Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 23-НП
Плевен, 29.08.2014

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на КОАЛИЦИЯ АБВ -„АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ” за участие в изборите за народни представители на 5-ти октомври 2014 г. в 15-ти Плевенски многомандатен изборен район.

Постъпило е Предложение за регистрация на кандидатска листа за народни представители по чл. 255, ал.1, т.1 от ИК с  вх. № 35 от 29.08.2014 г. от КОАЛИЦИЯ АБВ -„АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ", подписано Бойко Кирилов Радоев, пълномощник на Георги Седефчов Първанов, представляващ КОАЛИЦИЯ АБВ -„АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ", заведено под №3 в 14.00 ч. на 29.08 2014 г. във Входящия регистър на кандидатите за народни представители по чл. 255, ал. 1 от ИК за участие в изборите за народни представители на 5-ти октомври 2014 г. в 15-ти Плевенски многомандатен изборен район. Коалицията е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 5-ти октомври 2014 г. с Решение № 725-НС от 19.08.2014 г. на ЦИК.

Към предложението са приложени:

1. Заявления по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК.

2. Декларации по чл. 255, ал. 1, т. 4 от ИК във връзка с чл. 244 от ИК.  

3. Декларации по чл. 255, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 254, ал. 1 от ИК

4. Декларации по чл. 255, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 254, ал. 4 от ИК.

5.Пълномощно от представляващия КОАЛИЦИЯ АБВ -„АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ" Георги Седефчов Първанов с ЕГН **********,  с което е упълномощен Бойко Кирилов Радоев с ЕГН ********** да представлява коалицията пред РИК - Плевен за регистрация на кандидатската листа.

6.Пълномощно от Бойко Кирилов Радоев с ЕГН **********, пълномощник на представляващия КОАЛИЦИЯ АБВ -„АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ" Георги Седефчов Първанов с ЕГН **********, с което е упълномощен Цветан Методиев Антов с ЕГН ********** да представлява коалицията пред РИК - Плевен за регистрация на кандидатската листа.

7. Удостоверение за регистрация на коалиция №1/19.08.2014г. на ЦИК

Изпълнени са  изискванията на чл. 255 от Изборния кодекс, Решение № 697- НС от 14.08.2014 г. на ЦИК и Решение № 771-НС от 22.08.2014 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 258  от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия - Плевен

 

Р Е Ш И:

 

1.Регистрира кандидатската листа на КОАЛИЦИЯ АБВ -„АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ" за участие в изборите за народни представители на 5-ти октомври 2014 г. в 15-ти Плевенски многомандатен изборен район в състав и подредба, както следва:

Номер по ред
 
Собствено име
 
Бащино име
 
 
Фамилно име
 
 
ЕГН
 
 
1 Румен Йорданов Петков **********
2 Цветан Методиев Антов **********
3 Яница Людмилова Йорданова **********
4 Цветозар Маринов Георгиев **********
5 Андриана Александрова Василева **********
6 Иван Тодоров Нинов **********
7 Венцислав Димитров Конов **********
8 Десислав Илиев Атанасов **********
9 Марлена Петрова Цанкова **********
10 Румен Цветанов Янков **********
11 Асенчо Маринов Динчев **********
12 Цветелин Йорданов Христов **********
13 Дора Петкова Леонова **********
14 Милен Александров Даскалов **********
15 Яна Григорова Конова **********
16 Богомила Милчева Стефанова **********
17 Ивайло Тодоров Ценов **********
18 Валенто Александров Василев **********

 

2. Всяко от лицата по т.1  да се впише в Регистъра на кандидатите за народни представители по чл. 253, ал.1 от ИК.

3. На всяко от лицата по т.1 да се издаде Удостоверение за регистрация на кандидат за народен представител по чл. 72, ал.1, т.7 от ИК.

4. Решението подлежи на обжалване пред ЦИК  в тридневен срок от обявяването.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Кръстьо Крачунов

СЕКРЕТАР:
Татяна Георгиева

* Публикувано на 29.08.2014 в 17:40 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол