в изборите за народни представители на 5-ти октомври 2014 г. в 15-ти Плевенски многомандатен изборен район. Коалицията  е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 5-ти октомври 2014 г. с Решение № 741-НС от 20.08.2014 г. на ЦИК.

Към предложението са приложени:

1. Заявления по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК.

2. Декларации по чл. 255, ал. 1, т. 4 от ИК във връзка с чл. 244 от ИК.  

3. Декларации по чл. 255, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 254, ал. 1 от ИК

4. Декларации по чл. 255, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 254, ал. 4 от ИК.

5.Пълномощно от представляващите КП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА" Николай Тихомиров Бареков, ЕГН **********, Румен Маринов Йончев, ЕГН **********, Драгомир Желчев Стефанов, ЕГН ********** и Кънчо Янев Филипов, ЕГН **********,  с което са  упълномощили Хранимир Борисов Генчев с ЕГН **********, да представлява партията пред РИК-Плевен за регистрация на кандидатска листа.

6. Удостоверение за регистрация на коалиция №8 от 21.08.2014г. на ЦИК

Изпълнени са  изискванията на чл. 255 от Изборния кодекс, Решение № 697-НС от 14.08.2014 г. на ЦИК и Решение № 771-НС от 22.08.2014 г. на ЦИК. Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 258  от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия - Плевен

 

Р Е Ш И:

 

1.Регистрира кандидатската листа на КП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА"за участие в изборите за народни представители на 5-ти октомври 2014 г. в 15-ти Плевенски многомандатен изборен район в състав и подредба, както следва:

№ по ред Собствено име
 
Бащино  име
 
Фамилно име
 
ЕГН
 
1 Румен Маринов Йончев **********
2 Здравко Хараламбиев Георгиев **********
3 Красимир Владимиров Владов **********
4 Красимир Петков Тодоров **********
5 Дарин Величков Матов **********
6 Александър Христов Кисьов **********
7 Велизар Колев Петков **********
8 Борислав Николаев Цанковски **********
9 Румен Тодоров Данов **********
10 Витан Венелинов Кожухаров **********
11 Генади Дилков Цветков **********
12 Димитър Борисов Борисов **********
13 Татяна Петрова Дичева **********
14 Богомил Красимиров Пешков **********
15 Илиян Георгиев Илиев **********
16 Милена Цветанова Димитрова **********

2. Всяко от лицата по т.1  да се впише в Регистъра на кандидатите за народни представители по чл. 253, ал.1 от ИК.

3. На всяко от лицата по т.1 да се издаде Удостоверение за регистрация на кандидат за народен представител по чл. 72, ал.1, т.7 от ИК.

4. Решението подлежи на обжалване пред ЦИК  в тридневен срок от обявяването.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Кръстьо Крачунов

СЕКРЕТАР:
Татяна Георгиева

* Публикувано на 02.09.2014 в 19:42 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол