Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 34-НП
Плевен, 01.09.2014

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на ПП „Национално движение за стабилност и възход” за участие в изборите за народни представители на 5-ти октомври 2014 г. в 15-ти Плевенски многомандатен изборен район.

Постъпило е Предложение за регистрация на кандидатска листа за народни представители по чл. 255, ал.1, т.1 от ИК с вх. № 52 от 01.09.2014 г. от ПП „Национално движение за стабилност и възход", подписано от Стефан Димитров Петков , упълномощен от представляващия партията Антония Стефанова Първанова, заведено под №14 в 16,10 ч. на 01.09.2014 г. във Входящия регистър на кандидатите за народни представители по чл. 255, ал. 1 от ИК за участие в изборите за народни представители на 5-ти октомври 2014 г. в 15-ти Плевенски многомандатен изборен район. Партията е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 5-ти октомври 2014 г. с Решение № 744-НС от 20.08.2014 г. на ЦИК.

 

Към предложението са приложени:

1. Заявления по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК.

2. Декларации по чл. 255, ал. 1, т. 4 от ИК във връзка с чл. 244 от ИК. 

3. Декларации по чл. 255, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 254, ал. 1 от ИК

4. Декларации по чл. 255, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 254, ал. 4 от ИК.

5. Пълномощно от представляващия партията Антония Стефанова Първанова, ЕГН ********** представляващ ПП „Национално движение за стабилност и възход", с което е упълномощил Стефан Димитров Петков, ЕГН **********, да представлява партията пред РИК-Плевен за регистрация на кандидатски листи.

 

Изпълнени са изискванията на чл. 255 от Изборния кодекс, Решение № 697-НС от 14.08.2014 г. на ЦИК и Решение № 771-НС от 22.08.2014 г. на ЦИК. Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 258 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия - Плевен

 

Р Е Ш И:

 

1.Регистрира кандидатската листа на ПП „Национално движение за стабилност и възход" за участие в изборите за народни представители на 5-ти октомври 2014 г. в 15-ти Плевенски многомандатен изборен район в състав и подредба, както следва:

 

№ по ред Собствено име
Бащино име
Фамилно име
ЕГН
1 Стефан Димитров Петков **********
2 Елица Валериева Георгиева **********
3 Момчил Васков Маринов **********
4 Мая Савова Петкова **********
5 Иван Асенов Маринов **********
6 Снежана Георгиева Церянска **********
7 Радослав Петров Петров **********
8 Калин Дочков Киров **********
9 Иван Димитров Димитров **********
10 Атанас Иванов Иванов **********
11 Вержиния Стефанова Крумова **********
12 Николай Ангелов Георгиев **********
13 Веселина Панкова Тръпкова **********

 

2. Всяко от лицата по т.1 да се впише в Регистъра на кандидатите за народни представители по чл. 253, ал.1 от ИК.

3. На всяко от лицата по т.1 да се издаде Удостоверение за регистрация на кандидат за народен представител по чл. 72, ал.1, т.7 от ИК.

4. Решението подлежи на обжалване пред ЦИК  в тридневен срок от обявяването.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Кръстьо Крачунов

СЕКРЕТАР:
Татяна Георгиева

* Публикувано на 02.09.2014 в 09:39 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол