Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 122-НС
Плевен, 27.09.2014

ОТНОСНО: Промяна в СИК Община Плевен, област Плевен за изборите за народни представители на 5-ти октомври 2014 г. в 15-ти Плевенски многомандатен изборен район.

Постъпило е предложение с  вх.№ 220/26.09.2014г. на РИК - Плевен, от Левент Енчев Хаджиев - упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи" за  община Плевен, за промяна в секционни избирателни комисии в община Плевен, Област Плевен, както следва:

СИК № 152400022
На мястото на Ахмед Дервищев Хюсейнов, като член, да се назначи Петко Владимиров Христов- ЕГН - ********** тел.- **********.

СИК № 152400027
На мястото на Лидия Леонидова Байракова, като член, да се назначи Валентин Иванов Гецов- ЕГН - ********** тел.- **********.

СИК № 152400031
На мястото на Елка Леонидова Ковачева, като член, да се назначи Мая Стефанова Асенова- ЕГН - ********** тел.- **********.

СИК № 152400034
На мястото на Цветияна Христова Тодорова, като член, да се назначи Диана Петрова Салиева- ЕГН - ********** тел.- **********.

СИК № 152400053
На мястото на Цветан Антонав Марков, като член, да се назначи Бисер Дончев Дончев- ЕГН - ********** тел.- **********.

СИК № 152400054
На мястото на Кямуран Алиева Агушева, като член, да се назначи Мими Бисерова Дончева- ЕГН - ********** тел.- **********.

СИК № 152400062
На мястото на Аян Юсеинов Ахмедов, като член, да се назначи Елия Багрянова Гаврилова- ЕГН - ********** тел.- **********.

СИК № 152400072
На мястото на Захари Любомиров Колев, като секретар, да се назначи Милка Йорданова Дончева- ЕГН - ********** тел.- **********.

СИК № 152400078
На мястото на Захари Любомиров Колев, като член, да се назначи Ердин Мехмедов Асанов  - ЕГН - ********** с тел.- **********.

СИК № 152400078
На мястото на Милена Георгиева Грънчарова, като член, да се назначи Аделина Боянова Иванова  - ЕГН - ********** с тел.- **********.

СИК № 152400079
На мястото на Ганиме Назъм Махмуд, като председател, да се назначи Пламена Емилова Атанасова- ЕГН - ********** с тел.- **********.

СИК № 152400080
На мястото на Исмаил Алиев Мънев, като член, да се назначи Айдън Ахмедов Томаров  - ЕГН - ********** с тел.- **********.

СИК № 152400081
На мястото на Ферат Сунаев Ахмедов, като секретар, да се назначи Захарина Трифонова Велчева  - ЕГН - ********** с тел.- **********.

СИК № 152400081
На мястото на Айдън Яшяров Алиев, като член, да се назначи Минет Шукриева Карабакърова  - ЕГН - ********** с тел.- **********.

СИК № 152400082
На мястото на Емил Бориславов Петров, като председател, да се назначи Цанко Георгиев Николов - ЕГН - ********** с тел.- **********.

СИК № 152400083
На мястото на Венцислава Георгиева Фуренеса, като секретар, да се назначи Дора Иванова Иванова  - ЕГН - ********** с тел.- **********.

СИК № 152400089
На мястото на Мелекбер Мехмдова Мехмедова, като секретар, да се назначи малинка Петрова Дончева- ЕГН - ********** тел.- **********

СИК № 152400093
На мястото на Айлин Ахмедова Ахмедова, като председател, да се назначи Метин Шукриев Куртанов - ЕГН - ********** с тел.- **********.

СИК № 152400094
На мястото на Ася Билянова Азисова, като член, да се назначи Шехриза Шукриева Алиева  - ЕГН - **********с тел.- **********.

СИК № 152400095
На мястото на Оя Ердоан Басриева , като секретар, да се назначиъс Зюрай Асанов Аледжиков  - ЕГН - ********** с тел.- **********.

СИК № 152400096
На мястото на Мюрея Юсменова Алиева, като член, да се назначи Рухшан Фикрет Мустафа  - ЕГН - ********** с тел.- **********.

СИК № 152400097
На мястото на Биана Петрова Кръстева, като зам.-председател, да се назначи Галя Цветанова Стоянова - ЕГН - ********** с тел.- **********.

СИК № 152400098
На мястото на Сали Ахмедов Дервишев, като член, да се назначи Асан Зияев Аледжиков  - ЕГН - ********** с тел.- **********.

СИК № 152400099
На мястото на Гюлтен Утан Ахмедова, като председател, да се назначи Сакине Наджиева Мехмедова  - ЕГН - **********с тел.- **********.

СИК № 152400100
На мястото на Асен Илиев Пацев, като член, да се назначи Мелиха Хилмиева Селимова  - ЕГН - ********** с тел.- **********.

СИК № 152400101
На мястото на Месру Джелилов Ахмедов, като член, да се назначи Лаура Ардухан Зечири  - ЕГН - ********** с тел.- **********.

СИК № 152400102
На мястото на Ердоан Басриев Алиев, като член, да се назначи Мехмед Камберов Ахмедов  - ЕГН - ********** с тел.- **********.

СИК № 152400103
На мястото на Ренгинар Зия Алиева, като член, да се назначи сали Ахмедов Дервишев  - ЕГН - **********с тел.- **********.

СИК № 152400104
На мястото на Мелиха Хилмиева Салимова, като секретар, да се назначи Асен Илиев Пацев  - ЕГН - ********** с тел.- **********.

СИК № 152400105
На мястото на Наазъм бекир Махмуд, като председател, да се назначи Кръстина Георгиева Чочева  - ЕГН - ********** с тел.- **********.

СИК № 152400106
На мястото на Сакине Наджиева Мехмедова, като зам.-председател, да се назначи Месру Джелилов Ахмедов  - ЕГН - ********** с тел.- **********084.

СИК № 152400107
На мястото на Мухидин Ибраим Карнобатлъ, като член, да се назначи Йоана Георгиева Георгиева  - ЕГН - ********** с тел.- **********.

СИК № 152400107
На мястото на Ангел Цонков Петров, като член, да се назначи Сали Мехмедов Салиев  - ЕГН - ********** с тел.- **********.

СИК № 152400108
На мястото на Лейла Азис Карнобатлъ, като член, да се назначи Гюлдюрян Нурединова Мехмедова  - ЕГН - ********** с тел.- **********.

СИК № 152400108
На мястото на Галя Цветанова Стоянова, като член, да се назначи Нермин Асанова Рюстемова  - ЕГН - 4********** с тел.- **********.

СИК № 152400109
На мястото на Мюрен Илмиев Ислямов, като член, да се назначи Шенгюл Хамдиева Мустафова  - ЕГН - ********** с тел.- **********.

СИК № 152400110
На мястото на Мелекбер Мехмедова Мехмедова, като секретар, да се назначи Ася Вълкова Манова  - ЕГН - ********** с тел.- **********.

СИК № 152400111
На мястото на Метин Нигеров Ферадов, като председател, да се назначи Тони Маноилов Манов  - ЕГН - ********** с тел.- **********.

СИК № 152400112
На мястото на Шенгюл Хамдиева Мустафова, като зам.-председател, да се назначи Недрет Огнянова Ангелова  - ЕГН - ********** с тел.- **********.

СИК № 152400113
На мястото на Гюлбеден Алиева Агушева, като член, да се назначи Виктория Сашкова Янева  - ЕГН - ********** с тел. - **********.

СИК № 152400113
На мястото на Галя Александрова Ахмедова, като член, да се назначи Елисавета Владимирова Кръстева  - ЕГН - ********** с тел.- **********.

СИК № 152400114
На мястото на Мехмед Камберов Ахмедов, като член, да се назначи Анета Пъшева Иванова  - ЕГН - ********** с тел.- **********.

СИК № 152400114
На мястото на Йорданка Ангелова Люканова, като член, да се назначи Теодора Бориславова Ставрева - ЕГН - ********** с тел.- **********.

СИК № 152400115
На мястото на Гюлсевер Айсел Асанова, като зам.-председател, да се назначи Ирина Стефанова Асенова - ЕГН - ********** с тел.- **********.

СИК № 152400116
На мястото на Гюкчен Мустафова Юсеинова, като секретар, да се назначи Татяна Николова Ангелова - ЕГН - ********** с тел.- **********.

СИК № 152400117
На мястото на Петя Великова Фотева, като председател, да се назначи Росица Димитрова Георгиева - ЕГН - ********** с тел.- **********.

СИК № 152400119
На мястото на Мая николова Куртанова, като член, да се назначи Любомир Тошев Петров  - ЕГН - ********** с тел.- **********569.

СИК № 152400119
На мястото на Менит Шукриев Куртанов, като член, да се назначи Вержиния Романова Маринова  - ЕГН - ********** с тел.- **********.

СИК № 152400120
На мястото на Нермин Асанова Рюстемова, като председател, да се назначи Тони Хинов Хинов  - ЕГН - ********** с тел.- **********.

СИК № 152400121
На мястото на Айше Тосунова Торбова, като член, да се назначи Емил Бориславов Петков  - ЕГН - **********с тел.- **********.

СИК № 152400122
На мястото на Мариян Томов Петров, като секретар, да се назначи Янка Георгиева Мемишева  - ЕГН - ********** с тел.-********************.

СИК № 152400123
На мястото на Мизиен Шукри Махмуд, като председател, да се назначи Мариян Томов Петров - ЕГН - ********** с тел.- **********.

СИК № 152400124
На мястото на Любен Любенов Стаменов, като зам.-председател, да се назначи Павлина Богомилова Христова  - ЕГН - ********** с тел.- **********993.

СИК № 152400125
На мястото на Станислав Сидеров Филипов, като секретар, да се назначи Силвия Маринова Хинова  - ЕГН - ********** с тел.- **********.

СИК № 152400126
На мястото на Сидер Симеонов Филипов, като председател, да се назначи Сашка Филипова Николчева  - ЕГН - ********** с тел.- **********.

СИК № 152400127
На мястото на Емил Йорданов Калчев, като член, да се назначи Емил Иванов Николчев  - ЕГН - ********** с тел.- **********.

СИК № 152400204
На мястото на Богдан Миланов Маринов, като член, да се назначи Петър Георгиев Асенов  - ЕГН - ********** с тел.- **********.

СИК № 152400205
На мястото на Тодор Иванов Николов, като член, да се назначи Антон Колев Пъшев  - ЕГН - **********с тел.- **********.

СИК № 152400206
На мястото на Дора Йорданова Христова, като секретар, да се назначи Георги Филков Георгиев  - ЕГН - **********с тел.- **********.

СИК № 152400207
На мястото на Мехмед Ахмедов Салиев, като член, да се назначи Анелия Филипова Стоичкова  - ЕГН - ********** с тел.- **********.

СИК № 152400208
На мястото на Парашкева Иванова Панова, като член, да се назначи Гергана Мирослава Монова  - ЕГН - ********** с тел.- **********.

СИК № 152400209
На мястото на Юксел Мусов Ибрахимов, като секретар, да се назначи Севдалин Юлиянов Асенов  - ЕГН - ********** с тел.- **********.

СИК № 152400210
На мястото на Цветанка Георгиева Иванова, като председател, да се назначи Петя тодорова Милева  - ЕГН - ********** с тел.- **********.

СИК № 152400211
На мястото на Антоанета Ралиева Илиева, като член, да се назначи Камелия Стефанова Михайлова - ЕГН - ********** с тел.- **********.

СИК № 152400212
На мястото на Георги Димитров Асенов, като секретар, да се назначи Андриан Михайлов Александров - ЕГН - ********** с тел.- **********.

СИК № 152400214
На мястото на Анелия петкова Георгиева, като зам.-председател, да се назначи Лейла Орлинова Игнатова - ЕГН - ********** с тел.- **********.

СИК № 152400215
На мястото на Айхан Азисов Асанов, като секретар, да се назначи Борислав Емилов Ангелов  - ЕГН - ********** с тел.- **********.

СИК № 152400215
На мястото на Стефан Георгиев Георгиев, като член, да се назначи Мирослава Игнатова Мирославова  - ЕГН - ********** с тел.- **********.

СИК № 152400218
На мястото на Юсейн Дахилов Ахмедов, като член, да се назначи Шибил Данаилов Манов  - ЕГН - ********** с тел.- **********.

СИК № 152400219
На мястото на Явор Асенов Ангелов, като председател, да се назначи Юсейн Дахилов Ахмедов - ЕГН - ********** с тел.- **********.

СИК № 152400220
На мястото на Маргарита Христова Сепиева, като зам.-председател, да се назначи Мишо Ивов Манолов - ЕГН - ********** с тел.- **********.

СИК № 152400222
На мястото на Елена Колева Велкова, като председател, да се назначи Ялдигер Игнатова Мустафова - ЕГН - ********** с тел.- **********.

СИК № 152400223
На мястото на Румен Йорданов Янков, като член, да се назначи Наско Ярославов Мерджанов - ЕГН - ********** с тел.- **********.

СИК № 152400226
На мястото на Ели Асанова Илиева, като зам.-председател, да се назначи Алида Сали Яшарова  - ЕГН - ********** с тел.- **********.

СИК № 152400229
На мястото на Ангел Методиев Станчев, като зам.-председател, да се назначи Ивайло Тонев Иванов - ЕГН - ********** с тел.- **********.

СИК № 152400230
На мястото на Ивайло Григоров Михайлов, като секретар, да се назначи Асен Георгиев Георгиев  - ЕГН - ********** с тел.- **********.

СИК № 152400231
На мястото на Регина Станиславова Маринова, като председател, да се назначи Ростислава Албертова Димитрова  - ЕГН - ********** с тел.- **********.

СИК № 152400232
На мястото на Денис Метуш Касъм, като член, да се назначи Леман Методиева Александрова  - ЕГН - ********** с тел.- **********.

СИК № 152400233
На мястото на Марио Митков Димитров , като секретар, да се назначи Роксена Няголова Бакърджиева - ЕГН - ********** с тел.- **********.

 

На основание чл.72, ал.1, т.4 и т.5 от Изборния кодекс, РИК - ПЛЕВЕН

 

РЕШИ:

 

СИК № 152400022
ОСВОБОЖДАВА Ахмед Дервищев Хюсейнов, като член.
НАЗНАЧАВА Петко Владимиров Христов- ЕГН - ********** тел.- ********** за член.

СИК № 152400027
ОСВОБОЖДАВА
Лидия Леонидова Байракова, като член.
НАЗНАЧАВА Валентин Иванов Гецов- ЕГН - ********** тел.- ********** за член.

СИК № 152400031
ОСВОБОЖДАВА
Елка Леонидова Ковачева, като член.
НАЗНАЧАВА Мая Стефанова Асенова- ЕГН - ********** тел.- ********** за член.

СИК № 152400034
ОСВОБОЖДАВА Цветияна Христова Тодорова, като член.
НАЗНАЧАВА Диана Петрова Салиева- ЕГН - ********** тел.- ********** за член.

СИК № 152400053
ОСВОБОЖДАВА Цветан Антонав Марков, като член.
НАЗНАЧАВА Бисер Дончев Дончев- ЕГН - ********** тел.- ********** за член.

СИК № 152400054
ОСВОБОЖДАВА Кямуран Алиева Агушева, като член.
НАЗНАЧАВА Мими Бисерова Дончева- ЕГН - ********** тел.- ********** за член.

СИК № 152400062
ОСВОБОЖДАВА Аян Юсеинов Ахмедов, като член.
НАЗНАЧАВА Елия Багрянова Гаврилова- ЕГН - ********** тел.- ********** за член.

СИК № 152400072
ОСВОБОЖДАВА Захари Любомиров Колев, като секретар.
НАЗНАЧАВА Милка Йорданова Дончева- ЕГН - ********** тел.- ********** за секретар.

СИК № 152400078
ОСВОБОЖДАВА Захари Любомиров Колев, като член.
НАЗНАЧАВА Ердин Мехмедов Асанов  - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.

СИК № 152400078
ОСВОБОЖДАВА Милена Георгиева Грънчарова, като член.
НАЗНАЧАВА Аделина Боянова Иванова  - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.

СИК № 152400079
ОСВОБОЖДАВА Ганиме Назъм Махмуд, като председател.
НАЗНАЧАВА Пламена Емилова Атанасова- ЕГН - ********** с тел.- ********** за председател.

СИК № 152400080
ОСВОБОЖДАВА Исмаил Алиев Мънев, като член.
НАЗНАЧАВА Айдън Ахмедов Томаров  - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.

СИК № 152400081
ОСВОБОЖДАВА Ферат Сунаев Ахмедов, като секретар.
НАЗНАЧАВА Захарина Трифонова Велчева  - ЕГН - ********** с тел.- ********** за секретар.

СИК № 152400081
ОСВОБОЖДАВА Айдън Яшяров Алиев, като член.
НАЗНАЧАВА Минет Шукриева Карабакърова  - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.

СИК № 152400082
ОСВОБОЖДАВА Емил Бориславов Петров, като председател.
НАЗНАЧАВА Цанко Георгиев Николов - ЕГН - ********** с тел.- ********** за председател.

СИК № 152400083
ОСВОБОЖДАВА Венцислава Георгиева Фуренеса, като секретар.
НАЗНАЧАВА Дора Иванова Иванова  - ЕГН - ********** с тел.- ********** за секретар.

СИК № 152400089
ОСВОБОЖДАВА Мелекбер Мехмдова Мехмедова, като секретар.
НАЗНАЧАВА малинка Петрова Дончева- ЕГН - ********** тел.- ********** за секретар.

СИК № 152400093
ОСВОБОЖДАВА Айлин Ахмедова Ахмедова, като председател.
НАЗНАЧАВА Метин Шукриев Куртанов - ЕГН - ********** с тел.- ********** за председател.

СИК № 152400094
ОСВОБОЖДАВА Ася Билянова Азисова, като член.
НАЗНАЧАВА Шехриза Шукриева Алиева  - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.

СИК № 152400095
ОСВОБОЖДАВА Оя Ердоан Басриева , като секретар.
НАЗНАЧАВА Зюрай Асанов Аледжиков  - ЕГН - ********** с тел.- ********** за секретар.

СИК № 152400096
ОСВОБОЖДАВА Мюрея Юсменова Алиева, като член.
НАЗНАЧАВА
Рухшан Фикрет Мустафа  - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.

СИК № 152400097
ОСВОБОЖДАВА Биана Петрова Кръстева, като зам.-председател.
НАЗНАЧАВА Галя Цветанова Стоянова - ЕГН - ********** с тел.- ********** за зам.-председател.

СИК № 152400098
ОСВОБОЖДАВА Сали Ахмедов Дервишев, като член.
НАЗНАЧАВА Асан Зияев Аледжиков  - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.

СИК № 152400099
ОСВОБОЖДАВА Гюлтен Утан Ахмедова, като председател.
НАЗНАЧАВА Сакине Наджиева Мехмедова  - ЕГН - ********** с тел.- ********** за председател.

СИК № 152400100
ОСВОБОЖДАВА Асен Илиев Пацев, като член.
НАЗНАЧАВА Мелиха Хилмиева Селимова  - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.

СИК № 152400101
ОСВОБОЖДАВА Месру Джелилов Ахмедов, като член.
НАЗНАЧАВА Лаура Ардухан Зечири  - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.

СИК № 152400102
ОСВОБОЖДАВА Ердоан Басриев Алиев, като член.
НАЗНАЧАВА Мехмед Камберов Ахмедов  - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.

СИК № 152400103
ОСВОБОЖДАВА Ренгинар Зия Алиева, като член.
НАЗНАЧАВА Сали Ахмедов Дервишев  - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.

СИК № 152400104
ОСВОБОЖДАВА Мелиха Хилмиева Салимова, като секретар.
НАЗНАЧАВА Асен Илиев Пацев  - ЕГН - ********** с тел.- ********** за секретар.

СИК № 152400105
ОСВОБОЖДАВА Наазъм бекир Махмуд, като председател.
НАЗНАЧАВА Кръстина Георгиева Чочева  - ЕГН - ********** с тел.- ********** за председател.

СИК № 152400106
ОСВОБОЖДАВА Сакине Наджиева Мехмедова, като зам.-председател.
НАЗНАЧАВА Месру Джелилов Ахмедов  - ЕГН - ********** с тел.- ********** за зам.-председател.

СИК № 152400107
ОСВОБОЖДАВА Мухидин Ибраим Карнобатлъ, като член.
НАЗНАЧАВА Йоана Георгиева Георгиева  - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.

СИК № 152400107
ОСВОБОЖДАВА Ангел Цонков Петров, като член.
НАЗНАЧАВА Сали Мехмедов Салиев  - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.

СИК № 152400108
ОСВОБОЖДАВА Лейла Азис Карнобатлъ, като член.
НАЗНАЧАВА Гюлдюрян Нурединова Мехмедова  - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.

СИК № 152400108
ОСВОБОЖДАВА Галя Цветанова Стоянова, като член.
НАЗНАЧАВА Нермин Асанова Рюстемова  - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.

СИК № 152400109
ОСВОБОЖДАВА Мюрен Илмиев Ислямов, като член.
НАЗНАЧАВА Шенгюл Хамдиева Мустафова  - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.

СИК № 152400110
ОСВОБОЖДАВА Мелекбер Мехмедова Мехмедова, като секретар.
НАЗНАЧАВА Ася Вълкова Манова  - ЕГН - ********** с тел.- ********** за секретар.

СИК № 152400111
ОСВОБОЖДАВА Метин Нигеров Ферадов, като председател.
НАЗНАЧАВА Тони Маноилов Манов  - ЕГН - ********** с тел.- ********** за председател.

СИК № 152400112
ОСВОБОЖДАВА Шенгюл Хамдиева Мустафова, като зам.-председател. НАЗНАЧАВА Недрет Огнянова Ангелова  - ЕГН - ********** с тел.- ********** за зам.-председател.

СИК № 152400113
ОСВОБОЖДАВА Гюлбеден Алиева Агушева, като член.
НАЗНАЧАВА Виктория Сашкова Янева  - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.

СИК № 152400113
ОСВОБОЖДАВА Галя Александрова Ахмедова, като член.
НАЗНАЧАВА Елисавета Владимирова Кръстева  - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.

СИК № 152400114
ОСВОБОЖДАВА Мехмед Камберов Ахмедов, като член.
НАЗНАЧАВА Анета Пъшева Иванова  - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.

СИК № 152400114
ОСВОБОЖДАВА Йорданка Ангелова Люканова, като член.
НАЗНАЧАВА Теодора Бориславова Ставрева - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.

СИК № 152400115
ОСВОБОЖДАВА Гюлсевер Айсел Асанова, като зам.-председател.
НАЗНАЧАВА Ирина Стефанова Асенова - ЕГН - ********** с тел.- ********** за зам.-председател.

СИК № 152400116
ОСВОБОЖДАВА Гюкчен Мустафова Юсеинова, като секретар.
НАЗНАЧАВА Татяна Николова Ангелова - ЕГН - ********** с тел.- ********** за секретар.

СИК № 152400117
ОСВОБОЖДАВА Петя Великова Фотева, като председател.
НАЗНАЧАВА Росица Димитрова Георгиева - ЕГН - ********** с тел.- ********** за председател.

СИК № 152400119
ОСВОБОЖДАВА Мая николова Куртанова, като член.
НАЗНАЧАВА Любомир Тошев Петров  - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.

СИК № 152400119
ОСВОБОЖДАВА Менит Шукриев Куртанов, като член.
НАЗНАЧАВА Вержиния Романова Маринова  - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.

СИК № 152400120
ОСВОБОЖДАВА Нермин Асанова Рюстемова, като председател.
НАЗНАЧАВА Тони Хинов Хинов  - ЕГН - 7211273964 с тел.- 0878/725845 за председател.

СИК № 152400121
ОСВОБОЖДАВА Айше Тосунова Торбова, като член.
НАЗНАЧАВА Емил Бориславов Петков  - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.

СИК № 152400122
ОСВОБОЖДАВА Мариян Томов Петров, като секретар.
НАЗНАЧАВА Янка Георгиева Мемишева  - ЕГН - ********** с тел.- ********** за секретар.

СИК № 152400123
ОСВОБОЖДАВА Мизиен Шукри Махмуд, като председател.
НАЗНАЧАВА Мариян Томов Петров - ЕГН - ********** с тел.- ********** за председател.

СИК № 152400124
ОСВОБОЖДАВА Любен Любенов Стаменов, като зам.-председател.
НАЗНАЧАВА Павлина Богомилова Христова  - ЕГН - ********** с тел.- ********** за зам.-председател.

СИК № 152400125
ОСВОБОЖДАВА Станислав Сидеров Филипов, като секретар.
НАЗНАЧАВА Силвия Маринова Хинова  - ЕГН - ********** с тел.- ********** за секретар.

СИК № 152400126
ОСВОБОЖДАВА Сидер Симеонов Филипов, като председател.
НАЗНАЧАВА Сашка Филипова Николчева  - ЕГН - ********** с тел.- ********** за председател.

СИК № 152400127
ОСВОБОЖДАВА Емил Йорданов Калчев, като член.
НАЗНАЧАВА Емил Иванов Николчев  - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.

СИК № 152400204
ОСВОБОЖДАВА Богдан Миланов Маринов, като член.
НАЗНАЧАВА Петър Георгиев Асенов  - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.

СИК № 152400205
ОСВОБОЖДАВА Тодор Иванов Николов, като член.
НАЗНАЧАВА Антон Колев Пъшев  - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.

СИК № 152400206
ОСВОБОЖДАВА Дора Йорданова Христова, като секретар.
НАЗНАЧАВА Георги Филков Георгиев  - ЕГН - ********** с тел.- ********** за секретар.

СИК № 152400207
ОСВОБОЖДАВА Мехмед Ахмедов Салиев, като член.
НАЗНАЧАВА Анелия Филипова Стоичкова  - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.

СИК № 152400208
ОСВОБОЖДАВА Парашкева Иванова Панова, като член.
НАЗНАЧАВА Гергана Мирослава Монова  - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.

СИК № 152400209
ОСВОБОЖДАВА Юксел Мусов Ибрахимов, като секретар.
НАЗНАЧАВА Севдалин Юлиянов Асенов  - ЕГН - ********** с тел.- ********** за секретар.

СИК № 152400210
ОСВОБОЖДАВА Цветанка Георгиева Иванова, като председател.
НАЗНАЧАВА Петя тодорова Милева  - ЕГН - ********** с тел.- ********** за председател.

СИК № 152400211
ОСВОБОЖДАВА Антоанета Ралиева Илиева, като член.
НАЗНАЧАВА Камелия Стефанова Михайлова - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.

СИК № 152400212
ОСВОБОЖДАВА Георги Димитров Асенов, като секретар.
НАЗНАЧАВА Андриан Михайлов Александров - ЕГН - ********** с тел.- ********** за секретар.

СИК № 152400214
ОСВОБОЖДАВА Анелия петкова Георгиева, като зам.-председател.
НАЗНАЧАВА Лейла Орлинова Игнатова - ЕГН - ********** с тел.- ********** за зам.-председател.

СИК № 152400215
ОСВОБОЖДАВА Айхан Азисов Асанов, като секретар.
НАЗНАЧАВА Борислав Емилов Ангелов  - ЕГН - ********** с тел.- ********** за секретар.

СИК № 152400215
ОСВОБОЖДАВА
Стефан Георгиев Георгиев, като член.
НАЗНАЧАВА Мирослава Игнатова Мирославова  - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.

СИК № 152400218
ОСВОБОЖДАВА Юсейн Дахилов Ахмедов, като член.
НАЗНАЧАВА Шибил Данаилов Манов  - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.

СИК № 152400219
ОСВОБОЖДАВА Явор Асенов Ангелов, като председател.
НАЗНАЧАВА Юсейн Дахилов Ахмедов - ЕГН - ********** с тел.- ********** за председател.

СИК № 152400220
ОСВОБОЖДАВА Маргарита Христова Сепиева, като зам.-председател.
НАЗНАЧАВА Мишо Ивов Манолов - ЕГН - ********** с тел.- ********** за зам.-председател.

СИК № 152400222
ОСВОБОЖДАВА Елена Колева Велкова, като председател.
НАЗНАЧАВА Ялдигер Игнатова Мустафова - ЕГН - ********** с тел.- ********** за председател.

СИК № 152400223
ОСВОБОЖДАВА Румен Йорданов Янков, като член.
НАЗНАЧАВА Наско Ярославов Мерджанов - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.

СИК № 152400226
ОСВОБОЖДАВА Ели Асанова Илиева, като зам.-председател.
НАЗНАЧАВА Алида Сали Яшарова  - ЕГН - ********** с тел.- ********** за зам.-председател.

СИК № 152400229
ОСВОБОЖДАВА Ангел Методиев Станчев, като зам.-председател.
НАЗНАЧАВА Ивайло Тонев Иванов - ЕГН - ********** с тел.- ********** за зам.-председател.

СИК № 152400230
ОСВОБОЖДАВА Ивайло Григоров Михайлов, като секретар.
НАЗНАЧАВА Асен Георгиев Георгиев  - ЕГН - ********** с тел.- ********** за секретар.

СИК № 152400231
ОСВОБОЖДАВА Регина Станиславова Маринова, като председател. НАЗНАЧАВА Ростислава Албертова Димитрова  - ЕГН - ********** с тел.- ********** за председател.

СИК № 152400232
ОСВОБОЖДАВА Денис Метуш Касъм, като член.
НАЗНАЧАВА Леман Методиева Александрова  - ЕГН - ********** с тел.- ********** за член.

СИК № 152400233
ОСВОБОЖДАВА Марио Митков Димитров , като секретар.
НАЗНАЧАВА Роксена Няголова Бакърджиева - ЕГН - ********** с тел.- ********** за секретар.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от неговото обявяване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Кръстьо Крачунов

СЕКРЕТАР:
Татяна Георгиева

* Публикувано на 27.09.2014 в 18:13 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол