Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 31-НП
Плевен, 01.09.2014

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на ПП „РЕПУБЛИКА БГ” за участие в изборите за народни представители на 5-ти октомври 2014 г. в 15-ти Плевенски многомандатен изборен район.

Постъпило е Предложение за регистрация на кандидатска листа за народни представители по чл. 255, ал.1, т.1 от ИК с  вх. № 47 от 01.09.2014 г. от ПП „РЕПУБЛИКА БГ", подписано   от представляващия партията Георги Василев Василев, заведено под №11 в 13,40 ч. на 01.09.2014 г. във Входящия регистър на кандидатите за народни представители по чл. 255, ал. 1 от ИК за участие в изборите за народни представители на 5-ти октомври 2014 г. в 15-ти Плевенски многомандатен изборен район. Партията е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 5-ти октомври 2014 г. с Решение № 739-НС от 20.08.2014 г. на ЦИК.

Към предложението са приложени:

1. Заявления по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК.

2. Декларации по чл. 255, ал. 1, т. 4 от ИК във връзка с чл. 244 от ИК.  

3. Декларации по чл. 255, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 254, ал. 1 от ИК

4. Декларации по чл. 255, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 254, ал. 4 от ИК.

5.Пълномощно от представляващия ПП „РЕПУБЛИКА БГ" Георги Василев Василев,  с което са упълномощени Владимир Рашков Георгиев ЕГН ********** и  Здравко Василев Попов ЕГН ********** да представляват партията пред Районните избирателни комисии за регистрация на кандидатски листи.

6. Пълномощно от Владимир Рашков Георгиев ЕГН ********** и  Здравко Василев Попов ЕГН ********** , упълномощени от  представляващия ПП „РЕПУБЛИКА БГ" Георги Василев Василев,  с което са упълномощили Пламен Илиев Мирчев, ЕГН **********, да представлява партията пред РИК-Плевен за регистрация на кандидатски листи.

Изпълнени са  изискванията на чл. 255 от Изборния кодекс, Решение № 697-НС от 14.08.2014 г. на ЦИК и Решение № 771-НС от 22.08.2014 г. на ЦИК. Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 258  от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия - Плевен

 

Р Е Ш И:

 

1.Регистрира кандидатската листа на ПП „РЕПУБЛИКА БГ"  за участие в изборите за народни представители на 5-ти октомври 2014 г. в 15-ти Плевенски многомандатен изборен район в състав и подредба, както следва:

№ по ред Собствено име
 
Бащино  име
 
Фамилно име
 
ЕГН
 
1 Пламен Илиев Мирчев **********
2 Дочка Василева Кунчева **********
3 Мариана Димитрова Димитрова **********
4 Георги Красимиров Тодоров **********
5 Ваня Николова Монова-Илиева **********
6 Николай Симеонов Тонов **********

2. Всяко от лицата по т.1  да се впише в Регистъра на кандидатите за народни представители по чл. 253, ал.1 от ИК.

3. На всяко от лицата по т.1 да се издаде Удостоверение за регистрация на кандидат за народен представител по чл. 72, ал.1, т.7 от ИК.

4. Решението подлежи на обжалване пред ЦИК  в тридневен срок от обявяването.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Кръстьо Крачунов

СЕКРЕТАР:
Татяна Георгиева

* Публикувано на 01.09.2014 в 20:27 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол