Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 198-НС
Плевен, 02.10.2014

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатската листа на ПП „ГЕРБ” в избирателни секции на територията на Община Искър за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление от ПП „ГЕРБ", заведено с вх. № 359/2.10.2014 г. ,регистрирано  под №1 от Входящия регистър на застъпниците в 12:30 часа и подписано от упълномощеното лице Борис Борисов, с искане 10 лица да бъдат регистрирани като застъпници на кандидатската листа на партията в избирателните секции на територията на Община Искър за изборите за народни представители.  С писмо, получено по електронната поща и заведено с вх. № 261/1.10.2014 г., „Информационно обслужване" АД уведомява  РИК - Плевен, че при извършената проверка не са установени несъответствия или несъвместимост по отношение на лицата, предложени за регистрация като застъпници.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал.1, т.15  и  чл.118, ал.1 и ал.2,  във връзка с чл.117, ал.3, ал.4 и ал.7 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия - Плевен

 

Р Е Ш И:

 

1. Регистрира като застъпници на кандидатската листа на ПП „ГЕРБ" в избирателни секции на територията на Община Искър за изборите за народни представители 10/десет/ лица. Имената и ЕГН на лицата са последователно  описани в приложение към настоящото решение, което е неразделна част от него.

2. Да се издаде удостоверение за застъпник на всяко от лицата по т. 1.

3. Лицата по т. 1 да се впишат в публичния регистър на застъпниците по чл. 122, ал. 1 от Изборния кодекс.

4. Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Кръстьо Крачунов

СЕКРЕТАР:
Татяна Георгиева

* Публикувано на 02.10.2014 в 20:40 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол