Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 36-НП
Плевен, 01.09.2014

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на Коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК” за участие в изборите за народни представители на 5-ти октомври 2014 г. в 15-ти Плевенски многомандатен изборен район.

Постъпило е Предложение за регистрация на кандидатска листа за народни представители по чл. 255, ал.1, т.1 от ИК с  вх. № 55 от 01.09.2014 г. от Коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК", подписано от Найден Маринов Зеленогорски, пълномощник на  Николай Нанков Ненчев, Меглена Щилянова Кунева, Радан Миленов Кънев, Корман Якобов Исмаилов, Божидар Цецов Лукарски, проф. Тодор Александров Танев представляващи коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК", заведено под №16 в 16.40 ч. на 01.09 2014 г. във Входящия регистър на кандидатите за народни представители по чл. 255, ал. 1 от ИК за участие в изборите за народни представители на 5-ти октомври 2014 г. в 15-ти Плевенски многомандатен изборен район. Коалицията е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 5-ти октомври 2014 г. с Решение №745-НС от 28.08.2014г. на ЦИК.

Към предложението са приложени:

1. Заявления по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК.

2. Декларации по чл. 255, ал. 1, т. 4 от ИК във връзка с чл. 244 от ИК.  

3. Декларации по чл. 255, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 254, ал. 1 от ИК

4. Декларации по чл. 255, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 254, ал. 4 от ИК.

5.Пълномощно от представляващите Коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" Николай Нанков Ненчев, ЕГН **********, Меглена Щилянова Кунева, ЕГН **********, Радан Миленов Кънев, ЕГН **********, Корман Якобов Исмаилов, ЕГН **********, Божидар Цецов Лукарски, ЕГН **********, проф. Тодор Александров Танев, ЕГН **********  с което са упълномощили Найден Маринов Зеленогроски, ЕГН **********, да представляват коалицията пред Районна избирателна комисия - Плевен за регистрация на кандидатски листи.

Изпълнени са  изискванията на чл. 255 от Изборния кодекс, Решение № 697-НС от 14.08.2014 г. на ЦИК и Решение № 771-НС от 22.08.2014 г. на ЦИК. Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 258  от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия - Плевен

 

Р Е Ш И:

 

1.Регистрира кандидатската листа на Коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" за участие в изборите за народни представители на 5-ти октомври 2014 г. в 15-ти Плевенски многомандатен изборен район в състав и подредба, както следва:

№ по ред Собствено име
 
Бащино  име
 
Фамилно име
 
ЕГН
 
1 Найден Маринов Зеленогорски **********
2 Мариана Петрова Лазарова-Иванова **********
3 Милчо Здравков Илиев **********
4 Тодор Георгиев Еленков **********
5 Христо Ивайлов Таслаков **********
6 Мария Ангелова Монова **********
7 Ивайло Петков Иванов **********
8 Пепо Василев Петков **********
9 Николай Валентинов Милев **********
10 Красимира Витанова Лилова **********
11 Преслава Йорданова Дилкова **********
12 Валентин Йозов Калапиш **********
13 Крум Божидаров Пашовски **********

2. Всяко от лицата по т.1  да се впише в Регистъра на кандидатите за народни представители по чл. 253, ал.1 от ИК.

3. На всяко от лицата по т.1 да се издаде Удостоверение за регистрация на кандидат за народен представител по чл. 72, ал.1, т.7 от ИК.

4. Решението подлежи на обжалване пред ЦИК  в тридневен срок от обявяването.   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Кръстьо Крачунов

СЕКРЕТАР:
Татяна Георгиева

* Публикувано на 01.09.2014 в 20:37 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол