Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 14 - НП
Плевен, 20.08.2014

ОТНОСНО: формиране на единните номера на избирателните секции в Община Плевен за произвеждане на избори за народни представители на 5-ти октомври 2014 г. в 15-ти Плевенски многомандатен изборен район.

 На основание чл. 8 ал. 8, във връзка с чл. 72, ал. 1, т.6 от Изборния кодекс  във връзка с Решение № 650-НС от 06.08.2014 г. на ЦИК, заповед № РД-10-1176 от 13.08.2014г. на кмета на Община Плевен, Районната избирателна комисия - Плевен

 

Р Е Ш И :

 

ФОРМИРА ЕДИННИ НОМЕРА на образуваните 163/сто шестдет и три/ избирателни секции на територията на Община Плевен за произвеждане на избори за народни представители на 5-ти октомври 2014 г., както следва:

Избирателна
секция №
Населено място Адрес Единен номер
001 гр. Плевен клуб „Освобождение",
ул. „Г.Кочев" 39
152400001
002 гр. Плевен Медицински университет 152400002
003 гр. Плевен Медицински университет 152400003
004 гр. Плевен Медицински университет 152400004
005 гр. Плевен ул. "Трифон Кунев"  клуб на БСП 152400005
006 гр. Плевен СОУ "Хр. Смирненски" 152400006
007 гр. Плевен СОУ "Хр. Смирненски" 152400007
008 гр. Плевен СОУ "Хр. Смирненски" 152400008
009 гр. Плевен СОУ "Хр. Смирненски" 152400009
010 гр. Плевен ЦДГ "Юнско въстание" 152400010
011 гр. Плевен ЦДГ "Юнско въстание" 152400011
012 гр. Плевен ОУ "Кл. Охридски" 152400012
013 гр. Плевен ОУ "Кл. Охридски" 152400013
014 гр. Плевен ОУ "Кл. Охридски" 152400014
015 гр. Плевен ОУ "Кл. Охридски" 152400015
016 гр. Плевен ОУ "Кл. Охридски" 152400016
017 гр. Плевен ОУ "Кл. Охридски" 152400017
018 гр. Плевен ОУ "Кл. Охридски" 152400018
019 гр. Плевен ОУ "Кл. Охридски" 152400019
020 гр. Плевен ОУ "Кл. Охридски" 152400020
021 гр. Плевен ОУ "Кл. Охридски" 152400021
022 гр. Плевен ФСГ "Интелект" 152400022
023 гр. Плевен ФСГ "Интелект" 152400023
024 гр. Плевен ФСГ "Интелект" 152400024
025 гр. Плевен ФСГ "Интелект" 152400025
026 гр. Плевен ФСГ "Интелект" 152400026
027 гр. Плевен ФСГ "Интелект" 152400027
028 гр. Плевен ФСГ "Интелект" 152400028
029 гр. Плевен ФСГ "Интелект" 152400029
030 гр. Плевен ФСГ "Интелект" 152400030
031 гр. Плевен ФСГ "Интелект" 152400031
032 гр. Плевен ФСГ "Интелект" 152400032
033 гр. Плевен ФСГ „Интелект" 152400033
034 гр. Плевен ОУ „Петър Берон" 152400034
035 гр. Плевен ОУ "Петър Берон" 152400035
036 гр. Плевен ОУ "Петър Берон" 152400036
037 гр. Плевен ОУ "Петър Берон" 152400037
038 гр. Плевен ОУ "Петър Берон" 152400038
039 гр. Плевен СОУ "Ст. Заимов" 152400039
040 гр. Плевен СОУ "Ст. Заимов" 152400040
041 гр. Плевен СОУ "Ст. Заимов" 152400041
042 гр. Плевен СОУ "Ст. Заимов" 152400042
043 гр. Плевен СОУ "Ст. Заимов" 152400043
044 гр. Плевен СОУ "Ст. Заимов" 152400044
045 гр. Плевен СОУ "Ст. Заимов" 152400045
046 гр. Плевен СОУ "Ст. Заимов" 152400046
047 гр. Плевен СОУ "Ст. Заимов" 152400047
048 гр. Плевен СОУ „Ст. Заимов" 152400048
049 гр. Плевен СОУ "П. Яворов" 152400049
050 гр. Плевен СОУ "П. Яворов" 152400050
051 гр. Плевен СОУ "П. Яворов" 152400051
052 гр. Плевен СОУ "П. Яворов" 152400052
053 гр. Плевен СОУ "П. Яворов" 152400053
054 гр. Плевен СОУ "П. Яворов" 152400054
055 гр. Плевен СОУ "П. Яворов" 152400055
056 гр. Плевен СОУ "П. Яворов" 152400056
057 гр. Плевен ПГ по „Лозарство и винарство" 152400057
058 гр. Плевен ПГ по „Лозарство и винарство" 152400058
059 гр. Плевен ПГ по „Лозарство и винарство" 152400059
060 гр. Плевен ПГ по „Лозарство и винарство" 152400060
061 гр. Плевен ОУ „Н. Й. Вапцаров" 152400061
062 гр. Плевен ОУ "Н. Й. Вапцаров" 152400062
063 гр. Плевен ОУ "Н. Й. Вапцаров"    152400063
064 гр. Плевен ОУ "Н. Й. Вапцаров" 152400064
065 гр. Плевен ПГ по САГ „Н. Фичев" 152400065
066 гр. Плевен ПГ по САГ „Н. Фичев" 152400066
067 гр. Плевен ПГ по САГ „Н. Фичев" 152400067
068 гр. Плевен ПГ по САГ „Н. Фичев" 152400068
069 гр. Плевен ПГ по САГ „Н. Фичев" 152400069
070 гр. Плевен читалище "Извор" 152400070
071 гр. Плевен Център  за работа с деца, ул. „Дойран" №79 /бивш пионерски дом/ 152400071
072 гр. Плевен Център  за работа с деца, ул. „Дойран" №79 /бивш пионерски дом/ 152400072
073 гр. Плевен ул. "Ген.л-т Ат.Стефанов" № 4 152400073
074 гр. Плевен Окръжно пътно управление 152400074
075 гр. Плевен ЦДГ 4 „Пролет", ул."Лозенград" №1 152400075
076 гр. Плевен ул. „Гюмюрджина" 2 - клуб на пенсионера 152400076
077 гр. Плевен ул."Дойран" № 6а- клуб 152400077
078 гр. Плевен ОДЗ "Снежанка" 152400078
079 гр. Плевен ОДЗ "Снежанка" 152400079
080 гр. Плевен НУ "Единство" 152400080
081 гр. Плевен НУ "Единство" 152400081
082 гр. Плевен НУ "Единство" 152400082
083 гр. Плевен СОУ "Ан. Димитрова" 152400083
084 гр. Плевен СОУ "Ан. Димитрова" 152400084
085 гр. Плевен СОУ "Ан. Димитрова" 152400085
086 гр. Плевен СОУ "Ан. Димитрова" 152400086
087 гр. Плевен ул."Д. Попов" 2- клуб 152400087
088 гр. Плевен ОАПС 152400088
089 гр. Плевен ОАПС 152400089
090 гр. Плевен МУЦТПО 152400090
091 гр. Плевен МУЦТПО 152400091
092 гр. Плевен ул. "П. Р. Славейков" № 50- клуб 152400092
093 гр. Плевен СОУ "Иван Вазов" 152400093
094 гр. Плевен СОУ "Иван Вазов" 152400094
095 гр. Плевен СОУ "Иван Вазов" 152400095
096 гр. Плевен СОУ "Иван Вазов" 152400096
097 гр. Плевен СОУ "Иван Вазов" 152400097
098 гр. Плевен СОУ "Иван Вазов" 152400098
099 гр. Плевен СОУ "Иван Вазов" 152400099
100 гр. Плевен СОУ „Иван Вазов" 152400100
101 гр. Плевен пл."Македония" № 1- клуб 152400101
102 гр. Плевен Прогимназия "Цв. Спасов" 152400102
103 гр. Плевен Прогимназия "Цв. Спасов" 152400103
104 гр. Плевен Прогимназия „Цв. Спасов" 152400104
105 гр. Плевен Драматичен театър 152400105
106 гр. Плевен Драматичен театър 152400106
107 гр. Плевен ул. "Д. Димо" № 7, клуб 152400107
108 гр. Плевен ул. „Д. Димо" № 7, клуб 152400108
109 гр. Плевен бул. "Русе" № 6- читалище "Христо Ботев" 152400109
110 гр. Плевен ОУ "В. Левски" 152400110
111 гр. Плевен ОУ "В. Левски" 152400111
112 гр. Плевен ОУ"В. Левски" 152400112
113 гр. Плевен ОУ "В. Левски" 152400113
114 гр. Плевен ОУ "В. Левски" 152400114
115 гр. Плевен ОУ "В. Левски" 152400115
116 гр. Плевен НУ "П. Евтимий" 152400116
117 гр. Плевен НУ "П.Евтимий" 152400117
118 гр. Плевен НУ "П.Евтимий" 152400118
119 гр. Плевен НУ "П. Евтимий" 152400119
120 гр. Плевен ОУ "Й. Йовков" 152400120
121 гр. Плевен ОУ "Й. Йовков" 152400121
122 гр. Плевен ОУ "Й. Йовков" 152400122
123 гр. Плевен ОУ "Й. Йовков" 152400123
124 гр. Плевен ОУ "Й. Йовков" 152400124
125 гр. Плевен ул. „Ангел Войвода" № 2- СОДГ „Теменуга", 152400125
126 гр. Плевен ул. „Ангел Войвода" № 2- СОДГ „Теменуга", 152400126
127 гр. Плевен ул. „Ангел Войвода" № 2- СОДГ „Теменуга", 152400127
200 с. Беглеж Ул. „Хр. Ботев" №6, ОУ 152400200
201 с. Бохот   Ул. „Ал. Стамболийски" №31- клуб на пенсионера и инвалида 152400201
202 с. Брестовец Ул. „Г.Кочев" №30- читалище „Наука 27" 152400202
203 с. Бръшляница Пл. „Сводоба" №1,  ОУ „Св.св. Кирил и Методий" 152400203
204 с. Буковлък ОУ «Кл. Охридски» 152400204
205 с. Буковлък ОУ «Кл. Охридски» 152400205
206 с. Буковлък ОУ «Кл. Охридски» 152400206
207 с. Върбица Ул. Г.Димитров" №4, клуб в кметството 152400207
208 с. Горталово Ул. „Бинка  Парашкевова" №2, кметството 152400208
209 с. Гривица Пл. „Букурещ" №3, ОУ„Св.св. Кирил и Методий" 152400209
210 с. Гривица Пл. „Букурещ" №3, ОУ„Св.св. Кирил и Методий" 152400210
211 с. Коиловци Сграда на ДОСО, салон 152400211
212 с. Коиловци Клуб на инвалида и пенсионера в сградата на ДОСО 152400212
213 с. Къртожабене Ул. „Г.Димитров" №29- кметство 152400213
214 с. Къшин Ул. „Аврора" №7-кметство 152400214
215 с. Ласкар Ул. „Хр. Ботев" №18Б- клуб на пенсионера в кметството 152400215
216 с. Мечка Ул. „Васил Левски" №56- читалище „Пробуда 1927" 152400216
217 с. Николаево Клуб на пенсионера и хората с увреждания 152400217
218 с. Опанец  Ул. „Св.св. Кирил и Методий" №25, ОУ "Отец Паисий" 152400218
219 с. Опанец Ул. „Св.св. Кирил и Методий" №25, ОУ "Отец Паисий" 152400219
220 с. Пелишат Ул. „Л.Вешков" №3, читалище 152400220
221 с. Радишево Ул. „Родопи" №4, читалище „Просвета- 97" 152400221
222 с. Ралево Ул. „Хр. Ботев" №4- клуб на пенсионера и инвалида в кметството 152400222
223 гр. Славяново Ул. „Димитър Благоев" №22, НУ „Св.св. Кирил и Методий" 152400223
224 гр. Славяново Ул. „Димитър Благоев" №22, НУ „Св.св. Кирил и Методий" 152400224
225 гр. Славяново Ул. „Маршал Толбухин" №8, СОУ „Хр. Ботев" 152400225
226 гр. Славяново Ул. „Маршал Толбухин" №8, СОУ „Хр. Ботев" 152400226
227 гр. Славяново Ул. „Маршал Толбухин" №8, СОУ „Хр. Ботев" 152400227
228 с. Тодорово Ул. „Св.св. Кирил и Методий" №1 152400228
229 с. Тученица Ул. „Георги Бенковски" №14, читалище 152400229
230 с. Търнене Клуб на пенсионера и инвалида 152400230
231 с. Ясен Ритуална зала в сграда на културния дом 152400231
232 с. Ясен киносалон в сграда на културния дом 152400232
233 с. Ясен Малък салон в сграда на културния дом 152400233
234 с. Дисевица Ул. „Георги Томов"10, ЦДГ „Вит" 152400234
235 С. Бохот Ул. „Пирогов" №6, Дом за стари хора 152400235

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Боряна Предолова

СЕКРЕТАР:
Татяна Георгиева

* Публикувано на 20.08.2014 в 18:12 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол